Nyhetsbrev

Motta siste nytt fra Arbeidsliv i Norden med e-post. Nyhetsbrevet utkommer 9 ganger i året.

(Påkrevd)
Du er her: Forside i Nyheter i Nyheter 2013 i Dubbelarbetande kvinnor löper större risk för sjukskrivning än män
Nyhet

Dubbelarbetande kvinnor löper större risk för sjukskrivning än män

| Text och foto: Gunhild Wallin

När en kvinna får sitt andra barn och har en likvärdig ställning i arbetslivet som pappan, löper hon dubbelt så stor risk för att bli sjukskriven än mannen. Det visar en ny rapport om kvinnors sjukskrivning som presenterades i Sverige den 5 november.

- Kvinnor har markant högre sjukskrivning än män. Att förstå vad som ligger bakom kvinnors ökade sjukskrivning är en vår tids stora socialpolitiska utmaningar, sade svenske socialförsäkringsminister Ulf Kristersson, (M), när han den 5 november inledde ett frukostseminarium kring kvinnors sjukskrivning arrangerat av Socialdepartementet.
 
Visserligen har sjukskrivningstalen gått ner generellt i Sverige, men kvinnors sjukskrivningar är betydligt högre än mäns, vilket är en internationell trend. Kvinnors sjukskrivningar är också ökande och den vanligaste orsaken är psykisk ohälsa, följt av muskulära sjukdomar. Vad detta beror på är utan tvivel komplexa sammanhang, vilket framhölls av både talare och röster på det välbesökta seminariet. Ulf Kristersson beskrev sitt närmast besatta intresse för att öka sin kunskap för att förstå dessa sammanhang.
 
- Det har aldrig funnits bättre hjälp för människor med somatiska sjukdomar för att få dem tillbaka i jobb, men vi är inte lika bra på de sjukdomar som växer nu, sade Ulf Kristersson.
 
Som ett led i att skapa ny kunskap om kvinnors sjukskrivningar initierade Ulf Kristersson för ett år sedan tre olika uppdrag på temat kvinnors sjukskrivningar. Var och en av de tre rapporterna, som presenterades på seminariet tar olika perspektiv. Försäkringskassan har gjort en så kallad registerstudie som ger en beskrivning av sjukfrånvaron över tid för föräldrar som fick sina första barn 2005.  Karolinska Institutet har gjort en studie av sjukskrivningar hos tvillingsystrar, där den ena tvillingen fött barn och den andra inte. Den tredje rapporten är en genusanalys av kvinnors sjukfrånvaro och är gjord av psykolog och organisationskonsult Heléne Thomsson.

Kollision mellan arbetsliv och familjeliv


Försäkringskassan har gjort en registerstudie av samtliga kvinnor och män som fick sitt första barn 2005. De har därefter analyserat sambandet mellan graden av jämställdhet mellan makarna både i hemmet och på arbetsmarknaden och risken för att mamman ska sjukskrivas. Deras analys visar att kvinnor är sjukskrivna mer än män redan innan första barnet föds. Skillnaden ökar ytterligare efter andra barnets födelse.  Då löper kvinnan dubbelt så stor risk som mannen att bli sjukskriven.

Foto: Gunhild Wallin
 
- När arbetsbördan är som tyngst, kombinerat med ett ansvar även på arbetsmarknaden, då ser vi att sannolikheten för kvinnor att bli sjukskrivna är markant högre, säger Laura Hartman som är analyschef på Försäkringskassan.
 
Utbildningsnivå, bostadsort, inkomst, yrke är alla faktorer som påverkar kvinnors hälsa och resultaten bekräftar bilden av att sjukskrivningar är färre för kvinnor med hög utbildning och inkomst. Kvinnor som arbetar inom vård, skola och omsorg större risk för ohälsa än vad kvinnor gör inom andra yrken. Före första barnet är psykiska och muskulära sjukdomar de vanliga sjukskrivningsorsakerna, efter första barnet är det graviditetskomplikationer och efter andra barnet blir återigen psykisk ohälsa den vanligaste orsaken.
 
Kvinnor som gör karriär eller har en högre position i arbetslivet än mannen och samtidigt delar på ansvaret för hemmet löper större risk för att bli sjukskriven.  Män hälsa påverkas i liten grad av att ha fått barn, oavsett om det är ett eller flera.
 
Samtidigt är det är inte så enkelt som att barn automatiskt leder till högre sjukskrivningstal. Det visar undersökningen från Karolinska institutet. Tvärtom är de tvilling kvinnor som inte fått barn oftare i sjuk- och aktivitetsersättning än sina systrar.
 

Ojämställdhet kommer ofta med barn


Med sin genusanalys av kvinnors frånvaro, ville Heléne Thomsson, lyfta perspektivet och få oss att se på systemet som påverkar kvinnors sjukfrånvaro. Hon lyfter in begrepp som makt, normer, relationer och förväntningar.
 
- Vad tror vi om varandra, om samhället och vem är det som tjänar på att vi kvinnor försöker passa in i mönster som vi blir sjuka av?  
 
Ojämställdheten blir ofta tydlig när barnen kommer och föräldraskapet betyder olika saker för kvinnor och män.  Både normer och valmöjligheter blir begränsade och då ökar risken för ohälsa. Jämställdhet mellan män och kvinnor ses därför som en viktig del av att komma till rätta med kvinnors ohälsa.
 
- Om vi har grundidén att män och kvinnor ska ha samma ansvar i arbetslivet, måste män också ta samma ansvar som kvinnor i hemmet och för familjelivet, sade också socialförsäkringsminister Ulf Kristersson i en debatt i SVT:s Agenda.
  

Fakta

Den 5 november presenterade det svenska Socialdepartementet tre utredningar om kvinnors sjukfrånvaro.

Försäkringskassan har undersökt hur kvinnors sjukskrivning påverkas av barnafödande. En registerstudie visar att två år efter andra barnets födelse löper kvinnor dubbelt så stor risk som män att bli sjukskrivna.

Karolinska Institutet har gjort en undersökning av kvinnliga tvillingar och jämfört hur deras hälsa påverkats av att föda barn, respektive att vara barnlösa.

Heléne Thomsson, psykolog och organisationskonsult har gjort en genusanalys av kvinnors sjukfrånvaro.

Nyhetsbrev

Motta Arbeidsliv i Norden gratis med e-post. Nyhetsbrevet utkommer 9 ganger i året.

(Påkrevd)
h
This is themeComment