Nyhetsbrev

Motta siste nytt fra Arbeidsliv i Norden med e-post. Nyhetsbrevet utkommer 9 ganger i året.

(Påkrevd)
Du er her: Forside i Nyheter i Nyheter 2014 i Udspil klar til ny dansk beskæftigelsespolitik
Nyhet

Udspil klar til ny dansk beskæftigelsespolitik

| Tekst: Marie Preisler

Der sker store ændringer af indsatsen over for arbejdsløse i a-kasse, hvis regeringen følger det såkaldte Carsten Koch-udvalgs anbefalinger, som nu ligger klar. En ny beskæftigelsespolitik ventes på plads før sommerferien.

Stop for en række af jobcentres hårdt kritiserede aktiveringstilbud til arbejdsløse, og a-kasserne skal mere på banen. Det er blandt anbefalingerne fra det udvalg under ledelse af tidligere skatteminister Carsten Koch, som den danske regering har bedt støbe kuglerne til en reform af beskæftigelsessystemet for arbejdsløse, der har tegnet en arbejdsløshedsforsikring.

Efter et års arbejde er de længe ventede anbefalinger nu færdige og sendt i høring til arbejdsmarkedets parter, før de i februar 2014 afleveres til regeringen. Først da bliver indholdet officielt offentliggjort, men det er allerede lækket til pressen og opridser en beskæftigelsespolitik med en række nye elementer.

Større rolle til a-kasser

Et af de mest kontroversielle forslag fra udvalget er, at arbejdsløse, der har gode muligheder for at komme hurtigt i job, selv skal vælge, om de vil have jobsøgningsstøtte fra a-kassen eller fra jobcentret i de første seks måneders ledighed. Dermed blander Carsten Koch sig i en mangeårig tvist mellem kommunernes jobcentre og a-kasserne om, hvem der skal have ansvaret for arbejdet med de ledige.

Som reglerne er i dag skal en arbejdsløs på dagpenge møde op til samtaler og møder hos både jobcenteret i hjemkommune og i sin a-kasse. Det er uhensigtsmæssigt, mener a-kasserne, der længe har presset på for at overtage hele kontakten til den arbejdsløse det første halve år.

Så langt vil Carsten Koch ikke gå, og kommunernes jobcentre og arbejdsgiverne i Dansk Arbejdsgiverforening (DA) er også meget imod at styrke a-kassernes rolle. De har ikke tiltro til at a-kasserne vil være bedre end jobcentrene til at skaffe jobs.

Opgør med meningsløs aktivering

Hvis politikerne vælger at følge Carsten Kochs anbefalinger, er det også slut med at tvinge ledige til at deltage i vejledning og opkvalificeringskurser. I stedet bliver der tale om tilbud, der aftales indbyrdes mellem den ledige og jobcentret. Det forslag kommer efter massiv kritik af jobcentrene for at tvinge ledige til at deltage i sære kurser og opkvalificeringsforløb, der har været både spild af penge og af den lediges tid.

Carsten Koch-udvalget understreger dog i sine anbefalinger, at ledige også fremover skal stå til rådighed for arbejdsmarkedet. Og at der skal fokus på at håndhæve pligten til at stå til rådighed for arbejdsmarkedet for at kunne modtage arbejdsløshedsunderstøttelse (dagpenge).

Udvalget vil også give jobcentrene en langt mere proaktiv rolle i forhold til virksomhederne og skal tilbyde systematisk hjælp til rekruttering af arbejdskraft, uddannelse, opkvalificering og fastholdelse af medarbejdere ved eksempelvis længerevarende sygemelding. 

Uddannelse til lavere dagpenge

Opsigtsvækkende er også udvalgets forslag om, at give arbejdsløse over 30 år mulighed for at tage sig en erhvervsuddannelse, mod at få en lavere dagpengesats. Derved kommer den arbejdsløse selv til at betale en del af regningen for at komme tilbage på arbejdsmarkedet. Hvor meget satsen skal sættes ned, undlader udvalget at byde på, men det skal være mulighed for at tage et lån, så den arbejdsløse kommer op på dagpengeniveau.

Samtidig foreslår Koch, at systemet i fremtiden henvender sig mere til de arbejdsløse, som har behov. Det bør derfor ikke være en ret for alle arbejdsløse at få seks ugers selvvalgt uddannelse, sådan som det er tilfældet i dag, mener udvalget. Arbejdsløse som uden det store besvær kan få job, bør miste retten til uddannelse.

Udvalget anbefaler også at fremrykke aktiveringen af arbejdsløse over 30 år. I dag skal de først i aktivering efter ni måneder ledighed, men aktivering bør fremover ske efter et halvt år, eksempelvis i form af virksomhedspraktik.

Udvalget har også set på, hvilke aktiveringsinstrumenter, der virker. Og det gør de alle sammen - undtagen offentlig løntilskud. Det har udvalget ikke fundet nogen positiv aktiveringseffekt ved. Løntilskud kan derimod have betydning som en social foranstaltning.

I ring med slukket lys

At der er brug for en reform at beskæftigelsespolitikken erkendte regeringen sidste år efter års hård kritik af de kommunale jobcentres indsats for at få arbejdsløse i arbejde. Beskæftigelsesminister Mette Frederiksen (S) fastslog, at der er brug for en ny start for indsatsen for de arbejdsløse, som hvert år koster den danske stat seks milliarder kroner.

- Indsatsen har alt for længe har kørt i ring med det lange lys slukket. Det har ført til kontrol og meningsløs aktivering frem for reel opkvalificering og varig beskæftigelse. Vi er forpligtet til nytænkning, sagde Mette Frederiksen, da hun satte Carsten Koch-udvalget i gang.

Regeringen vil først kommentere Carsten Koch-udvalgets anbefalinger, når de offentliggøres officielt senere i februar, og dernæst forfatter regeringen sit eget udspil til reform. Målet er at samle opbakning fra et bredt flertal af Folketingets partier og arbejdsmarkedets parter, og at få reformen vedtaget i Folketinget før sommerferien.

Uddrag

af Carsten Koch-udvalgets anbefalinger til en styrket beskæftigelsesindsats for arbejdsløse a-kassemedlemmer:

Vejleding og opkvalificering skal fremover kun være et tilbud, ikke en pligt.

Ledige med gode muligheder for at komme hurtigt i job skal kunne vælge, om de vil have jobsøgningsstøtte fra a-kassen eller fra jobcentret i de første 6 måneder. Arbejdsløse der vurderes at have sværere ved at finde job, skal tilknyttes jobcentret, og alle arbejdsløse tilknyttes jobcentret efter mere end 6 måneders ledighed.

Ret og pligt til aktive virksomhedsrettede tilbud for arbejdsløse over 30 år bør fremrykkes fra ni måneders ledighed til 6 måneders ledighed. Arbejdsløse under 30 år bør have ret og pligt til aktive tilbud allerede efter 3 måneders ledighed.

Arbejdsløse under 30 år skal tilknyttes jobcentrets jobsøgningsforløb.

I de sidste 6 måneder af dagpengeperioden får alle arbejdsløse ret til en personlig jobformidler.

Rådighedsvurderingen skal fortsat ligge hos a-kasserne. Men jobcentrene skal have bedre indblik i a-kassernes afgørelser og mulighed for at klage over dem.

Retten til 6 ugers selvvalgt uddannelse for alle ledige afskaffes.

Ufaglærte over 30 år får fra første ledighedsdag ret til at deltage i en erhvervsuddannelse på reduceret dagpengesats. Der skal være mulighed for at tage et lån, så den enkelte kan få fuld dagpengesats under uddannelsen men betale lånet tilbage bagefter.

Afskaffelse af proceskrav til jobcentre og a-kasse om indkaldelse til samtaler.

Afskaffelse af reglerne om gentagen aktivering.

Alle jobcentre skal have en strategi for en opsøgende og systematisk virksomhedskontakt.

 

Kilde: Altinget.dk

Nyhetsbrev

Motta Arbeidsliv i Norden gratis med e-post. Nyhetsbrevet utkommer 9 ganger i året.

(Påkrevd)
h
This is themeComment