Nyhetsbrev

Motta siste nytt fra Arbeidsliv i Norden med e-post. Nyhetsbrevet utkommer 9 ganger i året.

(Påkrevd)
Du er her: Forside i Nyheter i Nyheter 2014 i Dödsfallen i jobbet minskar
Nyhet

Dödsfallen i jobbet minskar

| Carl-Gustav Lindén

Dödsfallen på de nordiska arbetsplatserna fortsätter att minska. Det visar preliminära siffror över fjolåret från Finland, Sverige och Danmark som AIN sammanställt. Däremot registrerades fler dödsolyckor i Norge och det är en trend som hållit i sig de tre senaste åren.

”Det ser inte ut som om vi kan tala om en nedgång eller en stabilisering i antalet arbetsskadefall i norskt arbetsliv längre”, säger direktör Ingrid Finboe Svendsen i Arbeidstilsynet i ett pressmeddelande.

De preliminära siffror som AIN presenterar skall korrigeras ännu och de är inte helt jämförbara, men de visar riktningen. Enligt norska Arbeidstilsynets statistik omkom 48 personer i landbaserat förvärvsarbete under 2013 mot 37 året innan. Motsvarande antal dödsfall i Sverige var bara 33 mot 45 under 2012 och 57 år 2011. I Danmark var antalet dödsfall 36 i fjol jämfört med 40 personer 2012 och lika många 2011.

Den finländska statistiken blir inte klar förrän i mars-april, men det preliminära talet är 19 dödsfall. Arbetssäkerhetschef Janne Syvä-Aho i Olycksfallsförsäkringsanstalternas förbund antar ändå att den slutliga siffran snarare ligger närmare 25-30 dödsfall. Motsvarande siffra för 2012 var 28 dödsfall medan 26 personer dog 2011. I dessa tal räknas alltså inte arbetsresor med.

Skillnader i antalet dödsolyckor beror enligt Syvä-Aho framför allt på olika näringsstruktur. I Finland är till exempel industri, bygg och transporter de tre farligaste branscherna. Där ingår inte primärnäringarna, i motsats till de norska siffrorna. Antalet olycksfall tenderar också att följa den ekonomiska konjunkturen.

 ”Under en ekonomisk depression tillverkar man mindre, bygger mindre och transporterar mindre.”

Långsamt har Finland lyckats få ner dödstalen. År 1963 var antalet 425 och tior år senare 321. De senaste åren har nivån legat på 40-50 dödsfall och ytterligare 200-210 dödsfall som orsakats av yrkessjukdomar. Det finns också andra orsaker än säkerhetskampanjer som förbättrar läget.

”Det kan ju också hända att förstahjälpen har utvecklats så att folk inte dör på samma sätt som för tio år sedan. Siffrorna är svåra att tolka”, säger Syvä-Aho.

Det är snart dags för den internationella arbetsmiljödagen som varje år infaller den 28:e april. Kampanjen startades 2003 av Internationella arbetsorganisationen (ILO) som är FN:s fackorgan för sysselsättnings- och arbetslivsfrågor. ILO beräknar att mer än 2,3 miljoner människor dör av jobbet varje år. Av dessa dödsfall är 321 00 rena olyckor, medan det stora flertalet beror på olika typer av arbetsrelaterade sjukdomar som cancer, hjärt- och kärlsjukdomar eller sjukdomar i andningsorganen.

En kunskapsöversikt från svenska Arbetsmiljöverket publicerad 2010 visar ändå att beräkningar av detta slag innehåller ”betydande grad av osäkerhet”. Bara i några få fall går det att med säkerhet slå fast att en sjukdom är arbetsrelaterad. Forskarna drar ändå slutsatsen att åtminstone 1000 dödsfall varje år i Sverige beror på arbetet vilket är mångfalt mer än rena olycksfall i arbetet.

 

Nyhetsbrev

Motta Arbeidsliv i Norden gratis med e-post. Nyhetsbrevet utkommer 9 ganger i året.

(Påkrevd)
h
This is themeComment