Nyhetsbrev

Motta siste nytt fra Arbeidsliv i Norden med e-post. Nyhetsbrevet utkommer 9 ganger i året.

(Påkrevd)
Du er her: Forside i Nyheter i Nyheter 2014 i Avtal om huvudentreprenörsansvar avvärjde strejk
Nyhet

Avtal om huvudentreprenörsansvar avvärjde strejk

| Text: Kerstin Ahlberg, redaktör EU & Arbetsrätt

Ett smått historiskt kollektivavtal om huvudentreprenörsansvar i den svenska byggbranschen slöts på kvällen den 31 mars och avvärjde därmed en strejk som skulle ha satts igång bara några timmar senare. Avtalet innebär att arbetsgivarorganisationen Sveriges Byggindustrier (BI) inrättar en fond som ska garantera lönerna för underentreprenörernas anställda.

All erfarenhet visar att långa kedjor av underentreprenader ökar risken för ”svartarbete” och illojal konkurrens från arbetsgivare som inte uppfyller sina skyldigheter mot sina anställda. I avtalsförhandlingarna 2013 krävde Svenska Byggnadsarbetareförbundet därför att BI:s medlemmar skulle ta på sig ett ansvar för underentreprenörernas löneskulder. Redan då varslade Byggnads om strejk för att få igenom sitt krav, men med hjälp av medlare kom parterna överens om att tillsätta en gemensam arbetsgrupp ”för ordning och reda i byggbranschen” som skulle utreda frågan närmare under ledning av en opartisk samtalsledare. Därmed kunde Byggnads och BI utan stridsåtgärder sluta kollektivavtal om lönerna för tre år framåt.

Men för att det verkligen skulle hända något fick arbetsgruppen inte mer än ett år på sig. Om den inte presenterade ett resultat som båda parter var nöjda med senast den 14 mars i år skulle det treåriga löneavtalet kunna sägas upp i förtid. Och så blev det. Byggnadsarbetareförbundet sade upp avtalet och varslade om att 1 400 byggnadsarbetare skulle gå i strejk med början den 1 april. Tre medlare utsågs och dagen innan strejken skulle bryta ut lade de fram ett förslag till nytt kollektivavtal som båda sidor accepterade.

Fond betalar lönen - som sista utväg

Lönebestämmelserna är desamma som förut. Det nya är alltså att parterna har kommit överens om en form av huvudentreprenörsansvar. Det Byggnads hade krävt var ett solidariskt ansvar av norsk (och tysk) modell, där en arbetstagare som inte har fått sin lön i tid kan begära att få den av vilket företag som helst högre upp i entreprenadkedjan. Det motsatte sig byggarbetsgivarna bestämt. Lösningen blev i stället att BI och dess medlemsföretag ska inrätta en fond som ska ge byggnadsarbetarna ersättning för deras arbete ”när alla andra möjligheter är uttömda”. Det innebär att Byggnads och huvudentreprenören tillsammans i första hand ska försöka förmå den felande arbetsgivaren att göra rätt för sig. Bara om det inte lyckas ska fonden träda in. För att underlätta fackförbundets kontroller av att arbetarna får rätt lön blir huvudentreprenören också skyldig att alltid ha en aktuell lista över vilka underentreprenörer den själv har på arbetsplatsen och vilka underentreprenörer dessa i sin tur har anlitat.

Bägge sidor nöjda

Båda sidor lät mycket nöjda när avtalet var klart. Byggnadsarbetareförbundet och Sveriges Byggindustrier samarbetar sedan länge på olika sätt för att komma åt oseriösa företag.

BI skriver i ett pressmeddelande att organisationen inte kan acceptera ”missbruk och oegentligheter eller att människor ut nyttjas genom social dumpning”.

–Konflikten har aldrig handlat om att företagen inte velat ta ansvar, det gör vi redan idag. Det viktiga är att enskilda företag inte kan ta ett ekonomiskt ansvar för andra företags åtaganden. Med dagens lösning undviker vi det, säger BIs vd Ola Månsson.

Byggnadsarbetareförbundet kallar avtalet historiskt.

–Nu fortsätter vi och arbetsgivarna vårt gemensamma arbete för en byggbransch vi kan vara stolta över, säger förbundets avtalssekreterare Torbjörn Hagelin.

Nyhetsbrev

Motta Arbeidsliv i Norden gratis med e-post. Nyhetsbrevet utkommer 9 ganger i året.

(Påkrevd)
h
This is themeComment