Nyhetsbrev

Motta siste nytt fra Arbeidsliv i Norden med e-post. Nyhetsbrevet utkommer 9 ganger i året.

(Påkrevd)
Du er her: Forside i Nyheter i Nyheter 2014 i Stefan Löfven (S): Sverige skal være et globalt forbilde
Nyhet

Stefan Löfven (S): Sverige skal være et globalt forbilde

| Tekst: Berit Kvam Foto: Melker Dahlstrand, Sveriges Riksdag

En feministisk regjering, kalte statsminister Löfven Sveriges nye regjering under tiltredelsestalen i Sveriges Riksdag. Regjeringen har 23 statsråder, hvorav 12 kvinner og 11 menn i tillegg til statsministeren, og er et samarbeid mellom Socialdemokraterna og Miljöpartiet de gröna. Arbeid kom først da Löfven talte.

Foto: Melker Dahlstrand, Sveriges Riksdag

- Arbeid betyr fellesskap og tilhørighet, og makt til å forme sitt liv og sin fremtid, startet Stefan Löfven, og lovet at Sverige innen 2020 skal ha EU’s laveste arbeidsløshet.

- At flere kvinner og menn skal finne en jobb er avgjørende for at Sverige skal holdes sammen.

Ungdom sto også høyt på agendaen og skal sikres gjennom en ungdomsgaranti. Innen 90 dager skal arbeidsløse ungdommer tilbys jobb, praksisplass, traineejobb eller utdanning.

Han fremhevet videre at vekten på utdannelse og utvikling i arbeidslivet skal økes kraftig og anga at et nytt kunnskapsløft skal gjennomføres i mandatperioden. Dessuten skal Arbeidsformidlingen reformeres fra grunnen, og det skal innledes samtaler med partene i arbeidslivet om kompetanseutvikling og muligheter til karrierebytte. Et fungerende system for rehabilitering ved sykdom skal etableres.

Det omdiskuterte arbeidsmarkedstiltaket FAS 3 som regjeringen Reinfeld innførte, skal avskaffes:

- I stedet skal folk bli tilbudt jobber som er nyttige for samfunnet, med reelle lønninger og gode vilkår, og med gode muligheter til utdanning. Personer med funksjonsnedsettelse og lavere arbeidsevne skal få mulighet til flexjobb.

Löfven fremhevet spesielt at funksjonshemmete skal ha like muligheter som alle andre til å fungere i hverdagen og være delaktige og tilgjengelige, og loven om diskriminering skal sees over.

Han var videre opptatt av å få til et mer velfungerende arbeidsmarked, og sa at svenske lønninger og vilkår skal gjelde for alle som jobber i Sverige.

- Misbruket av midlertidige ansettelser skal stoppes og arbeidsledighetsforsikringen skal forbedres.

En feministisk regjering

Sveriges nye regjering er en feministisk regjering, sa statsminister Löfven i talen, og understreket at likestillingspolitikken skal få større tyngde.

- Hemmende kjønnsroller og strukturer skal bekjempes. Kvinner og menn skal gis samme makt til å forme samfunnet og sine liv.

Han lovet at lønnsforskjellene mellom kvinner og menn skal minske.

- Derfor skal det utføres lønnskartlegginger hvert år. Kvinner og menn skal ha samme sysselsettingsgrad. Heltid skal være normen på arbeidsmarkedet. Deltid skal være en mulighet.

Kvotering

Det blir ingen lov om kvotering til styrerommene nå, men statsministeren sa følgende:

- Om ikke andelen kvinner i børsnoterte selskaper er minst 40 prosent  i 2016, skal det fremmes et lovforslag om kvotering. 

Det er store mål Sveriges nye statsminister Stefan Löfven og regjeringen har satt for Sverige:

Det skal investeres både i boligbygging opprustning av jernbanen, andre kollektive løsninger og i klimaomstillingen, og Sveriges konkurransekraft skal øke, og ikke minst:

- Sverige skal være et globalt forbilde når de gjelder utvikling, likestilling og ta lederskap i klimaomstillingen. Det skal være et land som kjennetegnes av menneskers likeverd, selvtillit, solidaritet og troen på at fremtiden kan forandres.

Les hele tiltredelseserklæringen her

Ylva Johansson (S), ny arbetsmarknadsminister

Ylva Johansson er Socialdemokrat og kommer fra vervet som nestleder i Riksdagens arbeidsmarkedsutvalg.

Hun er 49 år, er gift, har tre egne barn på 12, 18 og 18, og tre voksne bonusbarn som hun kaller det.

Hun har vært både skoleminister og sosial- og eldreminister tidligere, og ansees ikke som et overraskende valg som arbeidsminister.

På bloggen sin skriver hun om de fleste av de tema på arbeidsmarkedsområdet som Löfven har omtalt i tiltredelseserklæringen i dag. I "Matching krever ny politikk" kritiserer hun forgjengerne for ikke å være flinke nok til å rekruttere arbeidsledige til de ledige jobbene som finnes på arbeidsmarkedet. I september tok hun opp spørsmålet om likestilte lønninger. "Jeg er så lei av at kvinner tjener mindre enn menn", skriver hun der: "Tross samme utdannelse og samme jobb. betales kvinner ofte lavere lønn enn menn. En effektiv måte å møte dette på er gjennom årlige lønnskartlegginger på arbeidsplassen", nettopp slik det står i regjeringserklæringen.

 

Les mer om regjeringen og ministrene her
Nyhetsbrev

Motta Arbeidsliv i Norden gratis med e-post. Nyhetsbrevet utkommer 9 ganger i året.

(Påkrevd)
h
This is themeComment