Nyhetsbrev

Motta siste nytt fra Arbeidsliv i Norden med e-post. Nyhetsbrevet utkommer 9 ganger i året.

(Påkrevd)
Du er her: Forside i Nyheter i Nyheter 2014 i Det sociala Europa under press
Det sociala Europa under press
Nyhet

Det sociala Europa under press

| Text och foto: Gunhild Wallin

Det finns ett dilemma mellan EU:s sociala ambitioner och den nationella självbestämmanderätten, inte minst vad gäller arbetsmarknaden, konstaterade Sveriges nytillträdda arbetsmarknadsminister Ylva Johansson på ett seminarium i Stockholm den 22 oktober.

Det var dagen innan Sveriges nya regering, som består av socialdemokrater och miljöpartister, skulle lägga sitt budgetförslag, men detta till trots tog arbetsmarknadsminister Ylva Johansson sig tid att hålla ett tal och ge sin syn på temat ”Det sociala Europa”. Europafrågorna står högt på hennes agenda och efter dryga två veckor har Ylva Johansson redan hunnit träffa sina europeiska ministerkolleger vid två tillfällen.

- Det är bra att känna de andra ministrarna. Hur man samarbetar och skapar allianser är viktigare än vad man säger på de formella mötena, sa Ylva Johansson.

Arrangör för seminariet i Stockholm var ”Swedish Institute for European Policy Studies”, Sieps, som under en heldag lät forskare från flera europeiska länder belysa hur den sociala dimensionen i EU påverkats av den ekonomiska krisen och de många ekonomiska åtstramningar som de mest krisdrabbade länderna tvingats anamma. Den bild som gavs av utvecklingen av EU:s sociala dimension i kölvattnet av den ekonomiska krisen var i huvudsak dyster. De tuffa ekonomiska åtstramningar som ålagts många av medlemsländerna av de ekonomiska institutionerna har försvagat facken och framför slagit hårt mot många kvinnor.

Förödande effekter för kvinnorna i Europa

- Det har funnits en avsiktlig vilja att försvaga facken och en blindhet i genusperspektiv som skapat förödande effekter för kvinnorna i Europa, sa Niklas Bruun, från Hanken i Helsingfors och Stockholms universitet.

Också Ylva Johansson uttryckte sitt bekymmer över den europeiska, men också den svenska utvecklingen – särskilt för ungdomar. 

- Det är dags för förändring och hög tid tid att skapa en fungerande arbetsmarknad, förbättra skolresultaten och stärka kvaliteten i välfärden. Nyckeln till det är fler och bättre jobb, sa Ylva Johannson.

Hon beskrev hur den ekonomiska krisen i Europa har ökat ojämlikheten på arbetsmarknaden. Skillnaden mellan mäns och kvinnors villkor är stora, vilket förstärkts av att det skett stora besparingar i välfärdssystemen, något som främst drabbar kvinnorna. Det är framför allt kvinnorna som kompenserar nedskärningar i välfärdssektorn med obetalt arbete, deltidsarbeten, lägre löner och risk för fattigdom. Ylva Johansson varnade för ett växande ”prekariat”, det vill säga en växande grupp arbetstagare som lever under osäkra och otrygga villkor.

- Många växer upp med en rädsla för att inte få ett jobb och många står utanför trygga anställningar. Det får allvarliga konsekvenser för hela livet och möjligheterna att bilda familj. Det påverkar också ekonomin och det demokratiska systemet. Vi får ett delat och sårbart samhälle, sa Ylva Johansson.

Ungdomsarbetslösheten är internationellt sett mycket hög i Sverige och att lösa den är en stor utmaning för den nya regeringen. Pengar satsas i den nya budgeten och regeringen kommer också bjuda in lokala beslutsfattare för att skapa överenskommelser som kan ge nya investeringar och nya arbetstillfällen.

Problemen måste lösas på riktigt

- Det är vad vi fokuserar på först. Men det är viktigt att lösa problemen på riktigt, att finna riktiga jobb och att de kan kombineras med utbildning. Vi vill också verka för att skräddarsy lösningar för varje person, sa Ylva Johansson.

Hon poängterade också att det är viktigt att bekämpa utvecklingen av ett prekariat i sig.

- Annars hamnar de svagaste arbetstagarna där. 

Ylva Johansson beskriver sig som en sann vän av EU och dess fria rörlighet och gemensamma marknad, men betonar också att den fria rörligheten inte ska användas för att sänka sociala villkor och rättigheter. Regeringen vill därför verka för att ett socialt protokoll införs, där sociala rättigheter och arbetsmarknadslagar är tydliga och står starka, men där inte medlemsstaterna ska tvingas ned till en lägstanivå, utan själva ha rätt att höja villkoren för arbetstagarna.

- För att finna gemensamma sociala lösningar krävs dialog. Samtidigt finns ett viktigt dilemma. När vi strävar efter sociala överenskommelser kan det samtidigt finnas en ovilja att lämna bort en del av det nationella självstyret. I Sverige har vi en välfungerande arbetsmarknad som fungerar bättre genom avtal än lag. Därför kan vi inte säga ja till allt som handlar om EU:s regleringar av det sociala skyddsnätet. Det är stor skillnad att vara reglerad av parterna eller lagen, sa Ylva Johansson.

Nyhetsbrev

Motta Arbeidsliv i Norden gratis med e-post. Nyhetsbrevet utkommer 9 ganger i året.

(Påkrevd)
h
This is themeComment