Nyhetsbrev

Motta siste nytt fra Arbeidsliv i Norden med e-post. Nyhetsbrevet utkommer 9 ganger i året.

(Påkrevd)
Du er her: Forside i Nyheter i Nyheter 2014 i Regeringskris i Sverige innebär mindre pengar till arbetslivet
Nyhet

Regeringskris i Sverige innebär mindre pengar till arbetslivet

| Text: Gunhild Wallin

Onsdagen den 3 december meddelade Sveriges statsminister Stefan Löfven att det kommer att hållas ett nyval i Sverige den 22 mars 2015. Den rödgröna minoritetsregeringen budget föll i riksdagens omröstning, vilket bland annat innebär att utlovade höjda anslag till Arbetsförmedling och Arbetsmiljöverket uteblir.

- Det betyder att vi inte kan utöka inspektionsverksamheten så som vi antagligen hade kunnat göra med mera pengar. Men vi kommer att fortsätta vårt arbete, för uppdraget är ju oförändrat, säger Arbetsmiljöverkets generaldirektör Erna Zelmin-Ekenhem i en intervju till Sveriges Radio.

Mindre pengar till satsningar på arbetsmarknad och arbetsliv är resultatet av att regeringens budget föll och nu ersätts med den borgerliga alliansens budget. Bland annat går både Arbetsförmedlingen och Arbetsmiljöverket miste om utlovade anslagshöjningar. 

För Arbetsförmedlingen handlar det nästa år om drygt 500 miljoner i uteblivna förvaltningskostnader. Därutöver försvinner pengar för olika jobbskapande satsningar. Arbetsmiljöverket förlorar ett extra anslag på 100 miljoner kronor. Deras anslag har minskat under åren som gått, vilket bland annat lett till färre arbetsmiljöinspektioner på arbetsplatserna. Detta uppmärksammades särskilt nyligen, när två byggnadsarbetare omkom i arbetet på ett bygge i Stockholm.

Pensionärerna drabbas

Andra satsningar som rör arbetslivet och som nu uteblir är bland annat högre tak för arbetslöshetskassan och att den extra satsning på arbetslivsforskningen som utlovades i regeringsförklaringen. Pensionärer med låga pensioner kommer heller inte får den skattelättnad som utlovats och att taket för sjukpenningen kommer inte att höjas. Särskilda satsningar på äldreomsorg och skolan, bland annat en planerad satsning på lärarlöner faller också. Däremot kommer hushållsnära tjänster, det så kallade Rut att bli kvar i sin nuvarande form. Där hade regeringen aviserat att avdragsrätten för läxhjälps skulle försvinna, men det blir nu kvar, liksom en halverad arbetsgivaravgift för unga. 

Budgeten har legat som en skugga över den rödgröna regeringen sedan den tillträdde efter valet i september i år. Redan då stod klart att det var en besvärlig parlamentarisk situation, där socialdemokraternas Stefan Löfven fick i uppdrag att bilda regering. Varken de röd-gröna eller den borgerliga alliansen fick egen majoritet utan Sverigedemokraterna, SD, blev tungan på vågen. I det längsta höll de inne med hur de skulle förhålla sig till budgeten, men under en direktsänd presskonferens dagen innan budgetomröstningen kom beskedet att de skulle rösta på oppositionens budget. Partiets talesman Mattias Karlsson gjorde också klart att de även i framtiden skulle rösta mot varje regerings budget som inte tog avstånd från ökad invandring. 

"Allvarligt läge"

Stefan Löfven bjöd redan samma kväll in de fyra allianspartierna till ett möte för att diskutera den uppkomna och besvärliga situationen, men nådde inte fram till en överenskommelse och dagen därpå, den 3 december, röstade alltså riksdagen fram den borgerliga budgeten. En uppenbart besviken Stefan Löfven tillkännagav på en presskonferens kort tid efter omröstningen att han kommer att utlysa nyval. 

- Sverige befinner sig i ett allvarligt läge. Regeringen kommer den 29 december besluta att utlysa ett extra val med stöd av regeringsformen. Och vi gör det för att låta väljarna ta ställning i det nya politiska landskap som har uppstått, säger statsminister Stefan Löfven.

Nyhetsbrev

Motta Arbeidsliv i Norden gratis med e-post. Nyhetsbrevet utkommer 9 ganger i året.

(Påkrevd)
h
This is themeComment