Nyhetsbrev

Motta siste nytt fra Arbeidsliv i Norden med e-post. Nyhetsbrevet utkommer 9 ganger i året.

(Påkrevd)
Du er her: Forside i Nyheter i Nyheter 2015 i Norge: Regjeringen vil styrke satsingen på unge
Nyhet

Norge: Regjeringen vil styrke satsingen på unge

| Text: Berit Kvam

Arbeidsløsheten i Norge vokser, særlig blandt ungdom. I budsjettet for 2016 foreslår Regjeringen en egen ungdomspakke for å motvirke at flere unge faller utenfor utdanning og arbeidsliv.

Et budsjett for arbeid, aktivitet og omstilling har den blåblå regjeringen kalt forslaget til budsjett for 2016 som ble lagt frem for Stortinget i dag.

Fall i oljeprisen og lavere aktivitet i petroleumsnæringene har ført til en økende arbeidsløshet. Det har særlig gått utover ingeniør- og IKT fagene, petroleumsrelatert industri og konsulentvirksomhet. For å stimulere til økt vekst og motvirke den økende arbeidsløsheten har regjeringen derfor foreslått et rekordhøyt uttak av oljeinntekter. Budsjettet samlet er på 1245 milliarder norske kroner. 194 milliarder kroner er oljeinntekter. Av disse kommer 3,8 milliarder fra oljefonden. 

- Vi er opptatt av å sikre høy sysselsetting og lav ledighet. Regjeringen legger derfor frem en ekstra tiltakspakke for økt sysselsetting, sier finansminister Siv Jensen. 

Tiltakspakke

4 milliarder kroner er satt av til kortsiktige tiltak for å få flere i arbeid. Det handler blant annet om:

  • 2,5 milliarder kroner til vedlikehold og bygg, hvorav 500 millioner til vedlikehold og rehabilitering av skoler og omsorgsbygg. 
  • En satsing på innovasjon og næring ved blant annet nesten en milliard  kroner til næringsrettet forskning og etablerertilskudd. 
  • Det er videre foreslått 4 000 nye tiltaksplasser. Det vil si at antallet tiltaksplasser for arbeidsløse kan komme opp i 16 000 i 2016.

Ledigheten blant ungdom har økt siden våren 2014. En egen ungdomspakke skal bidra til at unge kommer raskt i opplæring eller aktivitet hvis de blir arbeidsløse. Regjeringen foreslår blant annet tusen nye tiltaksplasser for ungdom, et nytt toårig opplæringstiltak for personer med svake grunnleggende ferdigheter og økt fokus på gjennomføring av videregående opplæring. Permitterte arbeidstakere kan få mulighet til å fortsette påbegynt utdanning med dagpenger. Lærlingtilskuddet øker og det skal foretas en omlegging av fag- og yrkesopplæringen. Regjeringen varsler også en gjennomgang av ungdomsgarantien, særlig for ungdom over 20 år.

Styrket innsats mot arbeidslivskriminalitet

Regjeringen forslår også å styrke innsatsen mot arbeidslivskriminalitet ved blant annet å styrke Arbeidstilsynet med ytterligere 10 millioner kroner i 2016. Denne summen kommer i tillegg til en styrking på 50,8 millioner kroner siden 2014.

- Vi vil bidra til å øke tryggheten på arbeidsplassene, gjøre det enklere å drive seriøst og vanskeligere for de som bryter loven, sier arbeids- og sosialminister Robert Eriksson i en pressemelding.

Nyhetsbrev

Motta Arbeidsliv i Norden gratis med e-post. Nyhetsbrevet utkommer 9 ganger i året.

(Påkrevd)
h
This is themeComment