Nyhetsbrev

Motta siste nytt fra Arbeidsliv i Norden med e-post. Nyhetsbrevet utkommer 9 ganger i året.

(Påkrevd)
Du er her: Forside i Nyheter i Nyheter 2017 i EU-domstolen: Huvudduk kan förbjudas - i vissa fall
Nyhet

EU-domstolen: Huvudduk kan förbjudas - i vissa fall

| Text: Björn Lindahl

Det kan vara tillåtet för arbetsgivare att förbjuda anställda att bära speciella kläder som visar en politisk, filosofisk eller religiös inställning. Det har EU-domstolen slagit fast. Men reglerna får inte var indirekt diskriminerande.

Det är två mål som avgjordes på samma dag i EU-domstolens stora avdelning. Bägge handlar om muslimska kvinnor som vill bära en huvudduk. Bakgrunden och konsekvenserna av detta beskrivs i det senaste nyhetsbrevet från EU & Arbetsrätt:

”Kvinnan i det första målet, Samira Achbita, arbetade som receptionist åt säkerhetsföretaget G4S. En dag meddelade hon sin chef att hon tänkte bära huvudduk i fortsättningen. Kort tid efteråt antog företaget nya ordningsregler som förbjöd de anställda att bära synliga symboler för sina politiska, filosofiska eller religiösa övertygelser. Kvinnan fortsatte att använda sin huvudduk och blev uppsagd. Hon ansåg sig diskriminerad på grund av sin religiösa övertygelse och väckte talan mot arbetsgivaren. Belgiens högsta domstol bad EU-domstolen om hjälp med att tolka EU-rätten”, skriver Kerstin Ahlberg.

”EU-domstolen konstaterar att företagets ordningsregler hänvisar till symboler för politiska, filosofiska eller religiösa övertygelser utan åtskillnad. Genom att generellt och utan åtskillnad ålägga de anställda neutral klädsel behandlas alla anställda alltså likadant. Därmed innebär regeln inte någon direkt särbehandling på grund av religion eller övertygelse i direktivets mening, slår domstolen fast.”

Det andra fallet handlade om ett franskt företag. Där hade en kund krävt att företagets tjänster inte skulle utföras av en ingenjör med muslimsk huvudduk. Enligt EU:s likabehandlingsdirektiv kan särbehandling vara tillåten om den föranleds av en egenskap som är ett verkligt och avgörande yrkeskrav. Eftersom huvudduken inte var något hinder för hur uppgiften utfördes avgjorde EU-domstolen att företaget inte kunde ta hänsyn till kundens önskemål.

h
This is themeComment