Nyhetsbrev

Motta siste nytt fra Arbeidsliv i Norden med e-post. Nyhetsbrevet utkommer 9 ganger i året.

(Påkrevd)
Du er her: Forside i Nyheter i Nyheter 2018 i Hur ska de anställda i den nya ekonomin få en anständig arbetsmiljö?
Nyhet

Hur ska de anställda i den nya ekonomin få en anständig arbetsmiljö?

| Text: Kerstin Ahlberg EU&Arbetsrätt

Hur ska det svenska Arbetsmiljöverket kunna bedriva tillsyn och främja tillfredsställande arbetsmiljöer för egenanställda, folk som jobbar via digitala plattformar eller i andra nya former för att organisera arbete?

Det ska myndigheten försöka ta reda på i ett två-årigt projekt som regeringen gett den i uppdrag att genomföra.

Arbetsmiljölagstiftningen är uppbyggd utifrån förutsättningen att det finns en arbetsgivare som har anställda arbetstagare vilka arbetar på ett bestämt arbetsställe, och att det är arbetsgivaren som har ansvaret för att dessa anställda har en tillfredsställande arbetsmiljö. Det finns några undantag. En arbetsgivare har t.ex. ett visst ansvar också för inhyrda arbetstagare, eftersom det är den arbetsgivaren – inte bemanningsföretaget – som råder över förhållandena på den plats där de inhyrda arbetar.

Men vem har ansvar för att s.k. egenanställda, de som tar uppdrag via digitala plattformar eller som utför it-baserat mobilt arbete har en anständig arbetsmiljö? Här har lagen inget säkert svar. Frågan är om de ens ska räknas som arbetstagare och vem som i så fall är deras arbetsgivare.

Det här är bakgrunden till det uppdrag som Arbetsmiljöverket nyligen fick av regeringen. Under två år ska verket genomföra en särskild tillsynsinsats som är inriktad på nya sätt att organisera arbete. På så sätt ska Arbetsmiljöverket dels skaffa sig kunskap om hur arbetsmiljön ser ut i situationer där arbete organiseras i nya former, dels undersöka hur verket kan använda sina befogenheter för att verka för en tillfredsställande arbetsmiljö för dessa människor.

Enligt ett utredningsbetänkande från förra året (SOU 2017:24 Ett arbetsliv i förändring – hur påverkas ansvaret för arbetsmiljön?) finns det anledning att överväga om arbetsmiljöreglerna ska vara så inriktade på förhållandet arbetsgivare - arbetstagare -arbetsställe. Utgångspunkten bör hellre vara att den som kan påverka förutsättningarna på en viss plats bör ha någon typ av ansvar för de personer som arbetar där, så att regelverket täcker in alla som arbetar där och bedöms vara skyddsvärda ur arbetsmiljöhänseende, enligt utredningen.

Om Arbetsmiljöverkets nya tillsynsprojekt landar i liknande tankegångar får vi veta i slutet av 2020 när projektet ska vara klart.

h
This is themeComment