Nyhetsbrev

Motta siste nytt fra Arbeidsliv i Norden med e-post. Nyhetsbrevet utkommer 9 ganger i året.

(Påkrevd)
Du er her: Forside i Nyheter i Nyheter 2019 i Kraftig bantning av Arbetsförmedlingen
Nyhet

Kraftig bantning av Arbetsförmedlingen

| Text: Björn Lindahl

Hur ser arbetsmarknaden ut för arbetslösa arbetsförmedlare? Frågan har blivit akut för många av de anställda på den svenska Arbetsförmedlingen efter att 4500 anställda varslades den 30 januari i år.

Den nya regeringen består som tidigare av Socialdemokrater och Miljöpartister. Men de för en politik som på viktiga områden är Centerpartiet och Liberalernas, och en budget som gjordes redan i höstas. Arbetsförmedlingen hamnade i en klämma mellan de politiska blocken i Sverige och fick se sitt förvaltningsanslag – där bland annat kostnaderna för personal ingår – nedskuret med 800 miljoner svenska kronor.

Samtidigt minskades också budgeten under 2019 för programinsatser för arbetssökande med 4,5 miljarder kronor.

- Det är ett tungt beslut vi har tagit. Vi kommer att göra allt för att de som sägs upp får det stöd de behöver, bland annat genom Trygghetsstiftelsen, sa Mikael Sjöberg, Arbetsförmedlingens generaldirektör, när beslutet presenterades.

Sammanlagt har Arbetsförmedlingen 13 500 anställda och 430 konsulter på 242 arbetsförmedlingskontor runt om i Sverige. Flera av kontoren riskerar nu att läggas ned.

Digitalisering

Är varslen också ett tecken i tiden? Är det en utveckling där arbetsförmedlarna ersätts av digitala system och Arbetsförmedlingen till sist bara blir en plattform där arbetssökande och lediga jobb kopplas ihop utan att någon arbetsförmedlare varit inblandad i matchningen?

En av de som studerat arbetsmarknaden för arbetsförmedlare är Martin Söderström på Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering, IFAU. Tillsammans med kollegan Linus Liljeberg skrev han rapporten ”Arbetsförmedlarna och deras arbetsmarknad” som kom i slutet av 2018.

- Att antalet anställda på Arbetsförmedlingen varierar med förvaltningsanslagen är inte något nytt, så har det alltid varit. Men vi har inte sett utslag av den här magnituden tidigare, säger Martin Söderström.

Förnyelseresan

- En del av Arbetsförmedlingens policy under Mikael Sjöbergs tid som generaldirektör har varit en ökad digitalisering i det han kallar för Förnyelseresan. Inom ramen för den talas det om något som kallas Service på distans. Det handlar bl.a. om att personer som står relativt sett nära arbetsmarknaden inte ska behöva komma in på lokalkontoren för att träffa en arbetsförmedlare, de ska kunna sköta kontakterna digitalt.

- Men vi har i vår studie inte sett på vilka konsekvenser det har för antalet anställda.

Under den period som de två forskarna studerade, 2008 – 2016, ökade antalet arbetsförmedlare kraftigt, från 5 000 till 9 000. Samtidigt förändrades Arbetsförmedlingens arbetsuppgifter. Verksamheten konkurrensutsattes redan 2009 och Arbetsförmedlingen fick år 2010 ansvaret för etableringen av nyanlända.

Arbetsförmedlingen var samtidigt under stor press och fick utstå mycket kritik för bristande resultat. Förtroendet för myndigheten sjönk och den mediala bilden var i många fall negativ. Allt fler röster hördes för att Arbetsförmedlingen borde läggas ned eller omorganiseras, sammanfattar de två forskarna.

Många har varit arbetslösa

Det finns inte någon utbildning för att bli arbetsförmedlare, men 2009 höjdes det generella utbildningskravet till 180 studiepoäng. Arbetslöshet är en erfarenhet som många arbetsförmedlare redan har en personlig erfarenhet av. Var tredje nyanställd arbetsförmedlare var arbetslös vid anställningstidpunkten, och var sjätte nyanställd hade varit arbetslös längre än sex månader, vilket är högre än för jämförbara grupper.

Att så många nyanställda kommit in har ändrat hur en genomsnittlig arbetsförmedlare ser ut. Genomsnittsåldern minskade från 48 år 2003 till 44 år 2015. Andelen kvinnor är hög, mer än 2/3, och ökande. Andelen utlandsfödda ökade från 9 procent år 2009 till 20 procent år 2015.

- Med de turordningsregler som finns är det de nyanställda arbetsförmedlarna som är mest utsatta. Men erfarenheterna från tidigare varsel visar också att de som verkligen mister jobbet är färre än de som varslas, säger Martin Söderström.

Hur attraktiva är de arbetslösa arbetsförmedlarna på arbetsmarknaden?

-  Eftersom de både har arbetserfarenhet och förhållandevis hög utbildning bör de vara attraktiva. De kommer också ut på en arbetsmarknad där efterfrågan på arbetskraft fortfarande är hög. En del varsel kan oftast hanteras genom naturliga avgångar (pension), säger Martin Söderström. 

Nyhetsbrev

Motta Arbeidsliv i Norden gratis med e-post. Nyhetsbrevet utkommer 9 ganger i året.

(Påkrevd)
h
This is themeComment