Nyhetsbrev

Motta siste nytt fra Arbeidsliv i Norden med e-post. Nyhetsbrevet utkommer 9 ganger i året.

(Påkrevd)
Du er her: Forside i Nyheter i Nyheter 2019 i Trendbrudd for arbeidskriminalitet - eller kun pyntete fasader?
Trendbrudd for arbeidskriminalitet - eller kun pyntete fasader?
Nyhet

Trendbrudd for arbeidskriminalitet - eller kun pyntete fasader?

| Tekst og foto: Bjørn Lønnum Andreassen, foto: Ronja Edelsteen Andreassen

Arbeidstilsynet i Norge har funnet mindre kriminalitet i arbeidslivet i 2018. Flere tilsyn er gjennomført i forhold til årene før. Bedre samarbeid mellom etatene pekes på som en årsak, mens kritikere mener tilsyn som er varslet på forhånd hjelper lite.

Nylig kom årsrapporten fra Arbeidstilsynet. Antallet tilsyn mot kriminalitet i arbeidslivet er økt. Antall tilsyn i 2017 var 2 300. Tilsynene mot a-krim i 2018 økte til 3 200. Nedgangen i andelen brudd som er påvist, er klar sett i forhold til tidligere år.

Bygg og anlegg


I 2018 skjedde 1 760 av tilsynene i bygge- og anleggsbransjen, mens det i 2017 var 1 282 tilsyn mot bygg og anlegg. Reaksjoner i 2018 mot bygge- og anleggssektoren var 2 277, mens Arbeidstilsynet i 2017 reagerte mot 2 344 tilfeller. Altså økte tilsynene med 478 mens 67 færre reaksjoner mot bygge- og anleggsbransjen kom i fjor.

Trude Vollheim er direktør i Arbeidstilsynet og mener tallene viser at innsats nytter.

– Dette er positivt men det er for tidlig å juble. De gode erfaringene er viktig å ta med seg. Vi vet at kriminalitet i arbeidslivet er komplekst med kreative aktører som skifter både geografisk område, bransje og måter kriminaliteten utøves på, sier hun uten å fastslå at nedgangen er en trend.

Foto: Arbeidstilsynet

De siste seks årene har Arbeidstilsynet gjort nesten 25 prosent færre tilsyn totalt. Hun forklarer ellers at samarbeid med øvrige etater, og bedre metoder hjelper. Seriøse aktører må også bruke underleverandører som er seriøse.

Billig for private?


– Vanlige forbrukere har et stort potensial og ansvar når de kjøper tjenester. De har ansvar for å bidra til at kriminelle aktører ikke har et marked. Forbrukerne må tenke; hvis prisen er så lav at det er for godt til å være sant, så er det ikke sant.

Vollheim mener flere er oppmerksom på kriminalitet i arbeidslivet.

– Myndigheter og organisasjoner, samt partene i arbeidslivet må fortsette å ta tak sammen på byggeplasser. Alle etatene peker på at utfordringene er særlig store i Østlandsområdet. Men, a-krim finnes over alt i distriktene også.

Flere uanmeldte


Kritikere mener Arbeidstilsynet må gjøre flere uanmeldte tilsyn. Men Vollheim mener kritikk mot å varsle tilsyn på forhånd er litt forenklet.

– Det har skjedd at arbeidere stikker av fra byggeplassen når vi kommer på uanmeldte tilsyn. Så problemet med at folk stikker av, opplever vi også en del på uanmeldte tilsyn.

– Kan dere ha flere uanmeldte tilsyn?

– Vi gjør tilsyn basert på en vurdering av risiko og en vurdering av hvilken type tilsyn som er mest hensiktsmessig. Dette av respekt for den seriøse delen av arbeidslivet. Når vi melder at vi kommer, får de tid til å forberede seg og sette av tid til oss, sier hun og fortsetter.

– Varslede tilsyn gjør vi når veiledning er viktig del av tilsynet, og når vi vil sjekke f.eks psykososiale forhold eller fysiske lokasjoner. Da ønsker vi ofte å møte ledelse og verneombud på byggeplassen. Går vi på uanmeldt, vet vi aldri om vi får møtt de vi ønsker.

Tall fra Arbeidstilsynet viser at langt flere tilsyn gjøres uten at besøket er meldt på forhånd. Vollheim forklarer at de også går på langt flere uanmeldte enn meldte tilsyn i byggebransjen.

– Innenfor kriminalitet i arbeidslivet melder vi aldri tilsynene på forhånd. Da kommer vi uanmeldt.

Vollheim skryter ellers av samarbeidet med partene i arbeidslivet, inkludert Byggebransjens uropatrulje i Trondheim og Fair play i Oslo.

– Skjuler sporene


Torbjørn Graneggen leder Norges nest største byggfags-avdeling i Fellesforbundet med 1 300 bygningsarbeidere, i Trondheim.

– De som opererer i markedet har nok blitt smartere til å skjule sporene. Arbeidsavtaler og planer er det lett å lage, men de trengs ikke å følges. Vi tror flere har offisielle tall for arbeidstid som ikke stemmer. Når disse får melding om at Arbeidstilsynet kommer om tre dager, ordner de seg klare. Sanksjoner mangler og nedgangen i Arbeidstilsynets funn av ulovligheter viser ikke hele bildet, forklarer Graneggen.

– Mer uanmeldt

Are Søpstad er daglig leder i Byggmestrenes servicekontor i Trondhjems byggmesterlaug.

Foto: Ronja Edelsteen  Andreassen/Frilans-Andreassen.no

– Jeg tror det til enhver tid er aktører i markedet som finner smutthull og begår kriminalitet. Flere i Norge burde hatt det samme som Byggebransjens uropatrulje er i Trondheim, eller Fair play bygg i Oslo. De pusher myndighetene så de omsetter ord til handling. Flere kontrolltiltak på byggeplassene ville gjort Arbeidstilsynet bedre i stand til å handle. Uropatruljene er finansiert av blant andre byggenæringen selv, så vi tar jo egentlig et ansvar det offentlige skulle gjort, sier han.

– Arbeidstilsynet burdet ha flere uanmeldte tilsyn. Når tilsyn varsles forsvinner alle røverne over alle bauer og kanter. Men for all del, vi kan håpe nedgangen i påvist a-krim er en trend, sier Søpstad.

Nye smutthull

Vidar Sagmyr i Byggebransjens uropatrulje i Trondheim har jobbet i omtrent tre år med å avdekke og melde inn ulovligheter på byggeplasser.

– Vi tror noe av nedgangen skylles de kriminelle sin evne til å finne nye smutthull. Vi tror bruken av doble kontrakter og såkalt pay-back bidrar til noe av nedgangen i a-krim, slår han fast.

– Vi tror ikke nedgangen er en trend. Nedgangen kan bare vedvare gjennom stadig strengere krav både fra offentlige og private innkjøpere. Stadig mer spissede tilsyn må til. Og, dessverre; de kriminelle har blitt flinkere til å pusse fasadene sine. Stillaser og det ytre ser nå bedre ut enn tidligere, sier Sagmyr. Resultatet er at etater ute på tilsyn lettere lar seg lure. Når fasadene ser bedre ut, kjører de forbi.

Sagmyr skryter av A-krimsentrene i Norge som har kartlagt byggebransjen.

– Men, straffenivået for å jukse i byggebransjen står ikke i forhold til forbryternes potensielle fortjenester.

Lukrativt

Straffenivået for å jukse står ikke i forhold til skurkenes  inntekter, mener Vidar Sagmyr, bildet ovenfor. Han har påvist og meldt inn  ulovligheter på byggeplasser i tre år, for Byggebransjens uropatrulje  i Trondheim. Bildet tatt foran en tilfeldig byggarbeidsplass. Foto: Bjørn Lønnum  Andreassen/Frilans-Andreassen.no

Les mer om Vidar Sagmyr her:

Nyhetsbrev

Motta Arbeidsliv i Norden gratis med e-post. Nyhetsbrevet utkommer 9 ganger i året.

(Påkrevd)
h
This is themeComment