Nyhetsbrev

Motta siste nytt fra Arbeidsliv i Norden med e-post. Nyhetsbrevet utkommer 9 ganger i året.

(Påkrevd)
Du er her: Forside i Nyheter i Nyheter 2020 i Norden med gemensam insats mot självmord i tågtrafiken
Norden med gemensam insats mot självmord i tågtrafiken
Nyhet

Norden med gemensam insats mot självmord i tågtrafiken

| Text och foto: Björn Lindahl

Varje år begår 3 500 människor i Norden självmord. Välfärdsutskottet i Nordiska rådet beslutade under sessionen i Köpenhamn om en gemensam nordiska insats för att minska talet. Gruppen vill bland annat ha en nollvision rörande självmord framför tåg fram till 2025.

Norden brukar ligga högst upp på olika välfärdsindikatorer och på hur lycklig befolkningen är. Men tyvärr är statistiken för självmord inte lika god.

- Grönland har den högsta självmordsstatistiken i hela världen och tänkbara förklaringar är hög förekomst av depression, alkoholism och våld. Av de nordiska länderna har Finland flest självmord per 100 000 invånare, följt av Sverige, Island, Norge och Danmark, skrev den socialdemokratiska gruppen som lade förslaget i välfärdsutskottet.

I Norge har självmord varit ett hett tema efter att prinsessan Märthas ex-make, Ari Behn, begick självmord på juldagen. Kungafamiljen och Behns föräldrar och barn var öppna med att det handlade om självmord med en gång. Kung Harald inledde sitt nyårstal med att tala om självmordet och dottern Maud Angelica höll ett gripande tal vid begravningen, som direktsändes. 91 procent av norrmännen ansåg i en mätning att det är positivt med öppenheten.

Foto: Björn Lindahl

Två Oslokvinnor tänder ljus för Ari Behn på Slottsplatsen.

Självmord drabbar inte bara de berörda och deras familjer och vänner. När en person kastar sig framför ett tåg påverkas också tågföraren. Sker det på en perrong är det många andra resenärer som kan bli vittnen.

- Det är mycket chockartat för närstående och människor runt omkring när någon tar sitt liv. Det är även djupt traumatiserande för tågförare, för de som är i närheten och för de som är inblandade efteråt när någon avslutar sitt liv framför ett tåg, står det i förslaget från välfärdsutskottet..

Självmord framför tåg är bara en del av antalet självmord som begås. I Sverige är andelen ungefär fem procent.

Plattformsbarriärer effektiva

Att upprätta hinder vid tågspåren och perrongerna är ett effektivt sätt att minska antalet självmord framför tåg.

Plattformsbarriären fungerar så att den bara öppnar sig när tåget har stannat på perrongen. Dörrarna på tåget passar då med dörrarna i barriären. Det finns därmed inget sätt att kasta sig framför tåget, om bara barriären är hög nog.

 Foto: Seloloving, Wikipedia

Plattformen Woodleigh, på North East MRT line in Singapore. Dörrarna på stationen öppnas bara när tåget stannat. Det gör att resenärer inte kan falla ned, eller hoppa framför tåget. Tågen kan också köra in med högre fart. Foto: Seloloving, Wikipedia.

En kinesisk studie för åren 2008 – 2017 visade att antalet självmord på metrostationer minskade med 91 procent när barriärer, eller platform screen doors (PSD), som de kallas på engelska, installerades.

I Sydkorea minskade självmorden med 89 procent på 121 Metro-stationer i Seoul 2003 - 2012. Det lägre talet berodde på att några av plattformsbarriärerna var lägre, så att det fortfarande gick att klättra över dem.

De första plattformsskärmarna installerades i Singapore Mass Rapid Transit (SMRS) redan 1987. Enligt statistik från Metrobits.org finns det nu 87 tunnelbanesystem i världen med plattformsbarriärer. Bara 18 av dem finns utanför Asien.

Att barriärerna introducerades i Asien först beror bland annat på att tåg- och tunnelbanesystemen där ofta är fullpackade av människor. Det ökar risken för att någon av misstag pressas ut från plattformen och ned på spåret. I Kina har plattformsbarriärer införts som krav på alla järnvägsstationer.

Köpenhamn föregångare

I Europa har plattformsbarriärer bland annat installerats på alla underjordiska stationer i Köpenhamns Metro. Företaget som har byggt och driver Köpenhamns metrosystem har emellertid som policy att inte uttala sig om självmord.

Tågstation i Köpenhamn med skydd

Alla stationer under jorden på Köpenhamns metro har plattformsbarriärer. De finns också där spåren går över jorden, som i Amagerstrand. Barriären är emellertid inte så hög att det är omöjligt att ta sig över den.

Den statistik som finns är att det begicks 31 självmord på danska järnvägar år 2018. I den ingår också Köpenhamns Metro och pendeltågstrafiken, det så kallade S-togsnettet. Det var sex fler självmord än året innan, enligt en säkerhetsrapport från Trafik-, Bygge och Boligstyrelsen.

I perioden 2000 – 2015 begick sammanlagt 232 människor självmord på järnvägen visar rapporten ”Selvmord og selvmordsforsøg på skinnerne” som utarbetats av Center for Selvmordsforskning, för DSB.

 ANTAL SJÄLVMORD PÅ DANSKA JÄRNVÄGAR OCH METRON

Statistik självmord Danmark

I Oslo har Sporveien, som har ansvar för tunnelbanenätet, registrerat ungefär två självmord årligen på tunnelbanan.

-  Sporveien sätter alltid säkerheten högst. De åtgärder vi genomför för att förhindra självmord på tunnelbanan är en del av det allmänna säkerhetsarbetet på T-banen. Vi har väktare på stationsområdena, uppmärksamma och tränade förare, kameraövervakning, nödnummer och olika åtgärder för att säkra spåren på mer utsatta områden, säger Terje Sandhalla, som är säkerhetschef på Sporveien.

Störst öppenhet om självmord på tunnelbanan är det i Stockholm, där den årliga statistiken inte bara visar de som begått självmord, men även de som överlevde, men skadades:

Tabell självmord tunnelbanan

- Vår Trygghetscentral har 4 500 kameror i tunnelbanans och pendeltågens stationer där de i realtid kan följa vad som sker på plattformar, väntsalar och en del övriga utrymmen. Trygghetsoperatörerna, liksom trafikpersonalen - tågförare, stationspersonal, ordningsvakter och trygghetsvärdar - har utbildning för att kunna identifiera personer som uppvisar ”suicidala” eller andra avvikande beteenden, säger Claes Keisu, pressansvarig på Trafikförvaltning, Region Stockholm.

 - Under 2019 fångades 239 misstänkt suicidala personer i SL:s spårtrafik in tack vare att personalen eller resenärer reagerat. Under 2018 hindrades 194 misstänkta suicidala personer.

Två helt nya pendeltågstationer har försetts med plattformsbarriärer – Stockholm City och Stockholm Odenplan.

Foto: Gustav Kaiser

Den nybyggda pendeltågsstationen Stockholm Odenplan har försetts med plattformsbarriärer. Foto: Gustav Kaiser.

- På de stationerna har vi inte haft något självmord alls. Vi har också ett projekt på gång där vi bygger plattformsbarriärer på en tunnelbanestation. Men problemet är att vi i tunnelbanan har flera olika tågtyper där avståndet mellan dörrarna är olika, säger Claes Keisu.

Alla de 129 pendeltågen är identiska och plattformsbarriärer fungerar därför bra på pendeltågsstationer. 

- På tunnelbanan finns ett ytterligare problem: De flesta stationerna i tunnelbanan byggdes för 70 år sedan. Många stationer ligger utomhus och många har plattformar som är svängda. Det är tekniskt svårt att bygga in ny teknik i befintliga miljöer och det är en utmaning att hitta fungerande lösningar för plattformar som ligger i kurvor.

- Nu pågår utbyggnad av Stockholms tunnelbana med nya linjer och 15 stationer och där förbereds för installation av plattformsväggar.

Foto: Gustav Kaiser

Stockholms tunnelbana (bilden ovan) har närmare 1,3 miljoner påstigande per dygn . På pendeltågen är det cirka 400.000 påstigande per dygn. Foto:  Gustav Kaiser

Vintern 2014/2015 gjordes försök i mindre skala med tre olika typer av plattformsdörrar i tunnelbanan station vid Åkeshov.

- Vi kommer att göra ett fullskaletest på Bagarmossens tunnelbanestation under 2021. Beräknad kostnad för testet är 101 miljoner kronor och upphandling påbörjas i år, säger Claes Keisu.

Marie Preisler har bidragit till denna artikel

Förarlösa tåg

Metron i Köpenhamn har förarlösa tåg, där passagerna kan sitta längst fram. Att trafiken är förarlös gjorde det extra viktigt att säkerheten är hög. 

Nollvision för självmord

Välfärdsutskottet i Nordiska rådet har beslutat att:

  • Arbeta för att minska självmorden i de nordiska länderna med 25 procent 2025
  • Arbeta för en nollvision för tågrelaterade självmord 2025
  • Arbeta för en gemensam nollvision för alla utsatta grupper

- Vi lever i världens lyckligaste region, ändå begår fler ungdomar självmord och utsatta människor vantrivs. Det vill Nordiska rådets välfärdsutskott ändra på, sa Bente Stein Mathisen, efter att utskottet möttes den 28 januari i Köpenhamn.

Läs mer:
Nyhetsbrev

Motta Arbeidsliv i Norden gratis med e-post. Nyhetsbrevet utkommer 9 ganger i året.

(Påkrevd)
h
This is themeComment