Nyhetsbrev

Motta siste nytt fra Arbeidsliv i Norden med e-post. Nyhetsbrevet utkommer 9 ganger i året.

(Påkrevd)
Du er her: Forside i Nyheter i Nyheter 2021 i Bærekraft og miljø interesserer kvinner mer enn "sterkstrøm"
Bærekraft og miljø interesserer kvinner mer enn "sterkstrøm"
Nyhet

Bærekraft og miljø interesserer kvinner mer enn "sterkstrøm"

| Tekst og foto: Bjørn Lønnum Andreaasen

Ingvild Wang (24) er utdannet sivilingeniør i Norge. Hun tror forbilder og like muligheter til utdanning har gitt god andel kvinner blant unge ingeniører.

Wang er spesialisert på teknisk analyse innen energi og miljø. Hun er miljørådgiver for rådgivningsfirmaet Rambøll AS i Trondheim.

- Jeg jobber mest med klima gjennom teknisk vurdering av livsløp for eksempel når man skal bygge hus. Om det bør bygges i betong eller tre, altså hvilke metoder som gir minst fotavtrykk på klimaet. Vi ser på minst mulig utslipp av CO2, men kan også se på overgjødsling, forsuring av vann og ting som har med natur og miljø og gjøre.

Wang forklarer at andelen kvinner var cirka 45 prosent på studiet som sivilingeniør ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet NTNU i Trondheim.

- Samtidig som jeg studerte ble jente-poengene tatt vekk. Før fikk jentene to poeng ekstra når de søkte tekniske studier. Andelen jenter gikk litt ned da ekstra-poengene ble tatt bort, men jeg vil si balansen mellom kjønnene fortsatt er ganske god. Også i Rambøll er det mange damer i min avdeling. Så å være ung kvinne her er ikke vanskelig.

- På studiet tok det lang tid før vi fikk noen kvinnelig foreleser. For i generasjonene over oss har forskjellene vært ekstreme. Det har antagelig vært dumt for rekrutteringen til akademia, for representasjon er veldig viktig. Man må ha forbilder for å se hva man kan bli, sier hun og tenker tekniske stillinger med årene ikke virker å ha blitt tilpasset kvinner.

Nesten bare menn

Wang eksemplifiserer tradisjonen med mannsdominans innen blant annet vannkraft. Et seminar hun deltok på hadde nesten bare menn mellom 50 og 60 år som deltagere.

- I min aldersgruppe er andelen kvinner større. Det vil gi større utslag i arbeidsmarkedet når vi tar over mer og mer. Det skjer at jeg sitter i møter med bare menn. Ofte kan jeg komme med forslag som er økonomisk krevende. Tiltak på klima som ikke er så vanlige ennå at de kan matche tradisjonelle tiltak på pris. Da har jeg ikke så mye jeg skulle ha sagt, men ikke fordi jeg er kvinne. Det har med at klima er litt nytt. At man ikke helt vet hvordan naturen skal vektlegges, og hva det faktisk skal koste å ødelegge den, slår hun fast.

Wang har sett sin unge alder som en utfordring men så lenge hun kan begrunne hva hun sier med faglig tyngde, er det ingen kunder som reagerer.

- Stillinger endres fordi samfunnet utvikler seg. Flere damer tar teknisk utdanning og kan noe annet og mer enn før. Samfunnet er bedre lagt til rette for kvinner som fortsatt må føde barn. Stadig flere kvinner blant generasjonene over oss har tatt teknisk utdanning så vi har fått stadig flere å se etter. Jeg tror også kvinner tør mer og blir oppfordret til å ta de jobbene vi vil, forteller Wang.

Forbildene finnes

Hun har Line Drange Ruud, kraftverkssjef i Glitre Energi som et forbilde.

- Ruud er en skikkelig glad-feminist. Utrolig dyktig faglig, skikkelig nerd, men også opptatt av å få flere kvinner til kraftbransjen. Ruud gjør alt på en skikkelig positiv måte. Det er ikke noe "ned med gutta", sier Wang.

- Studiet mitt, energi og miljø, het "sterkstrøm" før og hadde en utrolig lav andel jenter. Jeg tror endringen av navnet har hatt litt å si for at jenteandelen økte. Jeg tror ikke fag eller yrker trengs å tilpasses kvinner. Viktig er at alle får lik mulighet til å ta høyere teknisk utdanning.

Begge hennes foreldre har høyere teknisk utdanning. For henne har det aldri vært noe rart å velge teknisk utdanning. Wang har alltid vært veldig glad i matematikk, fysikk og realfag.

Foto: Bjørn Lønnum Andreassen

Beregninger av forurensning av vann i forbindelse med bygging er blant oppgaver Ingvild Wang og Rambøll i Trondheim gjør ute i felt.

- Helt siden det het naturfag var det jo veldig gøy. Jeg skrudde opp radioer da jeg var liten, for å se hvordan de funket. Og jeg lærte cosinus og sinus fordi min far tegnet opp og forklarte da vi var på skitur. Jeg var på teknologi-camp for jenter ved NTNU i Trondheim da jeg gikk videregående. Arrangementet var sponset. Jeg tror sånne tiltak har hatt effekt og var viktig. Men antagelig blir tiltak for å rekruttere jenter mindre viktig med tiden, tror Wang.

Andelen kvinner på tekniske studier, i arbeidslivet og blant forelesere gjør at jenter vil rekrutteres mer automatisk, tror hun.

Rambøll ser på bærekraft gjennom tre bunnlinjer, får vi forklart.

- Sosialt, klima/miljø og økonomisk bærekraft. Rambøll er sertifisert etter FNs 17 mål for bærekraft som første rådgivende firma i verden. Vi ser på miljø og forurensing, mens jeg spesielt jobber med endringer i klima.

Wang forklarer at miljøsatsingen gjelder internt blant ansatte som sykler til jobb, og spiser en del vegetarmat med mer. Eksternt pusher de kundene til å velge bedre løsninger for miljøet.

- Før jobbet miljøavdelingen med bærekraft. Nå skal alle i Rambøll gjøre det uavhengig av hvilke avdelinger som jobber med et prosjekt. Vi skal ikke drive grønn-vasking av noe for noen som helst. Vi er opptatt av å pushe for å se hva som er mulig å få til. Jeg som rådgiver på miljø jobber mest med miljødelen av bærekraft, sier hun og tar med at miljø og klima har vært en hobby lenge.

- Da jeg som student begynte å velge fag selv innen industriell økologi, skjønte jeg at jeg kunne gjøre karriere. Jeg har tatt mange tekniske fag og spesialisert meg. Jeg har også sett på sammenhenger mellom politikk og bærekraft. For endringer i klima er ganske kompleks, med mange mekanismer som påvirker hverandre, sier hun og slår fast at jobben kan bli temmelig teknisk.

Nyhetsbrev

Motta Arbeidsliv i Norden gratis med e-post. Nyhetsbrevet utkommer 9 ganger i året.

(Påkrevd)
h
This is themeComment