Nyhetsbrev

Motta siste nytt fra Arbeidsliv i Norden med e-post. Nyhetsbrevet utkommer 9 ganger i året.

(Påkrevd)
Du er her: Forside i Nyheter i Nyheter 2021 i Strammere krav sænkede beskæftigelsen for flygtninge
Nyhet

Strammere krav sænkede beskæftigelsen for flygtninge

| Tekst: Marie Preisler

Ressourcesvage flygtninge er skubbet længere væk fra arbejdsmarkedet, efter at Danmark har strammet de krav, som flygtninge skal opfylde for at opnå permanent opholdstilladelse i Danmark.

Det fremgår af en undersøgelse fra Rockwool Fondens Forskningsenhed, som sammen med forskere fra University College London har undersøgt effekterne, da Danmark i 2007 strammede reglerne for at få permanent opholdstilladelse som flygtning i Danmark. 

Den daværende borgerlige regering indførte med støtte fra Dansk Folkeparti krav om, at flygtninge der havde været to år i Danmark skulle arbejde i to og et halvt år på fuld tid for at få permanent opholdstilladelse og kravene til ansøgernes danskkundskaber blev samtidig hævet markant.

Kilde: Rockwool Fonden

Da Danmark i 2007 indførte nye betingelser for at opnå permanent opholdstilladelse, var det et mål, at flygtninge blev yderligere motiveret til at arbejde og at lære dansk. Men det havde den stik modsatte effekt. Beskæftigelsen falder i gennemsnit med 0,09 års fuldtidsbeskæftigelse hvert år, hvilket er en reduktion på 31 procent.

Målet med stramningen var at motivere flere flygtninge til at lære dansk og arbejde, men Rockwool Fondens undersøgelse dokumenterer, at det gik lige modsat: Beskæftigelsen faldt blandt de flygtninge, der skulle leve op til de strammere krav. Ressourcesvage flygtninges beskæftigelsesgrad faldt med næsten en tredjedel (31 procent), og for ressourcestærke flygtninge skete et fald på syv procent.

Undersøgelsen viser samtidig, at de skærpede sprogkrav ingen effekt havde på  ressourcesvage flygtninges danskkundskaber. For de ressourcestærke flygtninge betød de skærpede krav, at flere bestod en danskprøve på højere niveau. Til gengæld faldt beskæftigelsen i gruppen, hvilket forskerne ser som tegn på, at de ressourcestærke flygtninge fravalgte arbejde for at få tid til at blive bedre til dansk i håb om at opnå permanent opholdstilladelse.

Urealistisk høje krav

Selvom de undersøgte forhold ligger 14 år tilbage i tiden, er der en vigtig lære, som bør medtænkes i fremtidig integrationspolitik, nemlig at politikerne ikke vil lykkes med at motivere flygtninge til at komme i arbejde og erhverve gode danskkundskaber ved at stille skrappe krav, hvis kravene, som de skal opfylde, er umulige at opfylde. Det vil tværtimod demotivere og virke imod hensigten, fastslår fonden:

”Studiet viser, at integrationspolitik, der har til formål at belønne integration ved at stille højere krav kan have utilsigtede konsekvenser, hvis kravene er sat for højt. Dette gælder især for grupper, der er dårligt rustet til det danske arbejdsmarked,” skriver Rockwool Fondens Forskningsenhed.

Reglerne for tildeling af permanent ophold i Danmark er blevet strammet yderligere i flere politiske aftaler siden 2007. Når flygtninge i dag får asyl i Danmark, får de en tidsbegrænset opholdstilladelse med mulighed for at søge om permanent opholdstilladelse efter typisk otte år i Danmark. Hvis forholdene i hjemlandet forbedres, inden de får permanent ophold, kan opholdstilladelsen blive inddraget.

Samtidig kræver en permanent opholdstilladelse også et fuldtidsarbejde i mindst tre år og seks måneder inden for de seneste fire år, og at flygtningen består en danskprøve på et ret højt niveau.

Alle flygtninge i Danmark tilbydes et treårigt integrationsprogram, hvor et kursus i dansk er en central del. Deltagerne inddeles i tre niveauer efter uddannelse og kundskaber. Indtil 2007 var det nok at bestå niveau 1, i 2007 blev kravene til danskkundskaber hævet, så flygtninge skulle bestå niveau to eller tre, som forudsætter relativt gode sprogkundskaber.

Nej til ændringer

Dansk Flygtningehjælp advarer om, at mange lovændringer og skærpede krav for permanent ophold betyder, at nogle flygtninge og deres familier bor i Danmark i rigtig mange år på midlertidigt ophold og med usikkerhed om fremtiden. Det påvirker flygtninge negativt i forhold til samfundsdeltagelse, sprogindlæring og arbejdsmarkedstilknytning, vurderer Dansk Flygtningehjælp.

I Folketingets største partier, Venstre og Socialdemokratiet, er der ingen interesse i at lempe kravene til permanent ophold, selvom den nye undersøgelsen fra Rockwool Fonden indikerer, at det kunne motivere flere flygtninge til at arbejde og lære dansk.

”Jeg kan garantere, at vi ikke kommer til at lægge stemmer til noget, der gør det lettere at få permanent ophold i Danmark,” lød det fra Mads Fuglede, udlændingeordfører i Venstre, da Kristeligt Dagblad bad ham kommentere på undersøgelsen.

I en tidligere undersøgelse fra 2018 sammenholdt Rockwool Fondens Forskningsenhed de krav, flygtninge skal opfylde for at opnå permanent opholdstilladelse i Danmark, Norge, Tyskland og Holland. Selvom flere af landene har strammet krav til opholdstid, sprogkundskaber og selvforsørgelse, så stiller Danmark hårdere krav end de øvrige undersøgte lande, viste den undersøgelse.

Læs mere:

Rockwoolfondens undersøgelse: “Permanent Residency and Refugee Immigrants’ Skill Investment”, maj 2021

Nyhetsbrev

Motta Arbeidsliv i Norden gratis med e-post. Nyhetsbrevet utkommer 9 ganger i året.

(Påkrevd)
h
This is themeComment