Nyhetsbrev

Motta siste nytt fra Arbeidsliv i Norden med e-post. Nyhetsbrevet utkommer 9 ganger i året.

(Påkrevd)
Du er her: Forside i Nyheter i Nyheter 2021 i Norden opruster på klima og skåner kulturen
Norden opruster på klima og skåner kulturen
Nyhet

Norden opruster på klima og skåner kulturen

| Tekst: Marie Preisler, foto: Johannes Jansson/norden.org

Klima og bæredygtighed får flere ressourcer i budgettet for det nordiske samarbejde i 2022, hvor kultur- og uddannelse undgår ellers planlagte besparelser.

Den grønne omstilling i Norden vil fremover få en større andel af de midler, som de nordiske lande betaler til nordisk samarbejde, og på sigt kan det betyde færre penge til nordiske kultur- og uddannelses-indsatser, men på den korte bane bliver der råd til begge dele.

Ministrene for nordisk samarbejde godkendte 2. november under Nordisk Råds session i København et budget for den nordiske samarbejde i 2022, som indebærer, at der i det nordiske samarbejde fremover er afsat markant flere ressourcer til at arbejde for realiseringen af de nordiske statsministres fælles vision om, at Norden skal være verdens mest bæredygtige region i 2030.

For at finansiere en gradvis øgning af den fællesnordiske klima-satsning lagde Nordisk Ministerråd op til at skære i de fællesnordiske budgetter til nordisk kultur- og uddannelsessamarbejde. Men langvarige forhandlinger mellem Nordisk Ministerråd og Nordisk Råd endte med en budgetaftale, hvor besparelserne på kultur og uddannelse på kort sigt er undgået. Der har under corona-pandemien været markant mindre rejseaktivitet i det nordiske samarbejde, idet møder primært er afviklet digitalt, og det har betydet besparelser på rejser og overnatning, som i budgettet for 2022 kompenserer for de planlagte besparelser på kultur- og uddannelsesstøtten.

Godt samarbejde

Den løsning blev hilst velkommen fra alle sider ved Nordisk Råds session i København. Finlands minister for nordisk samarbejde Thomas Blomqvist ledte samarbejdsministrenes møde om

Foto: Johannes Jansson/norden.org

Thomas Blomqvist, Finlands samarbejdsminister. 

budgetaftalen og erklærede sig bagefter meget tilfreds med, at der er fundet penge til både at styrke klimaindsatsen og til en række specifikke satsninger på blandt andet kultur- og uddannelsesområdet i 2022:

- Det under pandemien blevet tydeligt, hvor stor betydning nordisk kunst, kultur og samhørighed har for nordboerne. Jeg er derfor meget glad for, at vi ved hjælp af uanvendte midler fra tidligere år, kunne finde frem til en særlig etårig satsning på kultur og uddannelse, sagde den finske minister.

Han takkede på de nordiske samarbejdsministres vegne Nordisk Råd for meget aktivt og konstruktiv at have engageret sig i forhandlingerne om budgettet, og han varslede, at han og det kommende norske formandskab for Nordisk Ministerråd vil arbejde for en tidlig og tæt dialog med Nordisk Råds Præsidium om budgetlægningen for de kommende år.

- Vi har nået et budgetresultat, hvor både Nordisk Råd og Nordisk Ministerråd har stærk vilje til samarbejde og bedre dialog, sagde Thomas Blomqvist.

Nye forhandlinger

Dialogen om budgettet for 2023 skal hurtigt i gang, fastslog præsident for Nordisk Råd, Bertel Haarder, for selvom kulturstøtten undgår at blive beskåret i 2022, skal der findes en løsning for årene efter. Han varslede, at der også allerede i de kommende måneder bliver taget hul på forhandlinger mellem Nordisk Råd og Nordisk Ministerråd om at gøre transport til et selvstændigt politik-område i det nordiske samarbejde ved at etablere et særligt nordisk ministerråd for transport.

- Et ministerråd for transport er en oplagt ide, som et enigt Nordisk Råd insisterer på, sagde Bertel Haarder.

Budgetaftalen styrker blandt andet finansieringen af flere kulturstøtteprogrammer og nordiske kulturinstitutioner, sprogsamarbejdet, Norden i Skolen og Nordjobb samt Nordisk litteraturuge.

Diskussionen om budgetprocessen i de kommende år indledes i december i år, hvor repræsentanter for det nuværende og kommende formandskab i Nordisk Ministerråd mødes med det nuværende og kommende præsidentskab i Nordisk Råd til en første gennemgang.

De nordiske kulturministre betonede ved et møde under Nordisk Råds session i København i en fælles deklaration, at kunst og kultur er med at håndtere globale udfordringer som klima og Covid-19-pandemien. Et inkluderende kunst- og kulturliv, digitalisering og uddannelse, oprindelige folks vigtige viden samt ytringsfrihed er vigtige elementer, som ministrene fremhæver som nødvendige for bæredygtig udvikling i Norden.  

Dronningen: en stor indsats

 Danmarks dronning Margrethe holdt reception og tale i anledning af Nordisk Råds session og nævnte kulturen som del af indsatsen for at nå det nordiske mål om at bliver verdens mest bæredygtige region i 2030:

- Det er et meget ambitiøst mål, og det vil kræve en meget stor indsats i alle medlemslandene på en lang række områder, f.eks. i forhold til børn og unge, uddannelse, arbejdsliv og kultur – og ikke mindst i forhold til miljø, klima og bæredygtighed. Den folkelige opbakning til det nordiske samarbejde er levende og stærk, og forventningerne til de nordiske parlamentarikere er store. Om vi når målet, må tiden vise, men grundlæggende bør vi hele tiden huske på, at vi kan mere sammen end hver for sig.

arkivert under:
Ministrene for nordisk samarbejde

mødes ved Nordisk Råds session 2021 i København. 

Nyhetsbrev

Motta Arbeidsliv i Norden gratis med e-post. Nyhetsbrevet utkommer 9 ganger i året.

(Påkrevd)
h
This is themeComment