Nyhetsbrev

Motta siste nytt fra Arbeidsliv i Norden med e-post. Nyhetsbrevet utkommer 9 ganger i året.

(Påkrevd)
Du er her: Forside i Nyheter i Nyheter 2022 i Svenska LO: Europafacket för inte längre vår talan
Svenska LO: Europafacket för inte längre vår talan
Nyhet

Svenska LO: Europafacket för inte längre vår talan

| Text: Kerstin Ahlberg, redaktör EU & Arbetsrätt

Svenska LO har slutat betala sin medlemsavgift till Europafacket (EFS) och deltar inte längre i organisationens möten. Allt i protest mot hur EFS har hanterat förslaget till direktiv om tillräckliga minimilöner.

Sprickan inom EFS blev uppenbar för omvärlden redan innan Europeiska kommissionen hade lagt fram förslaget till direktiv. I februari 2020 skrev tio fackliga centralorganisationer i Danmark, Island, Norge och Sverige ett brev direkt till kommissionens ordförande Ursula von der Leyen, där de betonade att de inte delade EFS positiva inställning utan hoppades att kommissionen inte skulle föreslå några bindande EU-regler om löner.

Men det gjorde den, och en majoritet av Europafackets medlemsorganisationer vill inte bara ha direktivet, de vill också att reglerna ska vara strängare än kommissionen föreslagit. Samtidigt tycks svenskarnas (och danskarnas) fortsatta motstånd mot direktivet som helhet bara ha ökat motsättningarna, trots kansliets ansträngningar att hitta lösningar på konflikten. Som LO ser det prioriterade kansliet i själva verket hela tiden majoritetslinjen framför att åstadkomma enighet.

Under tiden har direktivförslaget behandlats i Europaparlamentet och av medlemsstaternas regeringar i ministerrådet. I vanlig ordning lobbade Europafacket då mot parlamentet, och det var där som det slutligen skar sig.

–  Majoriteten vill att varenda arbetstagare i hela EU ska ha rätt till en fastställd minimilön. Det har vi ju svårt att uppfylla eftersom våra kollektivavtal inte täcker alla. Då försökte vi i parlamentet få igenom ett undantag enbart för Sverige och Danmark – men det misslyckades eftersom det blev direkt motarbetat av Europafacket, säger Hanna Björknäs, jurist vid LO.

Det blev droppen som gjorde att LO:s styrelse strax före jul beslöt frysa kontakterna med EFS.

– Att betala till en organisation som motarbetar oss, det går inte. De kan inte få föra vår talan, vi måste tala för oss själva, kommenterade LO:s avtalssekreterare Torbjörn Johansson beslutet.

Nu vidtar förhandlingar mellan parlamentet, ministerrådet och kommissionen för att försöka komma överens om en slutlig text. Parlamentets utgångspunkt i förhandlingarna återspeglar på det stora hela Europafackets önskemål. Ministerrådets förhandlingsmandat innehåller dock, enligt den svenska regeringens bedömning, tillräckliga garantier för att den svenska modellen inte ska påverkas. Danmarks regering var däremot inte övertygad när ministerrådet röstade om saken.

Och ingen vet förstås hur förhandlingarna slutar. Man kan bara gissa att de blir svåra.

arkivert under:
Luca Visentini

generalsekreterare i Europafacket (EFS) lovade på Nordisk facklig samorganisations konferens i Malmö 2018 att Europafacket inte skulle försöka gå emot Danmark och Sverige i frågan om minimlöner. Nu anser svenska LO att Europafacket agerat bakom ryggen på dem. 

Nyhetsbrev

Motta Arbeidsliv i Norden gratis med e-post. Nyhetsbrevet utkommer 9 ganger i året.

(Påkrevd)
h
This is themeComment