Nyhetsbrev

Motta siste nytt fra Arbeidsliv i Norden med e-post. Nyhetsbrevet utkommer 9 ganger i året.

(Påkrevd)
Du er her: Forside i Nyheter i Nyheter 2022 i Nu tar Sverige över som ordförandeland i EU
Nu tar Sverige över som ordförandeland i EU
Nyhet

Nu tar Sverige över som ordförandeland i EU

| Text: Gunhild Wallin Foto: Europeiska Unionen

Den 1 januari 2023 och ett halvår framåt tar Sverige över ordförandeskapet i EU:s ministerråd. Ordförandeskapet innebär att se till alla medlemsländers intresse och lotsa iland de frågor som ligger på ministerrådets bord, bland annat stora beslut i frågor om migration, klimat och EU:s utvidgning.

Sveriges regering tar över ordförandeskapet i EU:s ministerråd i en tid med stora utmaningar. Kriget i Ukraina pågår med oförminskad styrka och brutalitet, bristen på energi drabbar hela Europa och inflationen påverkar medlemsländernas ekonomi och arbetsmarknad. Men EU bildades ur ruinerna av andra världskriget och kriserna har allt sedan starten format EU, sa statminister Ulf Kristersson, när han presenterade regeringens prioriteringar i EU-arbetet vid den EU-politiska partiledardebatten den 16 november.

- Nu är det ett nytt blodigt krig i Europa och en europeisk energikris i krigets spår. Krishantering är en nödvändig kärnkompetens, men den långa sikten är lika viktig nu som den var före invasionen. Vi måste alltså klara av att hålla inte bara två – utan flera – tankar i huvudet samtidigt, sa Ulf Kristersson.

Foto: EU

Ulf Kristersson träffade EU:s ministerråds president  Charles Michel redan på sin tredje dag som Sveriges statsminister.

Regeringens prioriteringar, eller ” samtidiga europeiska ödesfrågor”, som Ulf Kristersson uttryckte det är: Europas inte och yttre säkerhet, klimatomställningen och Europas konkurrenskraft. Det fjärde området är att vårda EU:s värderingsgemenskap, som vilar på rättsstatens och individens fri- och rättigheter.

- Medlemsländer som inskränker mediefrihet, domstolars oberoende eller HBTQ-personers rättigheter ska möta svenskt motstånd. Sverige ska fortsätta prioritera EU:s rätt att villkora utbetalningar av gemensamma medel med krav på att man respekterar rättsstatens principer, sa Ulf Kristersson.

Sverige är sist ut i trion

Det är tredje gången som Sverige tar över ordförandeskapet för EU:s ministerråd sedan inträdet i unionen 1995, senast var 2009. Ordförandeskapet roterar mellan alla medlemsländer, ett halvår i taget och ordförandeländerna är alltid indelade i en trio av länder, där Sverige är sist ut efter Tjeckien och tidigare Frankrike. Varje trio sätter upp långsiktiga mål tillsammans och kommer överens om hur arbetet ska driva under den kommande 18-månadersperioden. Utifrån det gemensamma programmet tar varje land fram sin speciella inriktning. Detta kommer Ulf Kristersson att presentera den 14 december.

Redan under våren togs en övergripande politisk inriktning, förankrad i dåvarande riksdag. Sedan dess har Sverige en ny regering, som består av Moderaterna (M), Kristdemokraterna (KD), och Liberalerna (L), vars regeringsmandat bygger på stöd från EU- skeptiska Sverigedemokraterna (SD), ett samarbete som regleras i det så kallade Tidöavtalet.  Vilket mandat socialkonservativa och nationalistiska SD kommer att ha att påverka ordförandeskapet är ovisst, men det har höjts oroade röster eftersom flera av vårens tunga beslut i EU rör migration och klimat, där SD har starka åsikter.

Foto: Ninni Andersson/Regeringskansliet

Sveriges EU-minister Jessika Roswall mötte sin franska motsvarighet, Laurence Boone, minister med ansvar för EU-frågor den 24 november, i ett av många möten med anledning av det svenska ordförandeskapet i Europeiska unionens råd. Foto: Ninni Andersson/Regeringskansliet.

Sverige, liksom Finland, har också ansökt om medlemskap i NATO, vilket är en högaktuell fråga under mandatperioden.

350 förslag ska behandlas på 2000 möten

Att vara ordförande i EU:s ministerråd innebär att leda alla möten på alla nivåer i rådet, att stå för kontinuitet i EU:s arbete i rådet och att lagstiftningsprocesserna sker korrekt. Som ordförandeland ska man också verka för att medlemsländerna samarbetar och vid behov kunna fungera som neutral medlare. Som ordförande sist i den så kallade trion betyder att det ligger många lagförslag på bordet som ska beslutas. Under ordförandeskapet kommer det att förhandlas i 350 frågor under 2000 möten i Bryssel och Luxembourg, men ungefär 150 möten från norr till söder kommer också att hållas i Sverige.

Foto: EU

Ungefär 150 möten från norr till söder kommer att hållas i Sverige under ordförandeskapet, men de flesta möten kommer att hållas i Bryssel och Luxemburg. Bilden visar ministerrådets huvudmötesrum.

Förberedelserna inför det svenska ordförandeskapet i EU:s ministerråd har pågått i cirka två år, långt innan det senaste regeringsskiftet. En central uppgift i förberedelsearbetet, som många personer på hela Regeringskansliet arbetat med löpande, är att hålla sig uppdaterade och försöka förutse, vilka sakfrågor som kommer att förhandlas i rådet under ordförandeskapet. De ska också ta ställning till hur långt i processen olika förhandlingar kommit och vad som kan nås under halvåret. 

Viktigt i förberedelsearbetet har också varit att ringa in vilken kompetens som behövs och få fram rätt person med rätt kompetens på rätt plats. I Sverige är alla departement involverade i förberedelserna, också arbetsmarknadsdepartementet. Statsrådsberedningen samordnar arbetet med ordförandeskapet, bland annat genom interdepartementala grupper.

- Just nu mejslas de politiska prioriteringarna och arbetsprogrammet fram. Liksom det mesta i Regeringskansliet sker det genom dialog mellan Statsrådsberedningen och departementen. Det sker många olika avstämningar. Det centrala i ordförandeskapets uppdrag är att leda arbetet i ministerrådet och handlar om att föra EU:s dagordning framåt, berättar Ulrika Hall som är ansvarig för samordningen av ordförandeskapet på arbetsmarknadsdepartementet.

Regeringsskiftet har inte inneburit så stora förändringar i själva det operativa förberedelsearbetet, berättar Ulrika Hall.

- Vi förväntas hantera ordförandeskapet, oavsett politisk ledning, säger hon.

- I flera fall har vi dock behövt invänta en ny regering innan vi har kunnat stämma av inriktning, till exempel vad gäller vilka frågor som ska lyftas och betonas på den politiska dagordningen, såsom i politiska debatter. Här har regeringsskiftet spelat stor roll i att beslut har kunnat fattas, fortsätter hon. 

Många av de möten som hålls är obligatoriska och handlar, som nämnts, om att föra rådets dagordning med beslut om till exempel lagstiftning framåt. I rollen som ordförande ska man vara opartisk ordförande för ministerrådet och agera i hela rådets intresse. Som ordförandeland kan man också arrangera konferenser och andra typer av möten i Sverige, för att lyfta intressanta frågor för till exempel diskussion. Det finns också viss möjlighet att påverka hur stora resurser som kan användas, till exempel för antalet möten i vissa förhandlingar, och därmed prioritera att komma framåt i några förhandlingsfrågor. 

EU omedelbart på bordet för ny statsminister

Ulf Kristerson (bilden ovan) besökte Bryssel den 20 oktober, bara två dagar efter att han bildat sin regering. Han deltog i ett möte i EU:s råd och träffade rådets ordförande Charles Michel. Eftersom Sverige kommer att ha ordförandeskapet i ministerrådet under första halvåret 2023 kommer EU att spela en stor del av Kristerssons första år som statsminister.

Fyra prioriteringar för ordförandeskapet

Källa: Regeringen

Säkerhet, resiliens, välstånd, demokratiska värden och rättstatsprincipen. Det är prioriteringarna för det svenska ordförandeskapet i EU:s ministerråd våren 2023, skriver regeringen i sin presentation.

Arbetslivsfrågorna nämns inte speciellt, men det är redan klart att EU-direktivet om plattformsföretag kommer slutbehandlas under det svenska ordförandeskapet. Sverige har där hållningen att EU inte ska bestämma vem som ska anses vara anställd eller inte.

Även frågan om arbetskraftsinvandring  kommer att vara het under ordförandeskapsperioden. Många EU-länder har ett stor behov av en sådan invandring, medan Sverige har fått en regering som bygger på Tidöavtalet, där villkoren för arbetskraftsinvandring ska skärpas. 

Källa: Regeringen

När statsminister Ulf Kristersson presenterade det svenska ordförandeskapet i Riksdagen den 14 december lyfte han fram den gröna omställningen. 

Att EU:s institutioner enats om att fasa ut alla nya fossildrivna bilar till 2035 är ett stort kliv i rätt riktning. Dessutom har Rysslands invasion av Ukraina gjort utfasning av fossila bränslen ännu mer angelägen. Att bli av med det fossila började på 70-talet som en prisfråga.  Det blev på 80- och 90-talen även en miljö- och klimatfråga. Och nu har det dessutom blivit en säkerhetspolitisk fråga, sa Ulf Kristersson.

Men för att klara av produktionen av alla nya elbilar som behövs är det avgörande att det finns tillräckligt med högkvalitativa chips.

Därför kommer Sverige som ordförande leda det fortsatta arbetet med ett europeiskt ekosystem för halvledare. Det låter tekniskt – och det är det. Men också av helt avgörande betydelse, om vi ska klara av elektrifieringen av fordonsflottan.

Därför kommer Sverige prioritera arbetet med att påskynda EU:s elektrifiering. Till exempel genom arbetet med en ny batteriförordning och fortsatta förhandlingar om att öka den fossilfria energiproduktionen.

Källa: Regeringen 

Det visuella uttrycket under ordförandeskapet är bland annat en logo där olika budskap förmedlas beroende på vilka bokstäver och siffror som får gul färg.

Läs hela presentationen av ordförandeskapet här:
1,25 miljarder kronor på tre år kostar ordförandeskapet

Många av förberedelserna inför ordförandeskapet sköts inom den vanliga verksamheten och av ordinarie personal på Regeringskansliet. Precis som vid ordförandeskapet 2009 finns ett mötessekretariat och ett kommunikationssekretariat. 

65 personer, både internt och externt rekryterade, arbetar på mötessekretariatet. Deras uppgift är att ta hand om allt praktiskt, som till exempel att ordna möteslokaler, transporter, boende och logistik. För ordförandeskapet 2023, läggs större vikt vid säkerhet än vid förra ordförandeskapet.

EU har 24 officiella språk och ungefär 35 av de möten som hålls i Sverige kommer att tolkas, enligt ett avtal mellan det svenska ordförandeskapet och EU-kommissionens generaldirektorat för tolkning. Hur många språk som ska tolkas beror på typ av möten.

Kommunikationssekretariatet består av 20 medarbetare, också både internt och extern rekryterade. På representationen i Bryssel arbetar 200 personer, varav 80 är nyrekryterade, också med förberedelserna.

Ordförandelandet bär själv kostnaderna och har en budget på 1,25 miljarder kronor fördelade på åren 2021, 2022 och 2023.

Nyhetsbrev

Motta Arbeidsliv i Norden gratis med e-post. Nyhetsbrevet utkommer 9 ganger i året.

(Påkrevd)
h
This is themeComment