Nyhetsbrev

Motta siste nytt fra Arbeidsliv i Norden med e-post. Nyhetsbrevet utkommer 9 ganger i året.

(Påkrevd)
Du er her: Forside i Nyheter i Nyheter 2023 i Dansk-svensk oro för utfallet i EU-mål som rör flyganställdas avtal
Nyhet

Dansk-svensk oro för utfallet i EU-mål som rör flyganställdas avtal

| Text: Kerstin Ahlberg

Nu rycker Danmark och Sverige åter ut för att försvara den nordiska arbetsmarknadsmodellen. Denna gång handlar det om ett nytt mål i EU-domstolen där frågan är om det innebär könsdiskriminering att kabinpersonal får lägre traktamenten än piloter.

Eftersom deras anställningsvillkor regleras i två skilda kollektivavtal måste svaret bli nej, menar Danmark och Sverige. Annars går det inte längre att upprätthålla den fria förhandlingsrätten.

Kabinpersonalen och piloterna har samma arbetsgivare men olika fackliga organisationer. Kollektivavtalet för kabinpersonalen slöts 2019 och det andra kollektivavtalet ingicks med piloternas fackförening drygt ett år senare.

Det är lätt att förstå att de kabinanställda kände sig orättvist behandlade när de såg att piloterna fick högre ersättning än de själva för kostnader vid resor i tjänsten. De menade också att skillnaden i traktamenten i realiteten innebar könsdiskriminering, eftersom kabinpersonalen huvudsakligen består av kvinnor medan de allra flesta piloterna är män. De gick till domstol och så småningom hamnade frågan i EU-domstolen som nu ska svara på om de har rätt, eller om den här särbehandlingen är försvarlig.

Den är försvarlig, menar både den danska och den svenska regeringen som båda har yttrat sig i målet.

Oöverskådliga följder

Ett annat synsätt skulle få oöverskådliga och negativa följder för arbetsmarknadens parters autonomi och möjligheter att förhandla och träffa kollektivavtal, argumenterar den svenska regeringen.

Regeringen framhåller att det är vanligt att arbetsgivare är bundna av två eller flera kollektivavtal som förhandlats fram separat, på olika nivåer och med olika grupper av arbetstagare. Under förhandlingarna tillvaratar parterna olika intressen och gör olika prioriteringar utifrån verksamhetens, branschens och medlemmarnas intressen. Där en part prioriterar högre lön kan en annan prioritera arbetstidsförkortning eller mer generösa regler vid tjänsteresor.

Att jämföra villkor i olika kollektivavtal som har förhandlats fram mellan olika parter riskerar därför att leda till en situation där det inte längre går att upprätthålla den fria förhandlingsrätten för parterna, menar regeringen. Det skulle bland annat kunna innebära att parter som håller på att förhandla om ett kollektivavtal blir indirekt bundna av villkor i andra kollektivavtal som de inte är parter, i eftersom de skulle vara tvungna att ta hänsyn till bestämmelserna i de andra avtalen.

Frågan är om EU-domstolen kommer att hålla med.

Nyhetsbrev

Motta Arbeidsliv i Norden gratis med e-post. Nyhetsbrevet utkommer 9 ganger i året.

(Påkrevd)
h
This is themeComment