Nyhetsbrev

Motta siste nytt fra Arbeidsliv i Norden med e-post. Nyhetsbrevet utkommer 9 ganger i året.

(Påkrevd)
Du er her: Forside i Nyheter i Nyheter 2024 i Mangler kunnskap om den norske modellen
Mangler kunnskap om den norske modellen
Nyhet

Mangler kunnskap om den norske modellen

| Tekst: Line Scheistrøen, Foto: Björn Lindahl

Kunnskap om den norske modellen er viktig for alle som skal lede en norsk virksomhet, men har alle ledere den kompetansen? Absolutt ikke, ifølge Ketil Vedøy, norsk toppleder innenfor HR og ledelse i over 20 år, som deltok under presentasjonen av årets medbestemmelsebarometer OsloMet/AFI.

I dag er Vedøy høgskolelektor på Institutt for ledelse og organisasjon på Høgskolen Kristiania i Oslo.
- De siste tiårene har vi utdannet ledere uten at de har vært nødt til å lære noe om den norske modellen. Det er lenge siden den norske modellen, partssamarbeid og medbestemmelse var pensum på lederutdanninger, sier Vedøy.

Foto: Björn LindahlHøgskolelektor Kjetil Vedøy på Kristiania var invitert til å fortelle om hva studenter og ledere lærer om den norske modellen.   

Han har arbeidet som toppleder innenfor HR og ledelse i over 20 år, og blant annet vært personalsjef i IKEA og direktør i Arbeidsmiljøsenteret.
Under lanseringen av årets Medbestemmelsesbarometer var Vedøy en av flere innledere og han deltok også i debatten.

Må drive voksenopplæring

Kjetil Vedøy mener det er viktig at vi løfter blikk, ser utenfor Norge og Norden, når vi snakker om ledelse og HR. For hva hjelper vel en utmerket modell hvis de som er satt til å lede eller drive HR ikke kan nok om modellen, ei heller da har respekt for avtaleverket eller kan spillereglene i samarbeidet?

Foto: Björn LindahlHøgskolelektor Kjetil Vedøy (fra venstre), Unn Alma Skatvold, leder i Politiets Fellesforbund og forsker Inger Marie Hagen.

I dag er det ledere fra hele verden som jobber i Norge. Vedøy har holdt kurs for en del av dem.
- Jeg forsøker å forklare utenlandske ledere om hvordan den norske modellen fungerer, men det er nesten umulig å få dem til å forstå, sa Vedøy.
Han mener det likevel er viktig å ikke gi slipp på de norske verdiene, men heller jobbe for å få den norske modellen til å fungere i et internasjonalisert arbeidsliv.
- Vi har mye å bidra med og medbestemmelse er kanskje noe av det beste, mener Vedøy.

Internasjonale eiere og verdier

Kåre Slåtten er dosent i organisasjon og ledelse på Universitetet i Sørøst-Norge og Høyskolen i Kristiania. Også han pekte på betydningen av internasjonaliseringen av arbeidslivet. Han viste til at mange av de tradisjonsrike store norske selskapene i dag hverken eies eller styres fra Norge.

Slåtten mener det også kan få betydning for hvordan man driver ledelse og HR.
- De som jobber med HR i Norge er styrt av en ledelse som sitter et annet sted i verden. Det kan ha betydning for hvordan HR-arbeidet drives, sa Slåtten.
Som Tvedt, er også Slåtten bekymret for manglende kunnskap om den norske modellen.
- Vi lærer studenter om den norske modellen, men forkunnskapen de har, er lav. Vi har en jobb å gjøre for å lære dem til å forstå hvordan dette fungerer, sa Slåtten.

Hvor ble det av kunnskapsløftet?

Prosjektleder Inger Marie Hagen for Medbestemmelsesbarometeret påpekte at det langt ifra er første gang at det manglende kunnskapen om den norske modellen settes på agendaen.

Foto: Björn LindahlAFI-forskerne Inger Marie Hagen (til venstre) og Elin Moen Dahl presenterte resultater fra årets Medbestemmelsesbarometer.

Hun viste til at det både i Maktutredningen i 2002 og i Medbestemmelsesmeldingen i 2010 ble understreket hvor viktig opplæring i den norske modellen er.
- Nå er vi i 2024 og vi påpeker akkurat det samme, sa Hagen.

Slår alarm

Kjersti Barsok, leder i Norsk Tjenestemannslag (NTL), mener lav kunnskap om den norske modellen bør får varsellampene til å blinke hos ledere, tillitsvalgte og ansatte i offentlig og privat sektor.

- Det er veldig bekymringsfullt hvis at de som kommer inn og skal drive ledelse ikke skjønner det som er vårt store konkurransefortrinn, nemlig den norske modellen, sa Barsok.

Foto: Björn LindahlKjersti Barsok er leder i Norsk Tjenestemannslag (NTL). Hun mener barn, unge og voksne bør lære mer om den norske modellen. 

Forbundslederen mener at så vel ledere som elever må settes på skolebenken og lære om partsamarbeid og medbestemmelse.
- På lik linje med LOs sommerpatrulje for ungdommer, bør vi kanskje ha en «sommerpatrulje» for ledere hvor vi sjekker at de har fått nødvendig opplæring i den norske modellen. For hvis de ikke har fått det, er det vanskelig for dem å gjøre en god jobb, sa Barsok.

Bør være pensum

Når det gjelder den yngre garde, minner Barsok om at en samlet fagbevegelse ønsker den norske modellen velkommen som obligatorisk pensum på lærerplaner på skolen. Slik er det nemlig ikke i dag.

- Det er synd. Mange unge går ut av skolen og har ikke lært noe om den norske modellen. Når de kommer ut i arbeidslivet må tillitsvalgte gjøre den jobben. Vi lærer opp både arbeidstakere og ledere, påpekte Barsok.

Forskerne Inger Marie Hagen og Elin Moen Dahl

på Arbeidsforskningsinstituttet, AFI er ansvarlige for 2023-utgaven av Medbestemmelsesbarometeret. Resultatene ble presentert på et seminar 8. april på OsloMet.

Medbestemmelsesbarometeret 2023: Organisering av arbeidsgiveriet

Medbestemmelsesbarometeret 2023, rapport

Medbestemmelsesbarometeret tar temperaturen på hvordan det står til med partssamarbeid, medbestemmelse, medvirkning og bedriftsdemokrati i norsk arbeidsliv.

Arbeidsforskningsinstituttet (AFI) på OsloMet har gjort undersøkelsen på oppdrag fra Norsk Tjenestemannslag (NTL) og Politiets Fellesforbund.

Forskerne Inger Marie Hagen og Elin Moen Dahl på Arbeidsforskningsinstituttet, AFI er ansvarlige for 2023-utgaven. Resultatene ble presentert på et seminar 8. april på OsloMet.

Ledere, HR-ansatte og tillitsvalgte i fire statlige virksomheter er intervjuet om temaet HR.

Noen sentrale funn:
• Mange opplever at det er uklart hva HR egentlig er.
• HR har ansvar for å drifte partssamarbeidet.
• Partssamarbeidet finner sted påvirksomhets- og driftsenhetsnivå, lenger ned i organisasjonen er det lite formelt partssamarbeid.
• Lokale ledere oppfattes av mange som svake og styrt av HR.
• HR sier selv at det er ledelsen som bestemmer, men mange mener at det er HR som bestemmer.
Det første medbestemmelsesbarometeret ble gjort i 2016.

Rapporten kan lastes ned her

Nyhetsbrev

Motta Arbeidsliv i Norden gratis med e-post. Nyhetsbrevet utkommer 9 ganger i året.

(Påkrevd)
h
This is themeComment