Nyhetsbrev

Motta siste nytt fra Arbeidsliv i Norden med e-post. Nyhetsbrevet utkommer 9 ganger i året.

(Påkrevd)
Du er her: Forside i Nyheter i Nyhetsbrev i Nyhetsbrev 2016 i Medbestämmande och yttrandefrihet i arbetslivet

Medbestämmande och yttrandefrihet i arbetslivet

Medbestämmande och yttrandefrihet i arbetslivet

Nyhetsbrev fra Arbeidsliv i Norden 8/2016

Alt henger sammen med alt – også Norden

Fokus for nordisk samarbeid 2017 presenteres under tittelen: Et Europa i en brytningstid trenger et sterkt Norden. Så, hva skal til for å bygge og fremme Norden? Økt satsing på kunnskap og deling av viten? Større bevissthet om den nordiske velferdsmodellen? Økt fokus på nordiske verdivalg? Er et mer autoritært arbeidsliv et nordisk veivalg?

pic

Mot ett mer auktoritärt arbetsliv - utan yttrandefrihet?

- Det handlar inte bara om deras arbetsliv. Det handlar om deras liv. Det säger Dag Yngve Dahle, som tillsammans med Maria Amelie har skrivit en bok om yttrandefriheten i arbetslivet – Moderne munnkurv. Där lyfter de fram vad som sker med människor som anklagats för att ha brutit lojaliteten mot arbetsgivaren.

Ökad trygghet för visselblåsare i ny svensk lag

I januari kommer en ny lag i Sverige som ökar skyddet mot repressalier för den som slår larm om allvarliga missförhållanden. Arbetstagaren stärks, men har fortfarande ett stort ansvar när det gäller att bedöma vad som är tillräckligt allvarliga missförhållande för att ge skydd.

pic

Medbestämmande är viktigt, men...

- All den här forskningen om medbestämmande är viktig, men den har sina begränsningar. Jag tycker att för mycket sätts på spetsen. Vi har ett extremt bra samarbete mellan de förtroendevalda och företagsledningen, utbrister Knut E. Sunde, direktör för området industripolitik i den norska arbetsgivarorganisationen Norsk industri.

pic

Henrik Normann i NIB - välfärden behöver också en bankdirektör

Henrik Normann leder en av de mest framgångsrika nordiska institutionerna, Nordiska investeringsbanken. Den fyller 40 år i år och upprättades med kapital från alla de fem nordiska länderna.

pic

Er nordiske velferdsstater godt nok forberedt på å møte kriser?

Bruker Norden for lite penger på nordisk velferd? Ja, mener Islands nordiske samarbeidsminister Eygló Harðardóttir. Hun ser store muligheter i å løfte samarbeidet om velferd. Derfor støtter hun forslaget om å opprette et Nordisk velferdsforum og et system med felles velferdsindikatorer for å bli bedre beredt til å møte kriser.

pic

Hvorfor gikk det så bra med Island?

I perioden fra krisa slo inn i 2008 og frem til 2011 hadde Island den største inntektsutjevningen i Europa. En utbredt tenkemåte er at økonomiske kriser krever innstramminger. Island er et eksempel på det motsatte. Velferd virker bedre enn innstrammingstiltak, hevder forskerne bak rapporten Velferdskonsekvenser av finanskrisa.

pic

Tak för vinster i välfärden väcker starka känslor i Sverige

Det blev genast gräl om innehållet, när den så kallade Välfärdsutredningen presenterades den 8 november och där förslaget är att vinster i välfärden begränsas. De borgliga partierna vill ha bort taket på sju procent, medan Vänsterpartiet pressar regeringen till ännu tuffare åtgärder mot vinster.

EU-kommissionen struntar i gult kort för direktiv om utstationerade arbetstagare

Ska arbetstagare som utstationeras för att arbeta i ett annat land ha rätt till samma lön som det landets arbetstagare? Ja, menar Europeiska kommissionen som håller fast vid sitt förslag om att ändra utstationeringsdirektivet, trots hårt motstånd från medlemsländerna i Östeuropa.

pic

Hur ska fjolårets flyktingström integreras på arbetsmarknaden?

Flyktingar är annorlunda som grupp jämfört med arbetsinvandrare. Integrationen av fjolårets rekordstora inströmning av flyktingar till Norden kommer därför troligen att gå trögare än för arbetsinvandrarna. Det finns dessutom en risk för att integrationen på arbetsmarknaden går åt fel håll efter 5-10 år, varnade forskarna på ett nordiskt seminarium som arrangerades i Oslo.

pic

Ny barometer tar pulsen på medbestämmandet i Norge

Uppfattningen av hur stort inflytande man har på sin egen arbetssituation har rasat i Norge. På sju år har andelen som anser att de har ett stort inflytande minskat från 89 procent till 77 procent. Importerade ledarskapsmodeller får skulden.

Side-alternativer

Nyhetsbrev

Motta siste nytt fra Arbeidsliv i Norden med e-post. Nyhetsbrevet utkommer 9 ganger i året.

(Påkrevd)
This is themeComment