Nyhetsbrev

Motta siste nytt fra Arbeidsliv i Norden med e-post. Nyhetsbrevet utkommer 9 ganger i året.

(Påkrevd)
Du er her: Forside i Om oss i Arbeidsliv i Norden
Arbeidsliv i Norden
Om oss

Arbeidsliv i Norden

| Foto: Tomas Bertelsen

Arbeidsliv i Norden er en nettavis med tekster av journalister og skribenter i de nordiske land. Vår nisje i medieverdenen er å produsere nyheter og artikler om arbeidslivet i et nordisk perspektiv.

Arbeidsliv i Norden har særlig fokus på spørsmål som berører arbeidsmarkedet, arbeidsmiljøet og arbeidsrettslige spørsmål knyttet til de nordiske modellene for organisering av arbeidslivet.

Arbeidsliv i Norden utgis av Arbeidsforskningsinstituttet,  OsloMet universitet,  på oppdrag fra Nordisk Ministerråd. Samarbeidet mellom landene i Norden, mellom Norden og EU og forholdet til andre land og internasjonale organer som for eksempel ILO og OECD, er interessant for oss.

Arbeidsliv i Norden søker å synliggjøre hvordan trender innen sosiale medier, ny teknologi, digitalisering, globalisering og befolkningsutvikling påvirker arbeidslivet og stiller nye krav til myndigheter, organisasjonene i arbeidslivet, arbeidsgivere, fagforeninger og medarbeidere. Vi setter tema som et bærekraftig arbeidsmiljø, situasjonen på arbeidsmarkedet, migrasjon, ungdom og utsatte gruppers stilling, nyskaping og grønne arbeidsplasser i fokus. 

Vi publiserer artiklene på skandinaviske språk og utgir ni ganger per år et gratis nyhetsbrev som e-post. Hvis du ønsker det, kan du skrive ut nyhetsbrevet som en PDF. Vi har også en engelsk publikasjon, Nordic Labour Journal, der vi publiserer tekster på engelsk (se egen web

Vil du abonnere på nyhetsbrevet Arbeidsliv i Norden? Bestill ved å skrive inn din mailadresse i spalten for abonnement til høyre på en av våre artikler.

Björn Lindahl, ansvarlig redaktør

Les redaktørplakaten her

Redaksjonen samlet i København:

Rólant Waag Dam, Gunhild Wallin, Hallgrímur Indriðason, Kerstin Ahlberg, Björn Lindahl, Fayme Alm,  Marie Preisler og Bengt Östling.

Mangler: Lars Bevanger, Bjørn Lønnum Andreassen, Helena Forsgård

h
This is themeComment