Nyhetsbrev

Motta siste nytt fra Arbeidsliv i Norden med e-post. Nyhetsbrevet utkommer 9 ganger i året.

(Påkrevd)
Du er her: Forside i Om oss i Artikler av Berit Kvam

Artikler av Berit Kvam

Kvinne på topp i Norden
Paula Lehtomäki fra Finland blir ny generalsekretær i Nordisk ministerråd. Hun ble utnevnt 5. september av De nordiske samarbeidsministrene under Sveriges og Margot Wallströms ledelse. Lehtomäki tiltrer jobben i mars 2019.
Samarbeid gir bedre resultater
Internasjonalisering stiller krav til samarbeid over nasjonale og tradisjonelle grenser. Nye metoder og tenkemåter trenger bidrag fra mange hold. Det gjelder i kunstens verden som det gjelder i kampen mot kriminelle. Men hvordan skape gode resultater?
Stein Olav Henrichsen tar Munch inn i fremtiden
Det nye Munchmuseet ruver allerede 13 etasjer over vikingenes gamle tufter innerst i Oslofjorden. Stein Olav Henrichsen er museumsdirektøren som har tatt på seg oppgaven å lede utviklingen av denne milepælen i historien når Munchsamlingen skal flyttes og besøkstallet dobles. Hvem er han, og hva vil han? Er Munch relevant nok til å fylle det storslagne museet?
Nye tendenser gir nye perspektiver
Forskning og utredning gir viktige innspill til den politiske debatten, til politikkutvikling og til implementeringen av politiske tiltak, sa Norges arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie da hun åpnet konferansen The Nordic Work Life Conference 2018 på OsloMet nylig. Arbeidsliv i Norden setter ny kunnskap om likestilling, borgerlønn og digitalisering i Fokus.
OECD maner til handling: velferd for alle er mål på suksess
Forskjellene øker. Vi har nok data som forteller oss det, nå er det tid for handling, sier OECDs Gabriela Ramos. I rapporten «Opportunities for all» utfordrer OECD medlemslandene til å ta et krafttak for bedre fordeling. «Vekst er bra, men velferd for alle er målet på suksess». ETUCs Luca Visentini vil se bedre fordeling gjennom kollektive forhandlinger før han jubler.
OECDs visegeneralsekretær Mari Kiviniemi: sverger til fakta og frykter proteksjonisme
Tidligere statsminister Mari Kiviniemi har et langt liv bak seg i finsk politikk. Som visegeneralsekretær i OECD har hun brukt mye tid på å rådgi verdens regjeringer om utvikling og vekst. Fra årsskiftet er det slutt, da vil hun hjelpe Finland på fote som leder for næringslivsorganisasjonen Finsk handel.
Kompetanse – en nøkkel til den teknologiske utviklingen
Den teknologiske utviklingen; hvordan påvirkes jobbene og hvilke krav stilles til kompetanse? Dette var spørsmål som ble reist under den tredje nordiske konferansen om fremtidens arbeidsliv. Ingen enkle spørsmål å besvare når fasiten er i utvikling. Hvordan møter myndighetene og partene endringene? Og hvordan skal kravene til kompetanse tilfredsstilles? Er ansvaret avklart?
Kompetanse og rettferdig fordeling en forutsetning for digitalisering
Norden er førende, og folk er positive til å ta i bruk ny teknologi i arbeidslivet. Utfordringen er å sikre arbeidstakernes mulighet til å få sin kompetanse tilpasset det nye arbeidslivet, hvordan det skal organiseres og hvem som skal betale. Vi trenger bedre systemer for å håndtere utfordringene, var budskapet fra Ylva Johansson under konferansen om Fremtidens arbeidsliv i Stockholm nylig.
Samarbeid skal hindre et kappløp mot bunnen
Alt står ikke til gull, men i Norden gjør man noe bra: løfter frem problemene, ser på tiltakene, vil gjerne lære av det andre gjør uten å viske ut politiske skillelinjer. Sånn er det også når man diskuterer inkludering i arbeidsmarkedet, #metoo og kriminalitet i arbeidslivet. Samarbeid på bred front skal sikre at pilene peker rett vei.
Norden styrker samarbeidet mot kriminalitet i arbeidslivet – vil ha EU med på laget
Det kalles «ordning och reda», grå økonomi, sosial dumping, kriminalitet i arbeidslivet, men tross ulike navn, problemene er felles og angår hele Norden og Europa. Det dreier seg om kriminelle nettverk, rå utnyttelse av arbeidskraft, virksomhet på kanten av loven og konkurranse på ulike vilkår. Forhold som avfødte en enstemmig resolusjon på ministermøtet i Stockholm 13. april.
Konstnärsnämndens Anna Söderbäck: #metoo viser behov for en ny type ledere
#metoo har gått som en løpild i Norden. I Sverige samlet 65 yrkesgrupper sine berettelser under egne opprop. Først ut var kunstnerne under hashtags som #tystnadtagning og #ViSjungerUt. Her deltok også Anna Söderbäck med sine erfaringer. Hun etterspør en ny type ledelse.
OsloMets rektor Curt Rice vil skape røre i akademia
Oslo har fått et nytt universitet, det tredje største i Norge. OsloMet – storbyuniversitetet skal utdanne fremtidens arbeidskraft innen en rekke profesjoner. Får rektor det som han vil, skal likestilling ha forrang, digitalisering ha topp prioritet, og fagene skal utvikles i skjæringspunktet mellom forskning, undervisning og praksis.
Norske eksperter: Behov for sterkere vern av varslere i arbeidslivet
Det regjeringsoppnevnte utvalget som har vurdert behovet for bedre lover og regler for varsling, ønsker å styrke vernet av varslere med et eget ombud som kan gi råd og bistand i varslingssaker, og en egen tvistenemd for å gjøre det enklere å varsle. Både ombud og nemnd er foreslått hjemlet i en varslingslov.
Likestilling i Norden 2018 – fra metoo til nye strukturer
#metoo har brakt seksuell trakassering og upassende oppførsel overfor kvinner frem i lyset og demonstrerer et tidsskille når det gjelder diskriminering. Men det trengs både stemmer, engasjement og strukturelle grep hvis likestilling skal nås. Arbeidsliv i Nordens likestillingsbarometer viser at nordiske piler peker litt ulik vei, men ting er i ferd med å skje.
Innovasjon en forutsetning for inkludering
Økonomien viser fremgang i hele Europa, det gir håp for Europas unge. Men mer må til: hvis flere unge skal inkluderes i arbeid og skole kreves endringer i tankesett og handling. Arbeidsliv i Norden viser med ulike eksempler hvordan nytenkning kombinert med strukturelle endringer gir utsatte unge mulighet til å blomstre, og hvordan unge gründeres virksomhet gir arbeid til flere.
Blueye Robotics: Folkets undervannsdrone skal gi kunnskap om havet
- Det skjedde noe med meg da jeg gikk fra å plukke skjell på stranda til å finne mer og mer plast og søppel, sier Christine Spiten. Hun er en av fire gründere som startet opp Blueye Robotics i 2015.
Gullformelen
Når vi kan se med selvsyn at roboten slår perfekt salto, vet vi at det har skjedd et teknologisk sprang. Konsekvensene kan vi ikke overskue, men endringene som skjer, krever omstilling. Til hva? Hvordan ruster vi oss for nye tider? Det er sånne spørsmål det tumles med blant politikere, i arbeidslivet, i forskning og i Arbeidsliv i Norden. Hva er gullformelen?
Anniken Hauglie i ministerråd: sceneskift i arbeidsmiljøarbeidet
Et arbeidsliv i forandring medfører nye krav og utfordringer til arbeidslivets aktører, politikere og samfunnet for øvrig. Dette var bakteppet da Anniken Hauglie inviterte til rådslag på nordisk ministermøte i Oslo nylig. Arbeidsmiljøets betydning for konkurransekraften var åpningstema.
Fremtidens arbeidsliv - sentralt i nytt nordisk samarbeidsprogram
Nytt samarbeidsprogram, et omfattende nordisk prosjekt om fremtidens arbeidsliv, en vending i tenkningen om arbeidsmiljøet og økt vekt på arbeidslivet som arena for integrering, var saker arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie løftet frem ved avslutningen av det norske formannskapet i Nordisk ministerråd 2017.
Felles nordisk prosjekt om fremtidens arbeidsliv
De nordiske arbeidsministrene har lansert et omfattende forskningsprosjekt under ledelse av den norske forskningsstiftelsen FAFO om hvordan arbeidslivet i Norden kan se ut i 2030. Kunnskapen fra forskningen skal benyttes i det videre samarbeidet i arbeidslivssektoren.

Side-alternativer

This is themeComment