Nyhetsbrev

Motta siste nytt fra Arbeidsliv i Norden med e-post. Nyhetsbrevet utkommer 9 ganger i året.

(Påkrevd)
Du er her: Forside i Artikler i Leder i Leder 2012 i Leder: Utbytterikt for nordiske ministere på Svalbard
Leder

Leder: Utbytterikt for nordiske ministere på Svalbard

| Berit Kvam

Norges arbeidsminister Hanne Bjurstrøm ”ville gjøre stas på nordisk samarbeid” og inviterte sine nordiske kolleger til Svalbard.

Sjeldent har det vært så mange ministere til stede på et nordisk arbeidsministermøte, og sjeldent har det vært så åpne diskusjoner. Om det var det fordi emnene på dagsorden var særskilt relevante eller om det eksotiske reisemålet betydde noe for utkommet, er ikke godt å si, men hun fikk til noe.

- Dette har vært et av de mest utbytterike arbeidsministermøtene i Nordisk ministerråd som jeg har vært med på i de femten årene jeg har vært departementssjef, oppsummerte Bo Smith fra Danmark.

Globaliseringen og vanskelige økonomiske tider, utfordrer de nordiske velferdsstatene. Konsekvenser av arbeidsinnvandringen var et av de sentrale punktene på programmet. Dessuten var likestilling mellom kjønnene et viktig tema. Sveriges arbeidsmarkedsminister, Hillevi Engström, innledet om en nyoppnevnt, bredt sammensatt likestillingskommisjon som skal skape debatt om aktuelle spørsmål: Hvordan kan det ha seg at det fortsatt er et lønnsgap mellom kvinner og menn? Hva kan vi gjøre for å få flere kvinner i styrende posisjoner og hvordan kan man få redusert deltidsarbeidet blant kvinner? Med på møtet var også representanter for partene i arbeidslivet, Nordens faglige samorganisasjon (NFS) og Næringslivets hovedorganisasjon (NHO). Det brennhete tema var ungdomsledigheten. 

Finlands arbeidsminister Lauri Ihalainen karakteriserte det som  ”en hjertesak” å få ned arbeidsløsheten blant unge. Det er prioritet nummer en i hans tid som minister.  Denne uken lanserer Finlands regjering en omfattende kampanje i femten av de største byene for å hjelpe de unge. 

I Island skal myndighetene oppsøke hver enkelt ungdom som ikke er i jobb eller arbeid, for å få dem i aktivitet, sa politisk rådgiver Anna Sigrún Baldursdóttir. 

Hva koster tiltakene som skal hjelpe svake grupper i jobb, og hvilke tiltak nytter? Slike spørsmål ville Hanne Bjurstrøm selv gjerne ha svar på. Der fikk hun støtte av Bo Smith, som understreket at dette også er noe den danske beskæftigelsesminister er særlig opptatt av. 

- Jeg vil gjerne bli invitert til Danmark for å diskutere dette bilateralt, sa Hanne Bjurstrøm.

Nettopp det er kjernen i det nordiske samarbeidet: å utveksle erfaringer om tiltak og god praksis, og lære av hverandre. De åpne diskusjonene om kjerneutfordringene førte til at møtet på Svalbard ble særskilt utbytterikt.

I denne utgaven av Arbeidsliv i Norden vil vi også spesielt nevne vår nye ukentlige spalte: Direkte fra… Denne uken skriver Mads Dollerup-Scheibel fra Nuuk om frykten for sosial dumping. 

Nyhetsbrev

Motta Arbeidsliv i Norden gratis med e-post. Nyhetsbrevet utkommer 9 ganger i året.

(Påkrevd)
h
This is themeComment