Nyhetsbrev

Motta siste nytt fra Arbeidsliv i Norden med e-post. Nyhetsbrevet utkommer 9 ganger i året.

(Påkrevd)
Du er her: Forside i Artikler i Portrett

Portrett

Loa Brynjulfsdottir vill försvara kollektivavtalsmodellen

Loa Brynjulfsdottir vill försvara kollektivavtalsmodellen

(08. Desember 2011) Loa Brynjulfsdottir är nyvald generalsekreterare för Nordens Fackliga Samorganisation, NFS. Hon ser det som sin första uppgift att trappa upp försvaret av den nordiska kollektivavtalsmodellen. Den utmanas av det mer regelstyrda sättet inom EU att handskas med arbetslivsfrågor.

Arbetsminister Lauri Ihalainen: Kompetenshöjning ska trygga Finlands framtid

Arbetsminister Lauri Ihalainen: Kompetenshöjning ska trygga Finlands framtid

(10. November 2011) Finlands nya regering har satt upp ambitiösa mål för att höja befolkningens kompetensnivå. Med satsningar på utbildning och vuxenstudier ska finländarna bli bättre rustade för strukturförändringar och framtida utmaningar.

Sveriges samarbetsminister Ewa Björling ömmar för gruvindustrin

Sveriges samarbetsminister Ewa Björling ömmar för gruvindustrin

(10. Oktober 2011) - Vi vill göra något för gruvnäringen. Det har aldrig funnits ett nordiskt samarbete på det området. Just nu är det Klondyke för gruvorna i Sverige, Norge och Finland. Räknar man med Grönland finns det också ett stort danskt intresse, säger Ewa Björling, nordisk samarbetsminister i den svenska regeringen.

Islands Gudbjartur Hannesson setter folks velferd først under krisen

Islands Gudbjartur Hannesson setter folks velferd først under krisen

(06. September 2011) Vi har lært at et statlig velferdssystem er enormt viktig og en forutsetning for et sunt arbeidsliv, sier Islands velferdsminister Gudbjartur Hannesson. Derfor har trygghet for velferden hatt førsteprioritet under krisen.

TCO:s Eva Nordmark: Facket måste vara relevant för den tid vi lever i

TCO:s Eva Nordmark: Facket måste vara relevant för den tid vi lever i

(16. Juni 2011) - Fackets uppgift är att vara relevant för dagens arbetsliv som skiljer sig väsentligt från den tid då mina föräldrar började arbeta. Men de grundläggande värderingarna är de samma. Nu som alltid handlar facket om drömmen om frihet, utveckling och möjlighet till ett bra liv, säger Eva Nordmark, nyvald ordförande för en av världens största tjänstemannaorganisationer, TCO, som organiserar 15 fackförbund med 1,2 miljoner medlemmar.

Norske Rigmor Aasrud skal avdekke myter om den nordiske likheten

Norske Rigmor Aasrud skal avdekke myter om den nordiske likheten

(10. Mai 2011) Samarbeidsminister Rigmor Aasrud vil engasjere grasrota i de nordiske landene når Norge har formannskapet i det nordiske regjeringssamarbeidet i 2012. De nordiske velferdsmodellene er et tema som kan appellere både til et folkelig engasjement og politisk diskusjon, synes hun. Sentralt står også bedre språkforståelse og enklere ferdsel over landegrensene.

Arbeidsgivernes mann i den europeiske dialogen

Arbeidsgivernes mann i den europeiske dialogen

(06. April 2011) Vil arbeidsmarkedets parter komme til enighet om arbeidstidsdirektivet, slik de for eksempel klarte å enes om avtalen om stress? Forpostfektningene er begynt, men ennå vet ingen hvordan den saken vil ende. Den sosiale dialogen er uansett tildelt en rolle i politikkutviklingen i Europa.

Finlands socialminister Juha Rehula: Det handlar inte om brist på resurser

Finlands socialminister Juha Rehula: Det handlar inte om brist på resurser

(06. Mars 2011) Social- och hälsovården står inför stora utmaningar i Finland. Men det handlar om andra saker än resursbrist. System och processer måste ses över så att läkare och skötare får jobba med det som de utbildats till: att ta hand om människor, säger social- och hälsovårdsminister Juha Rehula i en intervju för Arbeidsliv i Norden.

Arbeidstid, hett tema på tilsynsdirektørens bord

Arbeidstid, hett tema på tilsynsdirektørens bord

(03. Februar 2011) Ingrid Finboe Svendsen drømmer om å skape et masseengasjement for arbeidsmiljøet. Tiltak mot sosial dumping har gitt Arbeidstilsynet mye oppmerksomhet, men bredden i tilsynets arbeid må bli tydeligere synes direktøren for Arbeidstilsynet i Norge. Det mener hun Facebook kan bidra til.

Hillevi Engström utfordrer arbeidslivets samfunnsansvar

Hillevi Engström utfordrer arbeidslivets samfunnsansvar

(30. November 2010) Hillevi Engström har gått fra å være det svenske politiets ledestjerne til å bli politikkens innpisker til arbeidslivet. Som arbetsmarknadsminister vil hun utfordre virksomhetene til å ta samfunnsansvar. Til gjengjeld skal ministeren gi økonomiske insitamenter og dessuten satse bredt på utdanning.

Guðbjartur Hannesson - isländsk minister för välfärden

Guðbjartur Hannesson - isländsk minister för välfärden

(30. September 2010) Guðbjartur Hannesson är den nye isländske ministern som fått i uppdrag att slå samman alla välfärdsfrågor under ett och samma departement. Det ska ske samtidigt som statsbudgeten skärs ned till benet efter att bankkraschen 2008 lämnade landets ekonomi i ruiner. Välfärdsdepartementet ska vara klart vid årsskiftet.

Anni Sinnemäki vil skape et mer individtilpasset velferdssystem

Anni Sinnemäki vil skape et mer individtilpasset velferdssystem

(26. August 2010) Finlands arbeidsminister presser på for at enkeltmenneskene skal bli sett av velferdssystemet. Ungdom er ingen ensartet gruppe, sier hun, de er ulike individer med ulike behov. Nå er det brukt mye tid på å analysere den enkeltes situasjon. Det mener hun har ført til at tiltakene er blitt rasjonelle og tilpasset de ulike behovene.

Rød statsråd - utålmodig på lang sikt

Rød statsråd - utålmodig på lang sikt

(28. Juni 2010) Audun Lysbakken sverger på at det er hans og ikke medias dagsorden som skal styre departementets arbeid. For ham betyr det å satse på det langsiktige, forebyggende arbeidet mot utenforskapet, der resultatene ikke vises på statistikken før om 10 - 15 år.

Trygghet ger människor mod att satsa

Trygghet ger människor mod att satsa

(26. Mai 2010) Adriana Lender är generaldirektör för Försäkringskassan, en av Sveriges största statliga myndigheter. Den ansvarar för det mesta av det svenska trygghetssystemet, bortsett från pensioner. Det senaste året har nya sjukskrivningsregler gjort att det blåst storm runt myndigheten. Hon önskar att fler kunde skilja på det politiska regelverket och hur verksamheten utövas.

Hanne Bjurstrøm vil bort fra det todelte arbeidslivet

Hanne Bjurstrøm vil bort fra det todelte arbeidslivet

(27. April 2010) Norges nye arbeidsminister, Hanne Bjurstrøm, vil ha orden på NAV, hun vil ha effektive systemer mot sosial dumping og hjelpe flere med redusert arbeidsevne i jobb. Visjonen hennes er at ingen med arbeidsevne i behold skal behøve å være passive stønadsmottakere. Da må hun ha drahjelp fra bedriftene.

Side-alternativer

Nyhetsbrev

Motta Arbeidsliv i Norden gratis med e-post. Nyhetsbrevet utkommer 9 ganger i året.

(Påkrevd)
This is themeComment