Nyhetsbrev

Motta siste nytt fra Arbeidsliv i Norden med e-post. Nyhetsbrevet utkommer 9 ganger i året.

(Påkrevd)
Du er her: Forside i Artikler i Portrett

Portrett

Dagfinn Høybråten reformerar den norska välfärden

Dagfinn Høybråten reformerar den norska välfärden

(02. August 2004) - Vi måste få en bredare väg in i arbetslivet och en smalare väg ut, säger Norges arbets- och socialminister Dagfinn Høybråten. Han har ansvaret för att genomföra tre stora reformer som kommer att påverka det norska arbetslivet kraftigt.

Wanja Lundby-Wedin: ”Många måste delta”

(01. Juni 2004) Den så kallade Lissabonstrategin, som ska göra Europa till världens mest konkurrenskraftiga ekonomi till år 2010, har ännu lång väg kvar att gå. För att driva på utvecklingen har tillsatts en så kallad högnivågrupp. En av de tolv ledamöterna är Wanja Lundby-Wedin, ordförande för svenska Landsorganisationen, LO.

Snart tystnar varvet

Snart tystnar varvet

(01. November 2003) Finlands varvsarbetare går en dyster framtid till mötes. Om ett år finns inget varvsjobb kvar om det inte kommer nya fartygsbeställningar. Det handlar om närmare 20.000 arbetsplatser.

Jorma Rantanen: en maratoner i finsk arbeidsliv

Jorma Rantanen: en maratoner i finsk arbeidsliv

(01. Oktober 2003) Det kan se ut til at tempoet i finsk arbeidsliv avtar, sier Jorma Rantanen. Det er som et bilde på hans eget liv. Etter snart 30 år som leder av Institutet för arbetshygien, går han av. Han er på vei inn i sin tredje alder, som han kaller det, og tempoet skal ned: Han skal sove mer og trene mer, men han skal fortsatt forske og engasjere seg internasjonalt.

Arbetslivsminister Hans Karlsson: Trygge arbeidsplasser gir økt produktivitet

Arbetslivsminister Hans Karlsson: Trygge arbeidsplasser gir økt produktivitet

(01. Juni 2003) Sveriges nye arbetslivsminister har en dyp og inderlig fascinasjon. Den har fulgt ham siden han som liten gutt fanget sin første fjäril. Så fortryllet er han av det lille insektet at han nå, 40.000 selvfangete sommerfugler senere, vil åpne et museum for nordiske sommerfugler på Öland.

Claus Hjort Frederiksen: Alle som kan, må jobbe

(01. Juni 2002) Redusert kontanthjelp, praksisplass som inngangsbillett og danskundervisning i tilknytning til arbeidsplassen er tiltak den danske regjering planlegger for å få flere innvandrere i arbeid. - Nå vender vi bøtten om, og sier at det viktigste er at folk kommer i jobb, sier beskæftigelsesminister Claus Hjort Frederiksen.

Norman – med vilje til å endre offentlig sektor

(01. Mars 2002) - Arbeidstilsynets rolle vil bli viktigere. Det slår arbeids- og administrasjonsminister Victor D. Norman fast. Nyheten om 5000 færre stillinger i statlig sektor i Danmark, og store kutt i bemanningen ved arbejdstilsynet og forskningsmiljøet ved Arbejdsmiljøinstituttet gjør spørsmålet om nedbemanning uunngåelig. Den nye danske regjering vil modernisere offentlig sektor slik også den nye norske regjeringen har lagt frem planer om. Norman er ansvarlig statsråd. Men, forsikrer han, arbeidet med å modernisere, effektivisere og forenkle norsk offentlig sektor har andre intensjoner.

Gerd-Liv Valla använder sin makt i kamp mot det sjuka arbetslivet

Gerd-Liv Valla använder sin makt i kamp mot det sjuka arbetslivet

(01. Oktober 2001) Som nyvald norsk LO-ordförande och den första kvinnan på posten någonsin, använde Gerd-Liv Valla hela sin auktoritet för att stoppa försämringar av sjuklönen. En sänkning av sjukersättningen skulle bara innebära att ”sjuknärvaron” ökade, anser hon.

Marit Breivik: Jämställdhet gav första guldet

Marit Breivik: Jämställdhet gav första guldet

(08. Mars 2001) Inom idrotten tävlar män och kvinnor var för sig, men det sker på männens villkor. Antalet kvinnliga ledare på toppnivå inom elitidrotten är försvinnande litet. Samtidigt är de kvinnliga idrottarna viktiga rollmodeller. Marit Breivik, som är tränare för det kvinnliga landslaget i handboll i Norge, vill ha mer demokrati både i idrotten och arbetslivet.

”Kollektivet behövs för individens trygghet”

(01. Mars 2001) Wanja Lundby-Wedin, som är ordförande för 2,1 miljoner medlemmar i svenska LO, vill verka för arbetslivets förnyelse genom ett starkare nordiskt samarbete, dels inom Nordens fackliga samarbetsorganisation, NFS, men också genom närmare samarbete med Nordiska Ministerrådet.

Petti Sorsa: Skrivbordsfyrsten med nordisk visjon

(01. Januar 2001) Møtene i det nordiske samarbeidet fungerer nå nærmest som forum for koordinering av virksomheten i EU, konstaterer Pertti Sorsa. Han er øverste embetsmann i det finske Arbeidsdepartementet - kansellisjef, som det heter her. - Samtidig er møtene viktige for EFTA-landene Island og Norge, fordi de får mulighet til å holde seg oppdaterte på det som skjer i EU, sier han. Når Sorsa nå snart går over i pensjonistenes rekker etter 30 år innen nordisk samarbeid, er han bekymret for det fremtidige samarbeidet i Norden.

Side-alternativer

Nyhetsbrev

Motta Arbeidsliv i Norden gratis med e-post. Nyhetsbrevet utkommer 9 ganger i året.

(Påkrevd)
This is themeComment