Nyhetsbrev

Motta siste nytt fra Arbeidsliv i Norden med e-post. Nyhetsbrevet utkommer 9 ganger i året.

(Påkrevd)
Du er her: Forside i Emner i Funksjonshemmede

Funksjonshemmede

Ny teknik inte tillräckligt för att stärka funktionshindrade i arbetslivet
Kan utvecklingen av ny teknik, främst genom digitalisering, göra att personer med funktionsnedsättning kommer att klara sig bättre i arbetslivet än tidigare? Svaret som ges i en ny rapport från Nordens välfärdscenter är inte uppmuntrande.
EU-domstolen: Alla ska likabehandlas - även inom en minoritet
Kan det vara diskriminering på grund av funktionshinder om en arbetsgivare missgynnar den ena av två personer som båda har någon form av funktionsnedsättning? Ja, säger EU-domstolen i en färsk dom. Förbudet mot diskriminering gäller inte bara i förhållande till personer utan funktionsnedsättning.
Får de med funktionshinder också plats på framtidens arbetsplats?
Det är inte brist på teknik som är problemet för att skapa möjligheter för människor med funktionsvariationer att komma in på arbetsmarknaden. Det stora hindret är mentaliteten både hos arbetsgivare och samhället och för att komma vidare krävs större insatser än en ”quick fix”.
Sverige vill stärka förbyggande arbete mot diskriminering
Många arbetsgivare känner inte till att de är skyldiga att vidta aktiva åtgärder för att främja lika rättigheter och möjligheter för alla sina anställda. Det menar den svenska regeringen som har gett en utredare i uppdrag att komma med förslag om hur tillsynen över diskrimineringslagen kan bli mer effektiv.
Eksperter tilrår et mer arbeidsrettet og brukervennlig NAV
Det er ett år siden Norges arbeids- og sosialminister Robert Eriksson oppnevnte ekspertgruppen som skulle foreta en helhetlig gjennomgang av arbeids- og velferdsetaten NAV. Nå er rapporten her: «Et NAV med muligheter».
Feilslåtte reformer ekskluderer unge funksjonshemmede
Økt fleksibilitet fører ikke til et mer inkluderende arbeidsliv. Politiske reformer som er satt i verk i Norden i tiåret fra 2000, viser heller ingen målbar suksess, konkluderer den nordiske forskergruppen bak rapporten ”Ny politikk for å fremme inkludering av unge i arbeidsmarkedet”.
"Jeg er blevet mere selvhjulpen"
Aarhus Kommune er frontløber i introduktionen af velfærdsteknologi. For 67-årige Svend Erik Christensen betyder det, at han kan klare meget mere selv – herunder også toiletbesøg.
Holdninger hindrer funksjonshemmede som vil i jobb
Hva må til for at personer med nedsatt funksjonsevne skal få seg en jobb? Mens medisin og teknologi bryter stadig nye skanser, henger holdningene etter. ”Det viktigste er å se mulighetene, hva folk kan, og ikke hva de ikke kan", sa Finlands arbeidsminister da han møtte nordiske kolleger og partene i arbeidslivet nylig for å diskutere hva som kan gjøres. Men gode holdninger er ikke nok. Nordiske regjeringer innfører nye ordninger som skal kompensere virksomhetene for ekstra kostnader og nødvendig tilrettelegging. Nå etterlyses engasjementet fra arbeidsgiverne.
Leder: Det er gjennomføringen det står på
Sosial bærekraft må bli like selvfølgelig som bærekraft på klima- og miljøområdet, sier Hillevi Engström. Sveriges arbeidsmarkedsminister vil gjøre en innsats for at flere med nedsatt funksjonsevne skal få jobb.
Handicappedes jobevner i fokus
Aktuel dansk kampagne skal skaffe flere handicappede i job ved at jobcentre, virksomheder og de handicappede selv ser på muligheder frem for begrænsninger.
Funktionshinder också hinder på arbetsmarknaden
Trots alla ambitiösa försök att få in funktionshindrade personer på arbetsmarknaden i Finland är den dystra sanningen att de diskrimineras. Nu gör regeringen ett nytt försök att ge dem en bättre chans.
Virksomhedscenter ger kontakt med arbetslivet i Danmark
Det finns ingen bättre plats att träna sig för arbetslivet än på en arbetsplats. Den insikten ligger bakom det nya projektet med Virksomhedscenter i Danmark. Trots att man arbetar med den tyngsta gruppen av dem som står utanför arbetsmarknaden är resultaten goda. David Andersen har mentorn Tina Andersen i ryggen på stormarknaden Kvickly.
Hanne Bjurstrøm vil bort fra det todelte arbeidslivet
Norges nye arbeidsminister, Hanne Bjurstrøm, vil ha orden på NAV, hun vil ha effektive systemer mot sosial dumping og hjelpe flere med redusert arbeidsevne i jobb. Visjonen hennes er at ingen med arbeidsevne i behold skal behøve å være passive stønadsmottakere. Da må hun ha drahjelp fra bedriftene.
Árni Páll Árnason - vil ha et arbeidsliv der alle kan bidra
Hvilket arbeidsmarked vil vi ha? Hva forventer vi at virksomhetene gjør? Hva forventer vi skal skje på arbeidsstedet? Dette er spørsmål vi må gå dypere inn i, sier Árni Páll Árnason. Han har en fanesak: Han vil ikke lenger akseptere at folk presses ut av arbeidslivet på samfunnets bekostning.
Där de döva redigerar TV-programmen
När krisen slår till är det de som står längst bort från arbetsmarknaden som får det svårast. Vem vill satsa på en döv eller dövblind när företagets liv står på spel? ASVO i Bergen gör det.
Flere med handicap kan komme i arbejde
Handicappede har samme muligheder for at udvikle og få indflydelse på deres job og uddannelse, viser dansk undersøgelse.
Jesper er glad for arbejdet i børnehaven
Han er spastisk lammet i højre side, har et fleksjob, og han er med til at planlægge aktiviteter på lige fod med de andre.

Side-alternativer

This is themeComment