Nyhetsbrev

Motta siste nytt fra Arbeidsliv i Norden med e-post. Nyhetsbrevet utkommer 9 ganger i året.

(Påkrevd)
Du er her: Forside i I fokus i I fokus 2010 i Tema: Arbeidsformidling i ny fasong i Nye og flere opgaver til jobcentrene i Danmark
tema

Nye og flere opgaver til jobcentrene i Danmark

| Tekst: Marie Preisler

Flere ledige, flere samtaler og mere aktivering og kontrol stiller store og nye krav til medarbejderne på landets jobcentre.

Der venter endnu større opgaver for de kommunale jobcentre, der sidste sommer overtog hele ansvaret for at aktivere arbejdsløse – både medlemmer af en a-kasse og de ikke-forsikrede ledige. Nu skal centrene have skærpet fokus på at aktivere langtidsledige, sygemeldte og unge – samtidig med, at der bliver flere arbejdsløse og færre ressourcer.

Hans Erik Lund Rasmussen er jobcenterchef i Slagelse Kommune på Sjælland og tidligere formand for Foreningen af jobcenterchefer i Danmark. Jobcentercheferne nedlagde deres fælles forening, da kommunerne overtog hele aktiveringsindsatsen, men den tidligere formand vurderer, at jobcentrene står over for en række fælles, store udfordringer og dilemmaer:

- Når ledigheden stiger, er der flere ledige på jobcentrene og færre ressourcer til rådighed – og samtidig skal jobcentrene sikre, at ledige er så aktive som muligt for at få et job. Det er ikke umiddelbart foreneligt, men sådan er den virkelighed, jobcentrene skal operere i, siger Hans Erik Lund Rasmussen.

Der er også et andet svært dilemma for jobcentrene – nemlig at centrene har to ”chefer”, der ikke altid er enige om kursen. Kommunalbestyrelsen i den enkelte kommune har ansvaret for jobcenteret, men staten dikterer mange rammebetingelser via regler og via statens refusion af kommunernes udgifter til aktivering. Refusionens størrelse afhænger af, hvor mange der aktiveres.

- Jobcentrene får udstukket mål af både ministeren og kommunalbestyrelsen, og disse mål er ikke nødvendigvis koordinerede, siger jobcenterchefen.

Fagligt ser han tre helt store udfordringer forude for jobcentrene: aktivering af langtidsledige, sygemeldte og unge ledige.

I årene med lav arbejdsløshed var langtidsledighed ikke noget stort problem, og derfor mangler der i dag relevante tilbud til personer, der er truet af langtidsledighed, mener Hans Erik Lund Rasmussen.

Beskæftigelsesminister Inger Støjberg (V) har varslet en målrettet indsats over for den hastigt stigende langtidsledighed, og i Slagelse Kommune har Hans Erik Lund Rasmussen sat et udredningsarbejde i gang.

Også i forhold til syge ledige står jobcentrene med svære overvejelser. Det er polisk højt prioriteret at aktivere sygemeldte. Et nyt lovkrav kræver samtaler med sygemeldte ledige, og refusionsaftalen med staten tilskynder kommunerne til at aktivere sygemeldte. Omvendt er der en grænse for, hvad syge mennesker kan presses til, fastslår jobcenterchefen.

- Det er et svært krydsfelt, og vi arbejder på at udvikle tilbud til syge ledige, der tager afsæt i borgerens behov.

Slagelse Kommune satser på såkaldt ”håndholdt” indsats, hvor indsatsen går tæt på borgernes livssituation men med beskæftigelsen i fokus. Der skal være tilbud til alle målgrupper af ledige, og det kræver, at jobcenteret kan yde mange forskellige former for rådgivning - både klassisk socialrådgiver-indsats og mere coach-lignende funktioner.

I Slagelse Kommune får den ledige for eksempel tilknyttet en coach, hvis jobcenteret skønner, at personen har så massive problemer, at personen ikke kan aktiveres på normale vilkår. I de tilfælde får den ledige en såkaldt hjemme-aktivering, hvor en coach hjælper den ledige til få struktur på daglige opgaver som indkøb og tøjvask. Til gengæld ville det være spild af ressourcer at bruge en coach til ledige, der ”kun” slås med ledighed, mener jobcenterchefen i Slagelse Kommune.

Formand for Dansk Socialrådgiverforening, Bettina Post, er enig i, at der er stor forskel på lediges behov, og at jobcentrene bør kunne yde mange forskellige former for rådgivning. Men med den aktuelle udvikling på jobcentrene, kan det næsten være ligegyldigt, hvilke kvalifikationer medarbejderne har, mener hun:

- Medarbejderne på jobcentrene bruger efterhånden al deres tid på at holde samtaler og føre kontrol med de ledige i ét væk, for det giver største refusion fra staten. Og det kan enhver administrator finde ud af. Jobcentrene må holde op med at ånde alle ledige i nakken og koncentrere sig om at yde høj faglig bistand til dem, der hænger fast i ledighed, siger hun.

Nyhetsbrev

Motta Arbeidsliv i Norden gratis med e-post. Nyhetsbrevet utkommer 9 ganger i året.

(Påkrevd)
h
This is themeComment