Nyhetsbrev

Motta siste nytt fra Arbeidsliv i Norden med e-post. Nyhetsbrevet utkommer 9 ganger i året.

(Påkrevd)
Du er her: Forside i I fokus i I fokus 2010 i Tema: Arbeidsformidling i ny fasong i Privata coacher kompletterar arbetsförmedlingen
Privata coacher kompletterar arbetsförmedlingen
tema

Privata coacher kompletterar arbetsförmedlingen

| Text: Gunhild Wallin Foto: Magnus Pehrsson

På arbetsförmedlingarna i Sverige finns sedan förra året en ny yrkesgrupp – coacherna. Det var strax innan jul 2008 som regeringen beslutade att bevilja tre miljarder under en treårsperiod för att ge de arbetssökande ett starkare och mera individuellt stöd. Samtidigt öppnades en ny arbetsmarknad, eftersom huvuddelen av coacherna är upphandlade av privata företag.

- Jag tycker själv att jag gör ett fantastiskt jobb. Jag träffar människor som har jobbat i många år och aldrig tidigare behövt söka jobb på det sätt som krävs idag. De har kanske aldrig skrivit ett CV eller funderat över hur de kan marknadsföra sig som arbetssökande och jag hjälper dem med det, säger Aneta Tatol.

Hon är sedan ett år tillbaka coach vid Arbetsförmedlingen i Värnamo som ligger i Västra Småland. Det är en region som under en lång tid snarare haft brist på arbetskraft än motsatsen och där det varit enkelt att få jobb. Den ekonomiska krisen skapade en ny arbetsmarknad och nu är det hård konkurrens om de lediga jobb som finns. Därför är det viktigt att lära sig söka jobb på rätt sätt, betonar Aneta Tatol. De arbetssökande måste se längre än platsbanken och tidningarna. De måste finna jobb som inte syns och det kan till exempel ske genom att marknadsföra sig direkt mot företag. Det i sin tur kräver att man vet vad man kan, vilket för många inte är självklart. Många arbetssökanden har också idéer om vad de vill göra och då är hon som coach ett bollplank.

- Jag möter människor som har jobbat i 20 år på en arbetsplats och som inte tycker att de har någon kompetens. Det lär jag dem, säger Aneta Tatol.

Själv kommer hon från Polen där hon har en högskoleutbildning i administration och lokalförvaltning. För sju år sedan kom hon till Sverige och har bland annat jobbat inom industrin. Men det var när hon var arbetssökande, som hon fick jobbet som en av arbetsförmedlingens interna coacher. Efter en intern utbildning på arbetsförmedlingen började hon jobba som coach. Hon trivs otroligt bra med sitt jobb, att jobba med människor är något hon alltid har drömt om. Ingen dag är den andra lik, utan det styrs av vilka behov de arbetssökande har.

Hon matchar arbetstagare och arbetsgivare

Förutom att hon ger individuellt stöd till ett tjugotal arbetssökande åt gången är hon ute på företag, lär känna dem och deras behov. Hon informerar samtidigt om det arbetsförmedlingen kan göra för företagen, till exempel frågor som rör lönebidrag, praktik och olika former av anställningsstöd. Hon ordnar studiebesök för de arbetssökande ute på företagen och ser till att de båda parterna möts.

- Jag är i mitten, mellan företagen och de arbetssökande, och försöker matcha ihop dem, säger hon.

Linda Schön är chef för arbetsförmedlingen i Värnamo. Hon berättar att varje coach ska ha tjugo arbetssökande åt gången och att varje person som önskar har rätt till en coach i tre månader. Det innebär för Värnamos del att cirka 1 800 arbetssökande får hjälp per år. Coachningen ska bygga på den individuella handlingsplan som den arbetssökande och arbetsförmedlingen lagt upp tillsammans. Coacherna kan antingen vara interna, det vill säga anställda på arbetsförmedlingen, eller externa. De sistnämnda upphandlas av arbetsförmedlingen. Tanken är att de arbetssökande därigenom ska säkras en mångfald av coachningstjänster. Arbetsförmedlingen tillsatte först interna coacher, vilket var en enklare process än att upphandla externa. Ofta var det arbetssökanden som fick jobben och kriterierna var att man skulle vara van att möta människor och ha kunskap om arbetsmarknad och arbetsliv.

- I övrigt varierar det mycket och coacher kan vara allt från beteendevetare, produktionschefer till lärare, berättar Linda Schön. 

En helt ny funktion

Hon ser coacherna som en helt ny renodlad funktion på arbetsförmedlingarna

- Jag är absolut nöjd. Det är ett sätt att få bättre kvalitet för de arbetssökande och de får mer stöd, särskilt i en period då folk har strömmat till Arbetsförmedlingen. När det krävdes ökade personalresurser så var det coaching som var lättast att bryta ut och låta någon annan göra, då "hela" arbetsförmedlarjobbet tar mycket längre tid att lära sig, säger Linda Schön.

När regeringen i december 2008 beslutade att under 2009 avsätta 1,1 miljarder kronor till coacher vidtog ett omfattande arbete på Arbetsförmedlingen centralt. Snabbt bildades arbetsgrupper med olika kompetenser för att skapa ett underlag för den upphandling som skulle ske. I det regleringsbrev som följde beslutet slogs fast att coacher kunde anställas internt, men att de flesta skulle upphandlas av privata aktörer för att säkra lokala aktörer och en mångfald i utbudet. Informationsträffar ordnades landet runt för att möta intresserade leverantörer, man arbetade fram förfrågningsunderlag och skapade en struktur för att få det hela att fungera praktiskt, bland annat en särskild enhet för kompletterande arbetsförmedlingstjänster.

Under våren användes 300 miljoner av de 1,1 miljarderna för att anställa interna coacher och i augusti 2009 slöts de första avtalen med privata aktörer. 1 000 företag sökte. 963 av dem fick avtal med arbetsförmedlingen. Idag finns 940 kvarstående leverantörer. Avtalen skrivs per arbetsmarknadsområde och ingen garanteras kunder. 

Inriktad på arbete

- Vi hade krav på att varje företag skulle ha minst en medarbetare som hade ett till två års erfarenheter av att coacha mot arbete, däremot är det fritt hur man väljer att gå tillväga, berättar Ingela Söderman, chef för enheten verksamhetsstöd på avdelningen Kompletterande arbetsförmedlingstjänster, som startade i maj 2009.

Hon betonar att coachningen ska vara inriktad på arbete. Det här är ingen terapi eller friskvård och det har förekommit en del diskussioner med leverantörerna om vad de erbjuder.

Många har varit intresserade att komma in på denna nya marknad. Ingela Söderman berättar hur hon jobbade hela förra sommaren och hon har haft mycket dialog med de nya aktörerna.

- Det ringde hela tiden och jag kom i kontakt med många eldsjälar. Det här är något utöver det vi har haft att erbjuda och det är absolut något nytt, säger hon.

Än så länge är det för tidigt att säga hur systemet med coacher har fungerat i sin helhet, men intrycket är positivt.

- Jag tror att det har fungerat väldigt bra även om vi ännu inte kan mäta resultatet. Men vi ser att de arbetssökande är mycket nöjda, säger Ingela Söderman.

Detta bekräftas också av revisionsfirman Ernst &Young som granskat 30 av leverantörerna och funnit att de levererat det de tecknat avtal om. De arbetssökande är övervägande nöjda och anser att insatsen ökat deras möjligheter att få jobb.

Coachningen är en ny stor marknad. Redan nu ser Ingela Söderman att den förändras. Eftersom många leverantörer är små enmansföretag och de förbinder sig att ha 20 arbetssökande åt gången, blir de sårbara. Det verkar därför finnas en tendens att slå sig ihop. Regeringen är fortsatt positiv till denna individualiserade hjälp. 2010 skulle arbetsförmedlingen ha fått 1,2 miljarder kronor, men enligt regleringsbrevet för 2010 får man istället 1,36 miljarder kronor att använda för upphandling av externa coacher. Av detta belopp får upp till 460 miljoner kronor användas för jobbcoachning i Arbetsförmedlingens regi.

 

 

 

Nyhetsbrev

Motta Arbeidsliv i Norden gratis med e-post. Nyhetsbrevet utkommer 9 ganger i året.

(Påkrevd)
h
This is themeComment