Nyhetsbrev

Motta siste nytt fra Arbeidsliv i Norden med e-post. Nyhetsbrevet utkommer 9 ganger i året.

(Påkrevd)
Du er her: Forside i I fokus i I fokus 2010 i Tema: Norden på tillitstoppen, også i fremtiden? i Politiske diktater udløser tillidskrise i Danmark
tema

Politiske diktater udløser tillidskrise i Danmark

| Af Marie Preisler

Stadig flere vigtige aftaler træffes af politikerne uden om parterne på arbejdsmarkedet. Eksperter frygter, at det kan undergrave den tillid, der er bærende for den danske model, og at det vil resultere i uansvarlighed.

Den danske regering vælger stadig oftere at træffe arbejdsmarkedspolitiske beslutninger udenom arbejdsmarkedets parter. Flere eksperter forudser, at tendensen kan undergrave den gensidige tillid og ansvarlighed hos lønmodtager- og arbejdsgiverorganisationer, som den danske – og nordiske – flexicuritymodel – hviler på.

Tendensen kan på sigt gøre det sværere at skaffe bred opbakning til at løse store og vigtige samfundsopgaver, forudser Lars Andersen, direktør i Arbejderbevægelsens Erhvervsråd –  tænketank og analyseinstitut for dansk fagbevægelse.

- Vi ser stadig flere politiske beslutninger hen over hovedet på lønmodtager- og arbejdsgiverorganisationer. Senest valgte regeringen at halvere dagpengeperioden helt uden forudgående trepartsforhandlinger. Den fremgangsmåde undergraver den gensidige tillid og samarbejdsvilje hos parterne på arbejdsmarkedet, som er afgørende for, at vi har et fleksibelt og velfungerende arbejdsmarked, siger han.

Et andet graverende eksempel er, ifølge Lars Andersen, at den danske regering sidste år valgte at overlade hele ansvaret for den aktive arbejdsmarkedspolitik til kommunale jobcentre. Det skete på trods af voldsomme protester fra både arbejdsgiver- og lønmodtager-organisationer, der ikke fandt kommunerne egnede til at løfte den vigtige opgave.

- Politisk diktat i vigtige spørgsmål om arbejdsmarkedet sætter hele arbejdsmarkedssystemet under pres. Når balancen forskubbes, og parterne mister indflydelse, vil det gøre parterne mindre villige til at udvise fleksibilitet og ansvarlighed end hidtil, siger Lars Andersen.

Mindre ansvar

Det kan føre til hårdere og mindre ansvarlige overenskomstkrav, og at det bliver sværere at fremtidssikre arbejdsmarkedet, forudser han.

- Jo mere indflydelse og ansvar parterne mister, desto sværere bliver det at få dem til at påtage sig et bredere samfundsansvar, og det vil betyde, at det eksempelvis kan blive svært at få gennemført en vækstpolitik, der kan opkvalificere og øge arbejdsstyrken, når den aktuelle krise slutter. Og det vil der ellers være hårdt brug for, siger direktøren for Arbejderbevægelsens Erhvervsråd.

De mange politiske beslutninger uden om parterne får også dybe panderynker frem hos Henning Jørgensen, professor ved Institut for Økonomi, Politik og Forvaltning på Aalborg Universitet.

Han ser regeringens beslutning om at halvere dagpengeperioden fra fire til to år som den seneste af en række politiske beslutninger, der undergraver flexicurity-modellen. Det første alvorlige slag fik modellen, da regeringen i 2007 smed parterne ud af de regionale arbejdsmarkedsråd, mener professoren.

- Siden da har vi set en række indgreb, hvor regeringen som en tyv om natten dikterer løsninger uden at spørge parterne, og derved har den virkelig handicappet sig selv.

Sværmen klogere end bien

Det danske og nordiske arbejdsmarked er, ifølge Henning Jørgensen, så stærkt, fordi det er baseret på tillidsbaserede relationer. Parterne anerkender hinandens rationale, de har tillid til, at en indrømmelse til modparten vil blive anerkendt og modsvaret af andre indrømmelser. Og parterne har en fælles forståelse af, at kollektivet kan finde bedre løsninger end den enkelte. Det fænomen har professoren døbt ”sværm-intelligens” – og den er truet, mener han:

- Det dybt konservative begreb tillid er helt afgørende for, at de nordiske arbejdsmarkeder fungerer. Parterne kalkulerer med hinandens rationale, og at bisværmen er klogere end den enkelte bi. Men nu ser vi i stigende grad politikerne i Danmark og Sverige lovgive uden at anerkende sværmens intelligens, og det er særdeles uheldigt. Især i en økonomisk krise som nu, hvor der er behov for kriseløsninger, som alle står inde for, siger han.

Resultatet vil blive et politiseret og dårligere koordineret arbejdsmarked, hvor parterne i stigende grad vil stå på sidelinjen og sige ”hvad sagde vi”, når tingene kører af sporet, forudser Henning Jørgensen.
Henning Jørgensen roser Finland for at involvere parterne. Det har banet vej for en ansvarlig og effektiv pensionsreform, vurderer han.

Lars Andersen portlet Lars Andersen

direktør i Arbejderbevægelsens Erhvervsråd –  tænketank og analyseinstitut for dansk fagbevægelse.

Arbejderbevægelsens Erhvervsråd
Henning Jørgensen portlet Henning Jørgensen

professor ved Institut for Økonomi, Politik og Forvaltning på Aalborg Universitet.

Nyhetsbrev

Motta Arbeidsliv i Norden gratis med e-post. Nyhetsbrevet utkommer 9 ganger i året.

(Påkrevd)
h
This is themeComment