Nyhetsbrev

Motta siste nytt fra Arbeidsliv i Norden med e-post. Nyhetsbrevet utkommer 9 ganger i året.

(Påkrevd)
Du er her: Forside i I fokus i I fokus 2016 i Digitalisering: Norden i spiss i Skärgården ska utvecklas genom svensk-finsk samverkan
Skärgården ska utvecklas genom svensk-finsk samverkan
tema

Skärgården ska utvecklas genom svensk-finsk samverkan

| Text: Gunhild Wallin, foto: Camilla Ekman

På tvärs av landsgränser och ämnesområden startar i oktober ett treåriga projekt som ska utveckla småföretagandet i den finska och svenska skärgården. Målet är att skapa nya företag, ny kunskap och nya samarbetskluster, där de digitala möjligheterna spelar en viktig roll.

– Vi hoppas finna synergier mellan den finska och svenska skärgården genom att samarbeta över nationsgränserna, säger Maria Westerlund, utbildningsansvarig på den svenskspråkiga yrkeshögskolan Novia med campus i Vasa, Åbo, Jakobstad och Raseborg .

Redan i somras gav Central Baltic-programmet klartecken till projektet "Archipelago  – strategic partnerships for business development "som just nu ligger i startgroparna och väntar på det sista formella beslutet som ska ge dem 1,6 miljoner Euro under den kommande treårsperioden. Central Baltic–programmet är finansierat av Europeiska regionala Utvecklingsfonden och ett av villkoren för att beviljas pengar är att man samarbetar över nationsgränserna. Yrkeshögskolan Novia är projektledare och kommer att samarbeta med Handelshögskolan vid Åbo Akademi, Södertörns högskola i Stockholm och svenska Drivhuset, som startades av några studenter i Karlstad 1993 och nu finns på en rad platser i landet. Målet med ”Archipelago Partnerships” är att skapa nya affärsmodeller, företag och samarbeten i Åbolands, Ålands och Stockholms skärgårdar.

Tuffa villkor

Idag kännetecknas skärgårdsområdet mellan finska och svenska kusten av små företag som ofta lever under tuffa villkor. Många verksamheter är säsongsbetonade, det pågår en avfolkning och finns brist på yngre krafter som beredda att ta över när den äldre generationen går i pension. Det är denna utveckling som förhoppningsvis ska vända med hjälp av forskare och studenter i samarbete med kommuner och företag.

 – Målet är att skapa så många samarbetskluster som möjligt så att små företag ska kunna dela på resurser och samtidigt också lära av varandra, säger Maria Westerlund. 

 Projektet kommer att inledas med en kartläggning av hur företagandet i skärgården fungerar idag – vad fungerar och hur ser behoven ut? Data kommer att samlas in och struktureras för att också finnas tillgängligt digital. Så småningom ska det finnas digitala plattformar för erfarenhetsutbyte, rekrytering, marknadsföring med mera. Tanken är olika former av möten ska generera nya sätt att tänka affärsmässigt och att idéer ska födas på tvärs av generationer och kompetenser. Verksamma äldre företagare i skärgården ska dela med sig av sina kunskaper och erfarenheter och unga studenter med inriktning på företagsekonomi, turism, mediateknik, marknadsföring ska dela med sig av sina specialområden. För att göra idéer marknadskraftiga och utveckla nya affärsmodeller kommer man att använda sig av den så kallade LOOPA-modellen, utvecklad av Drivhuset som i korthet går ut på att utveckla en idé genom att fortlöpande testa den på marknaden.

 ”Vi erbjuder nya friska hjärnor”

– Vi vill få studenter och företagare i skärgården att mötas ”face to face”. Tillsammans ska de utreda företagarnas behov, till exempel av digitala lösningar, logistik, ekonomiska styrmodeller med mera. Exakt hur företagarnas behov ser ut vet vi ju inte ännu, utan vårt mål är att hjälpa företagen att formulera dem, säger Camilla Ekman, lektor i företagsekonomi och marknadsföring vid Yrkeshögskolan Novia.

 – Det kritiska är att finna nyckelaktörer som vill vara med. Ibland räcker inte tiden till för de företagare som finns i skärgården och det kan också finnas en projektmättnad, en känsla av ”Nu är det igen någon som vill göra något för oss”, eftersom det pågår många utvecklingsprojekt i skärgården, fortsätter hon.

Studenterna kommer att spela en stor roll. De ska genomföra kurser, examensarbete och också kunna göra sin praktik hos skärgårdsföretagen.

Så varför ska projekttrötta skärgårdsföretagare välja att samarbeta med er?

– Vi erbjuder gratis utvecklingsarbete och de företag som deltar får hjälp och kunnande direkt från högskolan. Vi erbjuder friska, nya hjärnor som ser på saker på ett nytt sätt och som kanske skapar nya affärsmöjligheter. Men det kräver engagemang från företagen, säger Camilla Ekman.

arkivert under:
LOOPA-metoden

Lektorerna och teamcoacherna Micaela Strömborg, Anna-Karin Abrahamsson, Heli Nyberg och Maria Westerlund (på bilden ovanför) bekantar sig med LOOPA -metoden. I korthet går den ut på att utveckla en idé genom att fortlöpande testa den på marknaden.

h
This is themeComment