Nyhetsbrev

Motta siste nytt fra Arbeidsliv i Norden med e-post. Nyhetsbrevet utkommer 9 ganger i året.

(Påkrevd)
Du er her: Forside i I fokus i I fokus 2018 i Tema: Nya nordiska perspektiv på arbetsmiljön i Danmark kan lære af Sveriges arbejdsmiljøindsats
tema

Danmark kan lære af Sveriges arbejdsmiljøindsats

| Tekst: Marie Preisler

Sverige har en stærkere samarbejdskultur end i Danmark på arbejdsmiljøområdet, viser en undersøgelse, som Ekspertudvalget om udredning af arbejdsmiljøindsatsen har fået udarbejdet.

På en række punkter kan Danmark lære af Sverige, når det gælder arbejdsmiljøindsats, fremgår det af en undersøgelse, udarbejdet af Oxford Research for Ekspertudvalget om udredning af arbejdsmiljøindsatsen.

Undersøgelsen fastslår, at der er forskel på, hvordan arbejdsmarkedets parter i Danmark og Sverige samarbejder om arbejdsmiljøforhold, og at den svenske måde har klare fordele:

”Det svenske partssamarbejde om arbejdsmiljøforhold er anderledes end det danske i sit indhold og i sin kultur. Oxford Research vurderer, at der i Sverige er en stærkere samarbejdskultur end i Danmark på arbejdsmiljøområdet,” og fastslår, at det ”indebærer en stærkere, fælles løsningsorientering aktørerne imellem, end det er tilfældet i Danmark”.

Rapporten fremhæver også, at der er i Sverige er et markant anderledes forsikringssystem med en tættere kobling til arbejdsmiljøindsatsen, og at det fremmer et større fokus på forebyggelse. Og at Sverige et erhvervsuddannelsessystem, som muligvis betyder større bevidsthed og fokus på arbejdsmiljø hos elever og virksomheder.

Oxford Research vurderer, at en række svenske arbejdsmiljøindsatser umiddelbart vil kunne overføres til en dansk kontekst:

  • Praksis med anmeldelse af tilsyn
  • Større inddragelse af tilsynsførende og tilsynscentre i målretningen af tilsyn
  • Øget fokus på det organisatoriske og sociale arbejdsmiljø
  • Administrativ lettelse i forbindelse med information efter tilsyn
  • Tværgående myndighedssamarbejde om arbejdslivskriminalitet.

Undersøgelsen er udarbejdet for Ekspertudvalget om udredning af arbejdsmiljøindsatsen, som har indsamlet viden om arbejdsmiljøindsatsen i andre lande, eksempelvis Finland, Sverige og Norge. Især Sverige har udvalget kikket nærmere på, da den danske og svenske indsats og rammerne om den ligner hinanden, og fordi Sverige har markant færre anmeldte arbejdsulykker og alvorlige arbejdsulykker end Danmark.

Udvalget har derfor fået Oxford Research, til at gennemføre en undersøgelse af den svenske arbejdsmiljøindsats med henblik på at identificere eventuelle svenske indsatser, som Danmark kan lære af eller kopiere.

Undersøgelsen fastslår, at direkte sammenligning ikke er mulig, da der ikke  findes egentlige effektstudier af de undersøgte svenske arbejdsmiljøindsatser. Det har derfor ikke været muligt at afdække, om elementer i den svenske indsats kan være et effektivt bidrag til den danske arbejdsmiljøindsats

Undersøgelsen viser, at trods forskellene mellem de to landes indsats, ligner de overordnede rammer for den svenske og den danske arbejdsmiljøindsats i høj grad hinanden. Følgende ligheder bliver fremhævet:

  • I begge lande findes der i varierende grad sammenlignelige aktører, der udfylder en specifik funktion og rolle i arbejdsmiljøsystemet inden for regler og lovgivning, myndighedsudøvelse, information og vejledning samt forskning.
  • I begge lande er der et konsensusorienteret samarbejde mellem arbejdsmarkedets parter, og der findes en kontrollerende tilsynsmyndighed, som ud fra risikovurderinger udvælger arbejdspladser til tilsyn.
  • Der er lande en stærk tradition for arbejdsmiljøforskning som input til i det politiske system.
  • Begge lande har forebyggende institutioner, der kommunikerer, vejleder og rådgiver om arbejdsmiljø.
arkivert under:
Nyhetsbrev

Motta siste nytt fra Arbeidsliv i Norden med e-post. Nyhetsbrevet utkommer 9 ganger i året.

(Påkrevd)
h
This is themeComment