Nyhetsbrev

Motta siste nytt fra Arbeidsliv i Norden med e-post. Nyhetsbrevet utkommer 9 ganger i året.

(Påkrevd)
Du er her: Forside i I fokus i I fokus 2018 i Tema: Framtidens arbetsliv i Google vill in på den nordiska arbetsmarknaden
Google vill in på den nordiska arbetsmarknaden
tema

Google vill in på den nordiska arbetsmarknaden

| Text: Marcus Floman, foto: Björn Lindahl

De optimistiska tongångarna övertrumfade de negativa med klar marginal på den nordiska konferensen om framtidens arbetsliv i Stockholm i mitten av maj. Företag, politiker och fack kom mest med lovord om artificiell intelligens och den digitala framtiden.

På konferensen i det anrika gamla Posthuset i Stockholm city var hyllandet av den nordiska välfärdstaten, trepartsmodellen, den sociala stabiliteten och fackföreningsrörelsen påtaglig. Politiker, fack, arbetsgivare och även OECD:s och ILO:s representanter var lyriska. När också Google föll in i hyllningskören, inställer sig frågan om det var oväntat eller bara smart?

Nu har Google siktet inställt på samarbeten i de länder, de nordiska länderna, som enligt både forskare och statistiken hör till avantgardet vad gäller digital utveckling och positiva attityder till robotisering. Eller är det ett strategiskt steg där företaget får värdefull kunskap om hur man tänker i Norden?

Foto: Björn LindahlGoogles representant Iarla Flynn talade under konferensen om hur Google vill nå ut med sitt kunnande till det omgivande samhället och hur företaget tror både på delad information och öppenhet. Google har lanserat samarbetsprojekt med kommuner och myndigheter så som Arbetsförmedlingen, där företaget är med om att planera kurser för att öka arbetsökandes digitala färdigheter.

 Vi kommer med de tekniska verktygen och vårt undervisningsmaterial, men det är de lokala aktörerna som vet vilka behov olika grupper har.

Flynn var tydlig med att Google har mycket folk i de nordiska länderna för att Norden hör till de digitala föregångarna.

 I många länder kollar man efter hur de nordiska länderna sköter de kommande stegen inom nya teknologier. Men: det finns ingen färdig mall för att använda ny teknologi – alla länder måste utveckla och experimentera själv.

Hur introduceras ny teknologi?

Googles Iarla Flynn nämnde också att många av de nya jobben som snart kan bli allt vanligare hänger ihop med att skola upp både de nya AI-robotarna så att de utför sitt uppdrag rätt, samt att träna personalen på företagen så att de kan använda den nya teknologin.

Juha Antila från FFC, finska LO, deltog också i konferensen om framtidens arbetsliv. Han vill gärna lyfta upp en aspekt som inte enligt hans mening fick tillräcklig synlighet  under konferensen.

- Arbetsplatsens verksamhetskultur och i hur hög grad man engagerar personalen är alldeles avgörande om vi tänker på införandet av ny teknologi. Om det råder en öppen dialog mellan ledning och arbetstagare och om arbetstagarna får vara med om att besluta om införandet av ny teknologi – då lyckas en arbetsplats bra. Om allt är toppstyrt är risken stor att det uppstår problem när den nya teknologin tas i bruk, säger Juha Antila. 

Inom FFC har man ifjol inlett ett fyrårigt projekt med fokus på förändringarna i arbetslivet, "Möjligheternas tid". En del av projektet går ut på att ta fram fakta om hur anställda inom de olika branscherna ser på robotisering och AI. Antila ser den nya teknologin som en rätt så odramatisk, rentav neutral, faktor.

- I våra undersökningar och i samtal med anställda inom olika branscher visar det sig att arbetsplatsens produktivitet och arbetstagarnas välmående går hand i hand – och när ny teknologi införs så upplever de allra flesta de nya innovationerna som positiva om arbetstagarna har varit med om att diskutera vilken teknologi som kunde tas in och särsklit varför den ska tas i bruk.

Däremot finns det gott om exempel på de finländska arbetsplatsena där de anställda upplever tekniska innovationer som besvärliga och krångliga.

- I dessa fall har personalen inte tagits med i beslutsfattandet och det finns ofta stora brister i hur personalen får stöd i att ta i bruk den nya teknologin. För det är klart att det krävs ett nytt kunnande när ny teknik tas i bruk – och då måste arbetsgivarna se till att utbilda de anställda.

Inom vissa branscher finns också en upplevelse att de nya innovationerna bara finns till för att öka kontrollen av de anställda och att apparaterna mest följer med de anställdas effektivtet.

 Om de anställda känner sig som provkaniner i ett test av den nya teknologin, då har man misslyckats.

Google vill samarbeta också med facken

På den nordiska konferensen om framtidens arbetsliv uttalade sig Googles representant Iarla Flynn också om att företaget vill samarbeta med fackrörelsen. Med tanke på Silicon Valley-bolagens långa anor av aversion mot facken kan denna hållning ses som något av en vändpunkt.

  Idén om att samarbeta med facken är fortfarande i barnskorna, men vi ser att facken spelar en viktig roll när vi tillsammans som samhällen vill komma underfund med hur vi kan uppnå bästa möjliga arbetsliv i framtiden.

Flynn vill inleda en dialog med facken, men också sammanföra dem med olika företag särsklit bolag inom teknologiindustrin.

 Vi vill helt enkelt öppna ett samtal om vilken inverkan teknologin kan ha, vilka är frågetecknen som man vill ha uträtade. Vi är väldigt optimistisk över detta och vi har fått signaler från facken att de är välvilligt inställda till en dialog, säger Flynn i en intervju med AiN.

De svenska facken LO, Saco och Sveriges ingenjörer som AiN talar med har åtminstone inte ännu fått en invit av Google. Finska FFC har däremot ett möte inprickat.

 Vi ska faktiskt träffa Googles folk imorgon, på deras initiativ (dagen efter att att intervjun gjordes). Men det är min kollega som varit med om att ordna mötet så jag vet inte vad vi ska tala om, säger Juha Antila på FFC.

Foto: Björn Lindahl

Ulrika Lindstrand, ordförande på Sveriges ingenjörer, ser Googles strategi att aktivt arbeta med olika aktörer i samhället som väldigt intressant.

  För vår del är det viktigt att få en dialog med de stora teknikföretagen, eftersom deras roll påverkar samhället på ett omfattande sätt.

Lindstrand ser att ett möjligt samarbete med Google kunde vara gynnsamt för ingenjörsfacket, om medlemmarna kunde få ta del av företagets kursutbud.

Vilka risker finns i ett samarbete med Google?

 Den största risken jag ser är att vi idag ser en viss antydan att några få företag får en monopolliknande ställning på marknaden. Och då ett företag får monopol och tillgång till en stor mängd data rör vi oss på ett känsligt område. De har mängder av information, så det är väldigt viktigt att värna om den personliga integriteten och att de som samarbetar med Google får insyn i hur de arbetar. Vi måste veta vem som äger datan och att all information används på ett önskvärt sätt. 

  Jag tycker i grunden om tanken de har på Google; att de har en ambition att utbilda folk i den nya tekniken, så att vi inte ska få klyftor i samhälllet vad gäller vem som förstår sig på den nya tekniken och vem som inte gör det.

arkivert under:
Google skylt Digitalakademin

Google har i samarbete med Arbetsförmedlingen i Sverige och i flera andra länder etablerat gratis kurser i allt från digitala vardagskunskaper och digital marknadsföring till programmering och "soft skills", det vill säga hur man umgås med andra människor, är en bra coach etc.

På Jakobsbergsgatan 34 i Stockholm  finns en temporär utbildningslokal. På bilden högst upp är det Tjejer Kodar som håller en inspirationsföreläsning. Som praktisk uppgift fick deltagarna bland annat lära sig hur man kan koda en sida för att lägga ut en kattvideo.

Enligt Google har 85 procent av de som gått igenom en sådan utbildning i Finland fått jobb efteråt. I receptionen sitter Armand Parhizkar och Pernilla Friari, som hjälper till med  att boka personliga rådgivnings-tillfällen med Googles digitala coacher.

Nyhetsbrev

Motta Arbeidsliv i Norden gratis med e-post. Nyhetsbrevet utkommer 9 ganger i året.

(Påkrevd)
h
This is themeComment