Nyhetsbrev

Motta siste nytt fra Arbeidsliv i Norden med e-post. Nyhetsbrevet utkommer 9 ganger i året.

(Påkrevd)
Du er her: Forside i I fokus i I fokus 2018 i Tema: Nordisk statistik - botemedel mot falska nyheter i Turismen pressar upp Islands koldioxidutsläpp till rekordnivå
Turismen pressar upp Islands koldioxidutsläpp till rekordnivå
Nyhet

Turismen pressar upp Islands koldioxidutsläpp till rekordnivå

| Text: Guðrún Helga Sigurðardóttir, foto: Inspired by Iceland

Medan många länder lyckats minska sina utsläpp av klimatgaser har Islands utsläpp ökat markant under de senaste åren. Det visar data för 2016. Island hade ett utsläpp på 16,9 ton koldioxid per person år det året. Genomsnittet i EU var 7,3 ton koldioxid per person.

Island har nu blivit det land i Europa där föroreningen per person är högst, enligt den isländska statistikbyrån Hagstofa Íslands. Utsläppen beror huvudsakligen på den ökande flygtrafiken och tungindustrin, samt fartygstrafiken till och från Island.

Den isländska statistikbyrån Hagstofa Íslands sammanställer statistiken enligt Efta-reglerna, där även flygtrafiken ingår.

Þorsteinn Aðalsteinsson, som är specialist på miljöstatistik på byrån, säger att Island förorenar så mycket på grund av sitt läge mitt i Atlanten. Den enda möjligheten att ta sig till Island är med fartyg eller flyg. Fartygen förorenar tekniskt sett inte så mycket, men flyget förorenar enormt.

- Islänningarna har varit nöjda med den ökande turismen och att så många turister flyger med inhemska flygbolag. Den trafiken syns i siffrorna, säger han. 

Befolkningen är liten

Island har tre aluminiumfabriker och en ferrolegeringsfabrik (Járnblendið). Fabrikerna finns på Island på grund av den förnybara energin. Produktionen skapar mindre utsläpp än på andra håll. Föroreningarna skulle varit dubbelt så höga om samma tungindustri förlagts i ett annat land, på grund av den förnybara energin på Island, hävdar Þorsteinn. På Island behövs inte kol för produktionen.

Grafik: Björn Lindahl

Medan Norge och Sverige har hållit sina utsläpp på samma nivå har de ökat i de övriga nordiska länderna, och mest på Island under åren 2010 - 2016. Statistik från Hagstofa Íslands.

Albert Sigurðsson, som arbetar med näringslivsstatistik på Hagstofa Íslands, poängterar att Island just nu går igenom en boom, både vad gäller landets befolkning och att dess ekonomi ökar snabbt. Andra länder har också haft en ökning, men den har inte varit lika snabb som på Island.

Foto: Statistics Iceland

Statistikerna Þorsteinn Aðalsteinsson och Albert Sigurðsson, bägge på Hagstofa Íslands.

- Island har också så få invånare att landet ofta får stora utslag per person i internationella jämförelser, säger Albert Sigurðsson.

Kyoto visar något annat

De isländska hushållen skapar också stora föroreningar eftersom biltrafiken är så stor. Det finns inga tåg på Island och avstånden är stora.

-Vi har större föroreningar på grund av biltrafiken än vi skulle önska. Vi har fått ner föroreningarna, men inte lika mycket som vi skulle ha velat, säger Þorsteinn Aðalsteinsson.

Flyget, industrin och fartygstrafiken gör alltså att Island placerar sig på toppen när det gäller förorening i Europa. Men om man ser på de föroreningar som finns med i Kyoto-protokollet ger det en helt annan bild, eftersom den är mindre omfattande. Om man tar bort flyg, industri och fartygstrafik, så har Island en förorening på knappt 4,7 ton per person, jordbruk och skogsindustri undantagna.

Två skilda sakerFoto: Naturvårdsverket, Island


Kristín Linda Árnadóttir, som leder det isländska naturvårdsverket Umhverfisstofnun, säger att jämförelsen mellan statistikbyråns och Kyoto-protokollets data inte är realistisk, eftersom de visar två skilda saker. Hon säger att EU försöker få ner föroreningarna inom Europa som helhet. Just nu pågår ett arbete kring hur man ska mäta föroreningar från flyget och fartygstransporten.

- Det är komplicerat hur man ska klassificera till exempel flygtransporten. Många flyger via Island mellan Europa och Nordamerika. Nu har det blivit klart att det är bara de inhemska flygbolagens utsläpp som räknas som Islands utsläpp, inte de utländska flygbolagens utsläpp, enligt det internationalla CORSIA systemet, säger Kristín Linda. 

Islänningar är intresserade av miljöfrågor och Kristín Linda menar att de är medvetna om att Island har de största utsläppen per person i Europa. Enligt opinionsmätningarna anser befolkningen att regeringen inte har visat tillräckligt initiativ.
- Nu har miljöministern presenterat en ny miljöhandlingsplan som ger stora förhoppningar. Vi måste visa bättre resultat, säger hon.

arkivert under:
Överraskande statistik

Island uppfattas av många som ett land med mycket orörd natur och få föroreningar (som på bilden från  Snæfellsjökull ovanför). Men i utsläpp av koldioxid ligger islänningarna högt. De senaste årens ökning beror framförallt på alla flygresor som turismen medför-

Fakta

Island befinner sig på toppen vad gäller föroreningar, men både Luxemburg och Danmark har också högt utsläpp per person. Luxemburg har världens största cargoflygbolag, Cargolux. Danmark har världens största rederi. Turismen är idag Islands största näringsgren.

Hagstofa Íslands

är Islands nationella statistikbyrå, grundad 1914, med ansvar för landets oficiella statistik.

Det är en självständig statlig instution under Statsministerns kontor

Det arbetar ca 100 personer på Hagstofa Íslands.

Nyhetsbrev

Motta Arbeidsliv i Norden gratis med e-post. Nyhetsbrevet utkommer 9 ganger i året.

(Påkrevd)
h
This is themeComment