Nyhetsbrev

Motta siste nytt fra Arbeidsliv i Norden med e-post. Nyhetsbrevet utkommer 9 ganger i året.

(Påkrevd)
Du er her: Forside i I fokus i I fokus 2018 i Tema: Nordisk statistik - botemedel mot falska nyheter i SSB - året då självständigheten sattes på prov
SSB - året då självständigheten sattes på prov
tema

SSB - året då självständigheten sattes på prov

| Text och foto: Björn Lindahl

Det är ingen blygsam roll som Norges statistiska centralbyrå, SSB, ger sig själv i sin senaste årsrapport: ”SSB är Norges första försvarslinje i kampen mot falska nyheter genom att leverera objektiv och relevant statistik, forskning och analyser till nytta av förståelsen av Norge”, står det.

Samtidigt har det senaste året varit ett av de mest krävande i statistikbyråns historia. I november i fjol sade den förra direktören Christine Meyer upp sig med omedelbar verkan. Två dagar tidigare hade finansminister Siv Jensen förklarat att hon inte längre hade förtroende för statistikdirektören.

Bakgrunden var en oenighet om organiseringen av SSB:s verksamhet. I årsrapporten beskrivs situationen på följande sätt:

- SSB driver och underhåller i dag ungefär 300 olika system inom statistikproduktionen. Stora delar av denna systemportfölj är utdaterad och består av fragmenterade och bristfälligt dokumenterade skräddarsömslösningar.

En modernisering av verksamheten skulle därför genomföras. Målet var att SSB ska kunna producera fler analyser och dela mer data med användarna, men med färre anställda.

Med 850 anställda är SSB näst störst i Norden, efter den svenska statistiska centralbyrån SCB, som har 1 300 anställda. En skillnad är att det norska SSB har en forskningsavdelning på 80 årsverk, som bland annat gör konjunkturanalyser. I Sverige utförs dessa av Konjunkturinstitutet.

Foto: Björn Lindahl

SSB har också en stor forskningsavdelningen som bland annat gör konjunkturanalyser. Här är det  Roger Hammersland som försöker greppa ränteutveckligen.

Förutsättningen för omorganiseringen var att SSB skulle finansiera en stor del av den från sin egen budget.

Produktionsprocessen för att samla in statistik ska digitaliseras, både vid insamlingen av data och förmedlingen av statistiken. Omorganisering av statistikavdelningarna skulle genomföras så att det ska finnas robusta kompetensmiljöer både i Oslo och i Kongsvinger, där nästan 40 procent av de anställda jobbar.

Forskningsavdelningen stridsäpplet

Omorganiseringen berörde även forskningsavdelningen och det var där det skar sig mellan finansministern och statistikdirektören. Den senare ville flytta en av forskarna, som varit central i att räkna ut vilka kostnader invandringen till Norge kommer medföra, från forskningsavdelningen till statistikavdelningen, vilket uppfattades som en degradering.

Några skriftliga dokument som bevisar att det var invandringsforskarens öde som ledde till att SSB-direktören förlorade finansministerns förtroende lades inte fram när stortinget i januari i år genomförde en offentlig utfrågning om vad som hade skett.

Enligt Christine Meyer hade signalerna från finansminister kommit informellt, bland annat under en middag. Under utfrågningen hävdade hon att finansminister Siv Jensen, i ”realiteten tvingade henne att avgå, utan hänsyn till lagar och regler”.

LO och NHO oroade

Men omorganiseringen oroade också LO, såväl som arbetsgivarorganisationen NHO. De två organisationerna varnade gemensamt för att processen kunde hota trepartssamarbetet mellan staten och parterna i arbetslivet. SSB spelar en viktig roll som leverantör av statistik både av pris- och löneutvecklingen, förutom sina konjunkturrapporter.

Striden mellan finansministern och statistikdirektören skildrades utförligt i medierna – antalet medieuppslag om SSB ökade med 76 procent under 2017. Efter att den offentliga utfrågningen var över i januari har det emellertid varit stilla.

I slutet av 2017 beslöts det att omställningen av forskningsavdelningen skulle nollställas. Efter ett par tillförordnade ledare, utnämndes Geir Axelsen, som tidigare varit statssekreterare för Arbeiderpartiet, till ny direktör i maj i år.

Inga spår av dramatiken

När AIN besöker SSB på Akersveien 26, är det svårt att se några spår av dramatiken. Statistikbyrån ligger med utsikt mot Vår Frelseres Gravelund, där många kända norrmän som Henrik Ibsen, Bjørnstjerne Bjørnsson och Edvard Munch ligger begravda. Vi passerar det rosa ”rabarberslottet” där diktaren och nationalisten Henrik Wergeland bodde, innan vi går in i den opretentiösa tegelbyggnaden.

Även om det är moderna säkerhetsåtgärder för att ta sig in i SSB är väggarna fulla av uppförstorade svart-vita bilder från 1800-talet. 

Inne på Geir Axelsens är en hel vägg också ett uppförstorat foto av det vi antar är några av byråns första kvinnliga anställda som sitter i ett bibliotek. Bokhyllan under fotot är däremot fortfarande tom på böcker. 

Geir Axelsen är naturligt nog försiktig med att kommentera vad som kommer att ske med forskningsavdelningen.  

I mars överlämnade det så kallade statistikklovutvalget sin utredning om utformningen av statistiklagstiftningen. Den nuvarande lagstiftningen skrevs 1989, innan Internet kom och sedan dess har det även skett många andra ändringar. Regeringen kommer under 2019 lägga sitt förslag om ny statistiklag. 

SSB vill fortsätta forska

- I SSB:s remissyttrande argumenterar vi för att SSB även i fortsättningen ska bedriva forskning och att konjunkturanalyser är en del av det forskarna ska ha som uppgift att utföra. Men utöver det som står i remissyttrandet har vi inte något mer att säga, slår Geir Axelsen fast.

- Nu är detta en fråga som ligger hos regeringen och de får avgöra för- och nackdelar med den lösningen. När lagförslaget kommer får vi förhålla oss till det. 

Utredningen skriver "att en offentlig konflikt mellan en offentlig förvaltningsmyndighet och det departement det tillhör är ovanlig"- i SSB  har det "aldrig varit någon motsvarande situationen".

"Men det verkar inte rimligt att förklara denna konflikt med drag vid styrningssystemet" är den slutsats som dras i statistikutredningen. Den pekar ändå på att striden visade att det finns en viss osäkerhet om "räckvidden av det yrkesmässiga oberoendet" som SSB har.

- Det är viktigt för mig och mina anställda i SSB att poängtera behovet av yrkesmässigt oberoende. Vi räknar med att det kommer att vara centralt även i förslaget om en ny statistiklagstiftning, säger Geir Axelsen.

EU sätter också ramarna

Hur SSB styrs är inte bara en fråga för norska myndigheter. Genom EES-avtalet deltar Norge också i EU:s statistiksamarbete Eurostat.  Att statistiken ska vara korrekt och att statistikbyråerna ska vara oberoende av politiska påtryckningar är inte minst viktigt eftersom statistiken om hur stor bruttonationalprodukten är i ett land, läggs till grund för finansieringen av EU.

- Jag upplever att det finns ett stort förtroende för SSB och att det är vårt viktigaste kapital. Förtroende tar lång tid att bygga upp men kort tid att riva ned. 

Även om beskrivningen av SSB som den första linjen i kampen mot falska nyheter skrevs innan han tillträdde som chef, säger Geir Axelsen att han stöder den helt och hållet.

- Men vår uppgift är förstås inte att argumentera eller delta i en politisk debatt med politiker eller för den sakens skull, statsledare. Det är inte vår uppgift. Vi ska leverera fakta, som andra kan använda om de önskar det.

Grundläggande för demokratin

- Att ha ett högt förtroende, att leverera med hög kvalitet, yrkesmässigt oberoende och hela tiden ge en korrekt bild av fakta om Norge jämfört med världen runt oss är grundläggande för demokratin, eftersom det gör att en upplyst offentlig debatt kan hållas och det gör att goda politiska beslut kan fattas, säger Geir Axelsen.

Det är emellertid inte ett mål som kan uppnås en gång för alla eftersom både Norge och omvärlden hela tiden ändrar sig. Det gör att ny statistik behövs. 

- Vi måste hela tiden bedöma viken portfölj av statistik vi ska ha i takt med att samhället utvecklar sig. En speciell utmaning är digitaliseringen och globaliseringen som gör att det kan vara krävande att få goda tal. Näthandel är ett sådant område. Vi håller just nu på att upprätta en egen enhet för stora, komplicerade företag med verksamhet i Norge. Vi måste se till att vi har tal för värdeskapandet, inkomster och utgifter som är korrekta.

Statistik om stora komplicerade företag

Plattformsföretag som Uber och Airbnb, samt sökmotorbolag som Google, skapar huvudbry för statistikerna.

- Ett vanligt sätt att mäta verksamheten i ett företag är att se på gränskostnaden - vad den sist producerade enheten kostade att producera. Men hur mäter man egentligen en sökning på Internet som knappt har någon mätbar kostnad alls?

- Det utvecklas hela tiden nya företagsmodeller. Men att gränskostnaden är liten är inte i sig själv något helt nytt. Tänk på radio, som vi haft en stund. Att få en extra lyssnare medför inte heller någon extra kostnad. Så att vi har en nätverksekonomi som ger varor en gränskostnad som är noll har vi sett förut. 

- Men det är spännande. Utmaningen för oss är att hänga med i utvecklingen och hitta nya goda källor till statistik. 

Hur viktigt är det att Norge genom EES-avtalet också deltar i Eurostat?

- Det är viktigt av flera skäl. För det första innebär en sådan gemenskap att kvaliteten höjs. Det finns en yrkesmässig metoddiskussion där man jämför på tvärs mellan länderna. Man lär sig av varandras utmaningar och därför är en sådan gemenskap viktig.

- Men statistiken blir ännu intressantare när man kan jämföra med ett annat land. Det ökar intresset att man tack vare samarbetet jämför äpplen med äpplen. Du berikar helt enkelt den kunskap som du redan har, säger Geir Axelsen.

arkivert under: ,
Geir Axelsen

utnämndes till direktör för SSB i maj 2018. Han  har tidigare bland annat varit direktör för två olika enheter i Statoil och varit statssekreterare för Arbeiderpartiet I Finansdepartementet. Närmast kommer han från  välfärdsmyndigheten NAV, där han var vice arbets- och välfärdsdirektör. 

Statistisk Sentralbyrå

är Norges officiella centrala statistikorgan.

Det är organiserat som ett direktorat (statilg institution) under Finansdepartementet.

SSB  har som uppgift att samla in, bearbeta och förmedla officiell statistik. 

Verksamheten är delad mellan Oslo och Kongsvinger

816 årsverk utfördes 2017

Nyhetsbrev

Motta Arbeidsliv i Norden gratis med e-post. Nyhetsbrevet utkommer 9 ganger i året.

(Påkrevd)
h
This is themeComment