Nyhetsbrev

Motta siste nytt fra Arbeidsliv i Norden med e-post. Nyhetsbrevet utkommer 9 ganger i året.

(Påkrevd)
Du er her: Forside i I fokus i I fokus 2019 i Tema: framtidens arbetsliv sett från Reykjavik i Isländska pappor är de som står starkast i hela världen
Isländska pappor är de som står starkast i hela världen
tema

Isländska pappor är de som står starkast i hela världen

| Text: Guðrún Helga Sigurðardóttir, foto: BIG

Pappornas deltagande i barnomvårdnaden har förändrats radikalt efter att Island införde den nya föräldraledigheten på nio månader, varav papporna får tre månader. Resultatet har varit bra. Mammorna återvänder tidigare till arbetsmarknaden och uppnår snabbare samma arbetstider som innan förlossningen. Pappaledigheten har spelat huvudrollen i den utvecklingen.

- Den nya lagen fungerar utmärkt, säger forskaren Ingólfur V. Gíslason, docent vid Islands universitet.

- Båda föräldrarna har blivit aktiva inom barnomvårdnaden. Lagen har haft en positiv inverkan på jämställdheten mellan könen på arbetsmarknaden, fortsätter han.

På Island trädde den nya lagen om föräldraledighet i kraft år 2000. Enligt lagen skulle föräldraledigheten på nio månader delas mellan föräldrarna med mammaledighet på tre månader, pappaledighet på tre månader och tre månader där föräldrarna bestämmer sinsemellan vem som ska vara hemma med babyn. Föräldrarna hade friheten att bestämma exakt hur ledigheten organiseras.

Det nya isländska systemet var revolutionerande när det trädde ikraft. Både Norge och Sverige hade infört pappaledighet. Men den var inte så lång som på Island. Om pappan inte tar ledigt förkortas föräldraledigheten med den tid som pappan inte utnyttjar.

Källa: Háskoli Íslands

Källa: Háskoli Íslands

- Undersökningarna visar att det skett en radikal förändring inom barnomvårdnaden efter att den nya lagen trädde i kraft. Allt fler delar jämnt på barnomvårdnaden enligt undersökningssiffror, säger Ingólfur.

Gör det mamman ber om

Reglerna om hur föräldraledigheten är så att mamman ska vara hemma de första två veckorna, pappan ska vara hemma tre månader men annars har föräldrarna flexibiliteten att bestämma själva hur de gör. De kan stanna hemma tillsammans hela tiden om de så vill.

Undersökningar i Norden visar att pappan ofta har rollen som mammans assistent om han aldrig får vara ensam med babyn. Det är samma sak på Island.

Foto: Björn Lindahl

Foto: Björn Lindahl

- Pappan gör det som mamman ber om. Med tanke på jämlikhet mellan könen är det önskvärt att pappan får vara ensam med barnet under några månader, säger Ingólfur.

Ingólfur har tillsammans med andra forskare intervjuat unga familjer. Intervjuerna visar att pappans tid ensam hemma med barnen ökar hans självständighet och ställning vad gäller barnomvårdnaden. Men fördelarna med att pappan är hemma tillsammans med mamman är många.

- Jag tror att vi möjligen tappar bort en grupp pappor som inte tar pappaledigt om de blir tvungna att vara ensamma hemma, säger Ingólfur.

- Det är mamman som styr omvårdnaden när båda är hemma. Men det är bra för pappan att se hur mycket arbete det är att ta hand om en baby, fortsätter Ingólfur.

Världens starkaste pappor

WHO:s undersökningar visar att isländska pappor har världens starkaste ställning som pappor. WHO har i sin undersökning ställt frågan om hur lätt det är för barnen att gå till pappa när de har problem. Isländska barn svarar mycket oftare nu än tidigare att det är lätt att diskutera sina problem med pappa. Isländska mammor har alltid haft en stark ställning enligt WHO. Pappornas ställning har inte försämrat mammornas ställning även om pappornas möjligheter har mångdubblats.

- Den isländska lagen om föräldraledighet är ett ovanligt bra exempel på hur en lagstiftning kan förändra ställningen för en viss grupp och gör att folk börjar bete sig på ett annat sätt. Men det är naturligtvis också för att papporna så gärna vill vara pappalediga, poängterar Ingólfur.

Isländska pappor deltar alltså aktivt i omvårdnaden och bidrar på det sättet till ökad jämställdhet på arbetsmarknaden. Men Island har problem med dagis. Barnen får inte dagisplats förrän vid 14-16 månaders ålder och därför stannar mammorna hemma tills barnen får plats på dagis.

Foto: Björn Lindahl

Foto: Björn Lindahl

Detta kan dock snart komma att förändras. Den isländska regeringen har bestämt att föräldraledigheten ska förlängas till 12 månader. Exakt hur det kommer att ske vet man inte ännu men förändringen planeras för 2020 och 2021.

- Det skulle vara fantastiskt om det blir fem månader för mamman, fem månader för pappan och två månader att dela på eller en fördelning på 4 – 4 – 4 månader. Det vore också bra men inte lika bra som 5 – 5 – 2. Det blir spännande att se hur det blir, säger Ingólfur. 

Enormt samhällstryck

Globalt sett tar mamman vanligtvis över den ledighet som kan delas fritt mellan föräldrarna. Det finns vissa orsaker till det, till exempel amningen. Det finns ett enormt samhällstryck på mammorna på Island att stanna hemma åtminstone sex månader eller så länge som möjligt. Isländska mammor som endast har varit mammalediga tre månader och där pappan varit pappaledig i sex månader, har upplevt fördömande attityder i sin närmiljö.

- De har fått veta att de inte är bra mammor om de inte stannar hemma. Det är inte så att man inte litar på papporna, det är bara så att mammorna bör stanna hemma enligt samhällsattityderna, förklarar Ingólfur.

Attityderna förändras snabbt

 

Han är optimistisk inför framtiden. Om föräldraledigheten utökas till 12 månader och barnen får dagisplats tidigare, så tror han att Island har kommit så långt man kan vad gäller lagstiftning och sociala förändringar. Och då har vi bara mentaliteten kvar. Han tror att attityderna kommer att förändras snabbt.

En av doktoranderna vid Islands universitet intervjuade unga isländska män om manlighet och kvinnlighet. Enligt Ingólfur var det intressant att de unga männen, som ännu inte är pappor, på eget initiativ talade om pappaledighet och deltagande i barnomvårdnaden som en del av manligheten.

- Jag tror att attityderna kommer att förändras snabbt. Men jag tror inte att föräldraledigheten kommer att delas lika mellan föräldrarna de första månaderna. Kvinnorna är gravida, ammar och föder och de behöver en viss vila. Jag är övertygad om att kvinnorna kommer att vara lediga de första månaderna, men sedan blir fördelningen av ledigheten jämnare mellan föräldrarna.

arkivert under:
Ingólfur V. Gíslason

är docent i sociologi vid Islands universitet.

h
This is themeComment