Nyhetsbrev

Motta siste nytt fra Arbeidsliv i Norden med e-post. Nyhetsbrevet utkommer 9 ganger i året.

(Påkrevd)
Du er her: Forside i I fokus i I fokus 2019 i Hållbar turism i en globaliserad värld i Åland: många resenärer, betydligt färre övernattare
Åland: många resenärer, betydligt färre övernattare
tema

Åland: många resenärer, betydligt färre övernattare

| Text: Helena Forsgård, foto: Kjell Söderlund

Knappt 30 000 invånare på Åland och drygt 2 miljoner anlända resenärer varje år. Det måste betyda att Åland praktiskt taget svämmar över av besökare. Eller?

Sanningen bakom siffrorna i turiststatistiken är dock en helt annan.
Tabellen för anlända resenärer i Statistisk årsbok för Åland, som ges ut av Ålands statistik- och utredningsbyrå (ÅSUB), visar visserligen att antalet ligger runt 2 miljoner årligen och har legat på den nivån de senaste åren. Men den allra största delen av dem är resenärer, som räknas som ankommande till Åland, trots att de i praktiken inte sätter sin fot på Åland. 

Går inte i land

Över 770 000 kommer med fartygen som gör 24-timmarskryssningar från Stockholm och som endast gör ett kort hamnuppehåll under tidig morgon i Mariehamn innan de återvänder till Stockholm.

Återstår drygt 1,2 miljoner resenärer. En stor del av dem kommer från Åbo eller Stockholm med något av passagerarfartygen som går dagligen året runt. De byter sedan fartyg i Mariehamn för att återvända till sin avgångsort samma dag. Det är maten, underhållningen och taxfreeshopping ombord som lockar den här gruppen. Hur stor den här gruppen de facto är går inte att få fram ur statistiken eftersom rederierna inte uppger de siffrorna skilt för sig.

Ålänningarna själva beräknas stå för cirka 260 000 resor per år. En annan förhållandevis stor grupp av resenärerna är de som har fritidsbostad på Åland.

Trafiken med passagerarfartyg är livlig till och från Åland som har dagliga förbindelser varje dag året runt med Åbo och Helsingfors i Finland, med Stockholm, Kapellskär och Grisslehamn i Sverige och med Tallinn i Estland. 2017 noterades 9 107 anlöp i de åländska hamnarna, mest reguljärtrafik. Utländska kryssningsfartyg, som besöker Åland, står för en mycket liten del av det antalet.

Övernattar

Tabellen över övernattningar på Åland visar en annan verklighet – en verklighet som är närmare sanningen om den ”riktiga” turismen. 2018 bodde 207 600 personer på en logianläggning som omfattas av ÅSUB:s statistik. De stod för sammanlagt 410 000 nätter.

ÅSUB gör vart femte år en undersökning om turismens samhällsekonomiska betydelse för Åland. Den senaste gjordes 2018 och enligt den uppgick turisternas konsumtion på Åland till cirka 105 miljoner euro. Om man även räknar in konsumtionen ombord på fartyg som ägs av åländska rederier stiger siffran till cirka 330 miljoner euro.

Landturismens bidrag till Ålands BNP uppgår till cirka 2,9 procent.

h
This is themeComment