Nyhetsbrev

Motta siste nytt fra Arbeidsliv i Norden med e-post. Nyhetsbrevet utkommer 9 ganger i året.

(Påkrevd)
Du er her: Forside i I fokus i I fokus 2007 i Tema: Arbetsmiljön-företagens dolda kapital i Arbetsmiljön ger konkurrenskraft
tema

Arbetsmiljön ger konkurrenskraft

| Tekst: Carl-Gustav Lindén

Arbetsmiljön kommer att vara en viktig framgångsfaktor i framtiden när konkurrensen om de bästa förmågorna hårdnar. Det är knappast en tillfällighet att ett av världens mest framgångsrika storföretag, Microsoft, tre år i rad valts till Finlands bästa arbetsplats.

- Företagen vet redan nu att arbetskrafts-bristen innebär att man måste hålla fast vid gamla arbetstagare. Om alla de bästa sticker är det en förfärlig sak, säger projektchef Ismo Suksi vid social- och hälsovårdsministeriet i Helsingfors.

År 2010-2012 går de stora årskullarna som föddes efter kriget i pension: befolkningen åldras snabbare än i något annat EU-land. Suksi ansvarar för det statliga Veto-programmet som ska göra arbetslivet mer lockande. Att äldre arbetstagare får större uppskattning ser han som ett av de stora framstegen efter fyra år - det går att läsa ur sysselsättningsstatistiken.

- Finland är ett speciellt land såtillvida att det inte finns någon stor skillnad mellan generationerna.

Öppnar ögonen

Ismo Suksi säger att synen på äldre arbetstagare överlag har förändrats under de två senaste åren, mycket tack vare statens kampanjprogram som öppnat allmänhetens ögon. Den stora pensionsreformen 2005, med flexibel pensionsålder, har också lett till att folk väljer att arbeta längre för att få en  högre pension. I flera branscher har den fysiska miljön förbättras, olycksfallen inom byggbranschen har exempelvis minskat dramatiskt. Men fortfarande är arbetslivet alltför hårt: samtalen om väder och vind har försvunnit - istället är all kommunikation inriktad på resultat.

- Uppfattningen om utvecklingssamtalens kvalitet är ju inte bra. Dessutom sker de bara en gång per år.

Ett särskilt problemområde är hälsovård där personalen bokstavligen knäar under belastningen med att lyfta och vända patienter. Risken att bli utsatt för våld har också ökat markant. De projekt som genomförts inom ramen för Veto-programmet har gett lysande resultat.

- Fysiskt tungt arbete har en mer traumatisk inverkan på kvinnors arbetsförmåga än mäns. Före 55 års ålder ser man ingen skillnad, men sen rasar den för kvinnorna. Därför är det så viktigt att titta på ergonomin i sjukvården. Lyft orsakar arbetsoförmåga, folk förbrukas.

Suksi drar sig för att jämföra människor med maskiner, men  understryker att forskning visar att analogin håller: Satsningar på arbetsmiljö är bra ur produktivitetssynvinkel.

- Det som hålls i skick fungerar bättre.

Valdags

Finland går till riksdagsval i mars och Finlands moderater, samlingspartiet, hotar efter svensk förebild att se över finansieringen av de olika arbetslivsprogrammen, om de får regeringsmakten. Samtidigt går debatten inför valet het om den snabba tillväxten av tillfälliga anställningar och låglönejobb som gjort att regeringen under statsminister Matti Vanhanen verkar ha nått sitt mål om etthundratusen nya jobb under valperioden. Ismo Suksi antar att nästa regering hur som helst kommer att fortsätta på den inslagna linjen, arbetslivsprogram i någon form finns över hela EU. Utvärderingsarbetet av de fyra gångna åren är i full gång.

- Det behövs ett enhetligt paraply för samma saker som hittills, men vi måste få myndigheterna att samarbeta bättre.

Artikkelen har vært publisert i AiN nr 1, 2007 og kan lastes ned som pdf.

Nyhetsbrev

Motta Arbeidsliv i Norden gratis med e-post. Nyhetsbrevet utkommer 9 ganger i året.

(Påkrevd)
h
This is themeComment