Nyhetsbrev

Motta siste nytt fra Arbeidsliv i Norden med e-post. Nyhetsbrevet utkommer 9 ganger i året.

(Påkrevd)
Du er her: Forside i Nyheter i Nyheter 2004 i Ministermøte uten tilreisende ministere
Nyhet

Ministermøte uten tilreisende ministere

| Tekst: Berit Kvam

Nordisk arbeidsministermøte under det islandske formannskap i Nordisk Ministerråd ble avviklet uten andre ministere til stede enn verten selv, den islandske minister Árni Magnússon.

- Jeg har fundert på om vi kanskje skulle etablere et sentrum for nordisk samarbeid, for eksempel i København, slik EU har sitt sentrum i Brussel. Det er en idé man kan vurdere, sier sosialminister Árni Magnússon, som har ansvar for arbeidslivspolitikken.

- Et ministermøte i Island opptar tre dager, og det er lang tid. Hvis vi holdt møtene i København, kunne alle reise frem og tilbake på dagen. Dermed ville flere ha mulighet til å møte, er tankekorset han deler med forsamlingen.

Arbeidsministermøtet er lagt til Egilstadir på Østlandet, en times flyreise fra Reykjavik. Med unntak av Norge, som var representert med statssekretær Helge Eide i det nye Arbeids- og sosialdepartementet, er delegasjonene, fra Danmark, Finland og Sverige, ledet av embetsmenn. 

Islands formannskap 

Nordens resurser er hovedoverskriften under Islands formannskap i Nordisk Ministerråd 2004. På arbeidsmarkeds- og arbeidsmiljøområdet handler det om hvordan man best kan ivareta og fremme de menneskelige resurser. Mer konkret dreier det seg blant annet om å følge opp arbeidet med å fjerne grensehindringer i Norden, sette i verk et prosjekt som tar sikte på å fremme lik lønn for likeverdig arbeid, avholde en konferanse om nye muligheter for funksjonshemmede i arbeidslivet, sette i gang et nordisk prosjekt om eldres situasjon i arbeidslivet og avholde en konferanse om arbeidsformidlingens betydning i områder med ensidig næringsliv.

En viktig sak denne våren har vært sluttføringen av arbeidet med et nytt samarbeidsprogram for arbeidsmarkeds- og arbeidsmiljøministrene 2005-2008. Dette skal legges frem for Nordisk Råd i november. Programmet er utarbeidet av en embetsmannsgruppe fra landene og er allerede godkjent av ministrene gjennom en skriftlig prosedyre før sommeren. Rammen for programmet er at sentrale utfordringer, som den demografiske utviklingen og det å fremme et aktivt, inkluderende arbeidsliv og hindre utstøting, krever økende fokus på arbeidstilfang og sysselsetting. Dessuten legges det vekt på å fremme likestilling og hindre diskriminering i arbeidslivet.

Programmet har to likestilte hovedprioriteringer: Arbeidslivspolitikk innenfor Norden og Nordisk arbeidslivspolitikk i samspill med EU/EØS og andre internasjonale fora. 

En sak til beslutning 

Arbeidet med å fjerne grensehindringer i Norden ledes av samarbeidsministrenes særlige representant, Poul Schlüter. Resultatene etter to års arbeid skal legges frem for Nordisk Råd. Foreløpig har det skjedd lite på arbeidsmarkedsområdet. Nå haster det. I et brev til ministermøtet fremhever Schlüter at det er viktig at ”I - de nordiske arbejdsministre - viser konkrete resultater i arbejdet med fjernelse af grænsehindringer”. Men med kun en minister til stede er møtet ikke beslutningsdyktig. Vedtak må derfor fattes gjennom en skriftlig prosedyre i etterkant av møtet.

Danmark vil tallfeste den nordiske nytten

I 2005 overtar Danmark formannskapet. Departementchef Bo Smith trakk frem to tema som det danske formannskapet vil fokusere: sykefraværet og det felles nordiske arbeidsmarked.

Sykefraværet vil bli tema for en konferanse i København i april 2005. Før konferansen skal det utarbeides en rapport om den viten som finnes om sykefraværet i Norden.

I etterkant vil det bli utarbeidet et opplegg med resultater og anbefalinger som skal drøftes på ministermøtet høsten 2005. Danmark har videre tatt initiativ til at det utarbeides en rapport som analyserer mobiliteten på det felles nordiske arbeidsmarked siden det trådte i kraft for 50 år siden. Rapporten skal også si noe om den samfunnsøkonomiske nytte man har av det nordiske samarbeidet.

- Dette er første gang man vil prøve å tallfeste verdien av den nordiske nytte, sier Bo Smith, og legger til at Danmark vil gjøre det de kan for at revisjonen av overenskomsten om det felles nordiske arbeidsmarked fra 1954 kan avsluttes, slik at ministrene kan underskrive en ny overenskomst under møtet i København i 2005.

Nyhetsbrev

Motta Arbeidsliv i Norden gratis med e-post. Nyhetsbrevet utkommer 9 ganger i året.

(Påkrevd)
h
This is themeComment