Nyhetsbrev

Motta siste nytt fra Arbeidsliv i Norden med e-post. Nyhetsbrevet utkommer 9 ganger i året.

(Påkrevd)
Du er her: Forside i Nyheter i Nyheter 2009 i En kunskapsbank om ungas väg från utanförskap
Nyhet

En kunskapsbank om ungas väg från utanförskap

| Gunhild Wallin/Stockholm

Mellan åren 2007 och 2013 finansierar Europeiska Socialfonden, ESF, 1000 projekt som rör ungas arbetsliv och utanförskap bara i Sverige. Nu ska kunskap och erfarenhet från de många projekten tas tillvara och leva vidare genom temagruppen ”Unga i arbetslivet” initierat av Ungdomsstyrelsen och Arbetsförmedlingen.

- Vi vill att det ska bli en lärande process, där man tar till vara det man lär sig i de många olika projekten. Det är så lätt att projektkunskap sprids för vinden och det vill vi förhindra, säger Susanne Zander, Ungdomsstyrelsens projektkoordinator för temagruppen.  

I dag saknar var fjärde ungdom i Sverige arbete och under lågkonjunkturen är det de unga som har drabbats särskilt hårt. De mår också sämre av att vara arbetslösa än andra åldersgrupper, enligt en attitydundersökning som Ungdomsstyrelsen gjorde 2007. Utredningar visar också att ungdomar som hamnar utanför arbetsmarknaden är sårbara och att de har svårare än andra att komma igen

Ungas utanförskap är ett av de prioriterade områdena inom ESFs nuvarande programperiod. Totalt räknar man med att 1000 projekt med inriktning på olika dimensioner av ungas utanförskap kommer att startas fram till 2013. För att ta vara på kunskapsutvecklingen har temagruppen 20 miljoner kronor, varav 16 miljoner är finansierade genom ESF. Projektet började officiellt i januari, men har startat rent praktiskt efter sommaren.

Temagruppen ”Unga i arbetslivet” är ett samverkansprojekt, som förutom initiativtagarna Ungdomsstyrelsen och Arbetsförmedlingen, också består av deltagare från Communicare - en ideell organisation som arbetar med ungas entreprenörskap, Försäkringskassan, Skolverket, Socialstyrelsen och Sveriges Kommuner och Landsting, SKL.  Gruppen kommer att följa frågor som rör särskilda ungdomsgrupper, till exempel ohälsa, avhopp, funktionsnedsättning, unga utanför systemen och ungdomar med utländsk bakgrund. Man kommer också att samla kunskap om vad som gör individen anställningsbar, till exempel hur man som ung får arbetslivserfarenhet, konkurrensen om praktikplatser, hur kontaktnät utvecklas, hur de unga kan motiveras, entreprenörskap och vad som kännetecknar social kompetens. Man vill finna metoder som fungerar för att hjälpa unga och syftet är att sprida dem vidare.

- Vi är så nöjda att vi är dem vi är i gruppen. Det gör att vi har bra kanaler för att sprida den kunskap vi hämtar in och vi kommer att använda oss av våra nätverk för att få ett erfarenhetsutbyte. Vi vill också verka också för erfarenhetsutbyte inom EU och med de nordiska länderna, säger Susanne Zander.

 

Nyhetsbrev

Motta Arbeidsliv i Norden gratis med e-post. Nyhetsbrevet utkommer 9 ganger i året.

(Påkrevd)
h
This is themeComment