Nyhetsbrev

Motta siste nytt fra Arbeidsliv i Norden med e-post. Nyhetsbrevet utkommer 9 ganger i året.

(Påkrevd)
Du er her: Forside i Nyheter i Nyheter 2009

Nyheter 2009

De rödgröna i Sverige vill samla välfärdstjänsterna - efter norsk modell?

De rödgröna i Sverige vill samla välfärdstjänsterna - efter norsk modell?

(21. Desember 2009) De rödgröna oppositionspartierna i Sverige vill samordna välfärdstjänsterna. I en gemensam debattartikel lanserar de tre partiledarna slagordet ”En dörr in”. Riktigt hur partierna tänker sig reformen är oklart. Men det liknar väldigt på den norska Nav-reformen.

Myndigheterna måste se medborgarna

(21. Desember 2009) Den borgerliga regeringen i Sverige har utrett en samordnad välfärdstjänst, men förslaget är inte så vittgående som den norska Nav-reformen. Det handlar mer om en samlokalisering där de anställda behåller sina gamla arbetsuppgifter.

Finland: Depression leder allt oftare till sjukpension

Finland: Depression leder allt oftare till sjukpension

(21. Desember 2009) Ung, deprimerad och redan sjukpensionär – det här är verkligheten för tusentals ungdomar i Finland. Depression håller på att bli något av en ny allvarlig folksjukdom och nu tar hälsosektorn i med krafttag för att få bukt med problemen.

Stora förändringar för de långtidssjukskrivna

Stora förändringar för de långtidssjukskrivna

(25. November 2009) Den svenska regeringen skyndar nu fram förändringar i sjukförsäkringen som rör de långtidssjukskrivna. Den 9 december ska riksdagen fatta beslut och de nya reglerna ska träda i kraft den 1 januari 2010. Många tusen långtidssjukskrivna håller andan – vad ska hända när deras rätt att vara sjukskrivna upphör?

Unga innovatörer utmanar med ny grön teknik

Unga innovatörer utmanar med ny grön teknik

(23. November 2009) Även om ungdomsarbetslösheten ökar snabbt finns det också ungdomar som verkar klara av nästan vad som helst. Ane Christophersen är 24 år och projektledare i ett företag hon startat tillsammans med tre studiekamrater. Deras idé Windflip får redarna att spärra upp ögonen.

Mobilisering av mennesker i krisetider - tema i Reykjavik

(11. November 2009) Vi må fokusere på det den enkelte kan gjøre og ikke på det folk ikke kan klare. Skreddersøm og individuell tilnærming er nødvendig for å få flere aktive i arbeidslivet.

Unga vet vad unga behöver - om utsatthet, arbetslöshet och åtgärder

(29. Oktober 2009) Nu ökar arbetslösheten och utanförskapet bland unga i hela Norden. Värst är det i Sverige med 155 000 arbetslösa ungdomar. Som start på ett pilotprojekt om utanförskap arrangerade Nordens Välfärdscenter den 26 oktober en lunchdebatt i Stockholm på temat ”Ung, utsatt och arbetslös”. Där fick ungdomarna själva komma till tals.

Skræddersyet indsats skal hjælpe de unge i Danmark

Skræddersyet indsats skal hjælpe de unge i Danmark

(20. Oktober 2009) En målrettet og skræddersyet indsats for de 15-17-årige i Danmark skal få alle unge i uddannelse eller job. Den danske regering vil bruge 1,25 mia. kr. de næste tre år på planen. LO kalder trussel om at fjerne ungeydelse ”kæmpelussing” til de svageste familier.

Hälsoprojekt på jobbet - ett tveeggat svärd

Hälsoprojekt på jobbet - ett tveeggat svärd

(20. Oktober 2009) Stegräknare, viktklubbar eller träningskort - allt fler företag satsar på aktiviteter som ska förbättra de anställdas hälsa. Insatserna är positiva för de flesta, men kan också leda till en sortering av de anställda, visar en doktorsavhandling vid Umeå Universitet.

Nytt manskap i norska regeringen ska tackla krisen

Nytt manskap i norska regeringen ska tackla krisen

(20. Oktober 2009) Norge får nya personer i regeringen på tre av de viktigaste posterna inom arbetslivet. Största överraskningen är att Hanne Bjurstrøm blir ny arbetsminister från årsskiftet. Hon är i dag den norska chefsförhandlaren i klimatfrågor. Trond Giske blir näringsminister och Sigbjørn Johnsen blir finansminister.

Svensk budget mot arbetslösheten – situationen värre än i Finland

(21. September 2009) ”Jobba Sverige ur krisen” är titeln på den svenska statsbudgeten för 2010. I den räknar regeringen med att arbetslösheten inte kommer att minska förrän 2012. Värst blir det 2011, med 11,6 procent av svenskarna utan jobb.

Finlands arbetsminister: ”Läget är allvarligt”

(21. September 2009) Den finska regeringen hoppas kunna dämpa ökningen av arbetslösheten med ökade budgetanslag för nästa år, men nya arbetsministern Anni Sinnemäki (grön) säger att läget är allvarligt.

De rödgröna vann valet i Norge trots grus i reformerna

De rödgröna vann valet i Norge trots grus i reformerna

(21. September 2009) Den rödgröna regeringen i Norge fick förnyat förtroende och får fortsätta fyra år till. Men det var en fråga som inte diskuterades under valkampanjen - NAV-reformen. Om inte den hade röstats igenom i Stortinget av samtliga partier kunde missnöjet med den ha påverkat valutgången.

Alterneringsledigheten görs permanent i Finland

(20. September 2009) Det populära finländska systemet för alterneringsledighet får en fortsättning. Erfarenheterna har visat sig vara så goda att regeringen i början av september beslöt att stifta en permanent lag.

En kunskapsbank om ungas väg från utanförskap

(19. September 2009) Mellan åren 2007 och 2013 finansierar Europeiska Socialfonden, ESF, 1000 projekt som rör ungas arbetsliv och utanförskap bara i Sverige. Nu ska kunskap och erfarenhet från de många projekten tas tillvara och leva vidare genom temagruppen ”Unga i arbetslivet” initierat av Ungdomsstyrelsen och Arbetsförmedlingen.

Nordisk aktivitet under Islands formannskap

(14. September 2009) Hvordan er reglene for foreldrepermisjon i de nordiske landene? Hvordan påvirker uttak av omsorgspermisjon lønnsutvikling og arbeidsdeltakelse for kvinner og menn? Dette er blant de spørsmål som vil bli diskutert denne høsten under Islands formannskap i Nordisk Ministerråd.

LO pressar isländska regeringen: För lite görs för de arbetslösa

(19. August 2009) LO i Island kritiserar regeringen för att det går trögt att bryta stilleståndet på arbetsmarknaden. Arbetslösheten är nu åtta gånger större än den var för ett år sedan och det är bråttom att hjälpa folk till ett jobb så att de inte blir varaktigt utstötta, anser LO.

Nye arbeidsministere i tre nordiske land

(17. August 2009) Norden har siden april fått tre nye ministere med ansvar for arbeidsliv: Island har fått ny regjering, mens det i Danmark og Finland har vært ministerskifte.

Där de döva redigerar TV-programmen

Där de döva redigerar TV-programmen

(16. August 2009) När krisen slår till är det de som står längst bort från arbetsmarknaden som får det svårast. Vem vill satsa på en döv eller dövblind när företagets liv står på spel? ASVO i Bergen gör det.

Ensamt och ohälsosamt på toppen och botten

(16. August 2009) De som befinner sig högst upp och längst ner i arbetets hierarkier saknar det sociala stöd som är avgörande för hur man mår på arbetet, och de mår därför sämst i arbetslivet. Det visar en ny studie om hur arbetets sociala relationer påverkar hälsan.

Side-alternativer

Nyhetsbrev

Motta Arbeidsliv i Norden gratis med e-post. Nyhetsbrevet utkommer 9 ganger i året.

(Påkrevd)
This is themeComment