Nyhetsbrev

Motta siste nytt fra Arbeidsliv i Norden med e-post. Nyhetsbrevet utkommer 9 ganger i året.

(Påkrevd)
Du er her: Forside i Nyheter i Nyheter 2009 i Nye arbeidsministere i tre nordiske land
Nyhet

Nye arbeidsministere i tre nordiske land

| Berit Kvam

Norden har siden april fått tre nye ministere med ansvar for arbeidsliv: Island har fått ny regjering, mens det i Danmark og Finland har vært ministerskifte.

”Jeg vil arbejde dag og nat for at forsøge at finde de bedste løsninger for dem, der er i fare for at miste deres job, og for dem, der desværre allerede har oplevet at miste deres job”. ”For én arbejdsløs, er én arbejdsløs for meget”.

Det var programerklæringen da Inger Støjberg, Venstres ordfører i Folketinget, tiltrådte som beskæftigelsesminister i Danmark 7. april. Inger Støjberg (36) er den danske regjeringens yngste medlem. Hun etterfulgte Claus Hjorth Frederiksen som tok over finansministerposten i forbindelse med omrokkeringene som fant sted da tidligere statsminister Anders Fogh Rasmussen ble ny sjef for NATO.

10. mai fikk Island sin rødgrønne regjering. Sosialdemokraten Árni Páll Árnason (43) er sosial- og trygdeminister og har ansvar for arbeidslivsområdet. Island har formannskapet i Nordisk Ministerråd dette året. Árni Páll Árnason leder derfor samarbeidet på arbeidslivsområdet der en hovedutfordring er å sikre at dem som nå mister jobben ikke støtes ut av arbeidsmarkedet.

26. juni fikk også Finland ny arbeidsminister. Som nyvalgt partileder for De Grønne overtok Anni Sinnemäki (36) både ministerposten i Arbets- och näringsministeriet og partilederjobben etter Tarja Cronberg.

I Norge er Dag Terje Andersen arbeids- og inkluderingsminister. Stortingsvalget 14. september avgjør om den rødgrønne regjeringen fortsetter.

Det svenske Arbetsmarknadsdepartementet ledes av arbetsmarknadsminister Sven Otto Littorin. Sverige har formannskapet i EU denne høsten. Sven Otto Littorin vil arbeide for å fornye EUs sysselsettingsstrategi, Lisboastrategien, som går ut i 2010. Selv om arbeidsløsheten fortsatt er på topp vil han også holde fokuset på befolkningsutviklingen og ta grep som skal sikre en bedre sammenheng mellom arbeidslivspolitikken og sosialpolitikken. Utfordringen for det svenske EU-formannskapet er den samme som prioriteres i Norden, ”minskat utanförskap”. Ett av spørsmålene som diskuteres er derfor: Hvilke tiltak må EU gjøre for å redusere de negative konsekvensene av den økonomiske krisen og samtidig håndtere de utfordringene som befolkningsutviklingen med en aldrende befolkning fører med seg? Her står aktive arbeidsmarkedstiltak høyt på agendaen.

 

 

h
This is themeComment