Nyhetsbrev

Motta siste nytt fra Arbeidsliv i Norden med e-post. Nyhetsbrevet utkommer 9 ganger i året.

(Påkrevd)
Du er her: Forside i Nyheter i Nyheter 2009 i Svensk budget mot arbetslösheten – situationen värre än i Finland
Nyhet

Svensk budget mot arbetslösheten – situationen värre än i Finland

| Text: Björn Lindahl

”Jobba Sverige ur krisen” är titeln på den svenska statsbudgeten för 2010. I den räknar regeringen med att arbetslösheten inte kommer att minska förrän 2012. Värst blir det 2011, med 11,6 procent av svenskarna utan jobb.

I augusti i år var 393 000 svenskar arbetslösa. Det talet kommer öka till mer än 570 000. Tillväxten under 2009 sjunker med hela 5,2 procent räknat som förändring av bruttonationalprodukten. Det blir en svag förbättring på 0,6 procent 2010. Därefter kommer tillväxten ligga på 3,1 respektive 3,8 procent de kommande åren.

– Det här är förmodligen den svåraste ekonomiska kris vi kommer att uppleva under vår livstid, säger finansminister Anders Borg.
Han varnar speciellt för att den svenska ekonomin kan påverkas negativ av krisen i de baltiska länderna, även om det också finns ljusare signaler från USA och Kina.
Oppositionen påpekar att Sverige kommer att få en högre arbetslöshet än genomsnittet inom EU och även högre än Finland.

– Det har aldrig skett förut. För tredje året på rad lägger regeringen fram en budget där man får skriva upp arbetslösheten. Men istället för att agera mot det fortsätter man med lånefinansierade skattesänkningar, säger socialdemokraternas ekonomiska talesman Thomas Östros.

Tio miljarder i lägre skatter

Regeringen räknar med att ge sammanlagt tio miljarder i skattelättnader varje år i tre år. Det sker genom det så kallade jobbskatteavdraget, som gör det lönsammare för de som redan har ett jobb att arbeta.
Avdraget är konstruerat så att de som har lägst lön får mest skattelättnad. Men enligt oppositionen gör inte avdraget att det skapas fler jobb.

– Om jobbskatteavdraget fungerade som Borg säger så borde ju Sverige ha högre sysselsättning än andra länder. Men så är det inte, påpekar Thomas Östros.
Eftersom det är val 2010 i Sverige är det osäkert om det blir något avdrag efter det. Men finansminister Anders Borg anser att effekten av nästa års avdrag kommer att märkas även efter 2010.

– Jobbskatteavdraget gör det mer lönsamt att arbeta och bidrar därmed till att fler människor förblir aktiva på arbetsmarknaden. Därmed förbättras förutsättningarna för en stark sysselsättningsuppgång när ekonomin tydligt vänder upp. Ett ökat jobbskatteavdrag bidrar därmed till en högre sysselsättning även efter 2010, säger han.

22 miljarder i andra åtgärder

Förutom jobbskatteavdraget, som kostar 10 miljarder kronor, kommer ytterligare 22 miljarder satsas på olika krisåtgärder, där de viktigaste är:

  • 54 000 nya platser i de arbetsmarknadspolitiska programmen.
  • 23 000 nya utbildningsplatser.
  • Kommunerna och landstingen får tio miljarder kronor mer.

För att bekämpa ungdomsarbetslösheten föreslås intensifierade förmedlingsinsatser inom jobbgarantin, som gäller för ungdomar som är 16–24 år. Det ska bli lättare att kombinera studier med att delta i jobbgarantin.
På sikt är en väl fungerande skola den bästa åtgärden för att förbättra arbetsmarknadssituationen för unga, enligt regeringen.

Anders Borg Anders Borgs fjärde budget

Foto: Carl-Johan Friman

Statsbudgeten 2010 Sverige

Budgetpropositionen för 2010

 

Nyhetsbrev

Motta Arbeidsliv i Norden gratis med e-post. Nyhetsbrevet utkommer 9 ganger i året.

(Påkrevd)
h
This is themeComment