Nyhetsbrev

Motta siste nytt fra Arbeidsliv i Norden med e-post. Nyhetsbrevet utkommer 9 ganger i året.

(Påkrevd)
Du er her: Forside i Nyheter i Nyheter 2009 i LO pressar isländska regeringen: För lite görs för de arbetslösa
Nyhet

LO pressar isländska regeringen: För lite görs för de arbetslösa

| Text: Thor Jonsson

LO i Island kritiserar regeringen för att det går trögt att bryta stilleståndet på arbetsmarknaden. Arbetslösheten är nu åtta gånger större än den var för ett år sedan och det är bråttom att hjälpa folk till ett jobb så att de inte blir varaktigt utstötta, anser LO.

En Stabilitetspakt mellan näringslivets och arbetstagarnas branschorganisationer samt stat och kommuner skulle hjälpa den isländska nationen att arbeta sig ur den djupa krisen och främja tillväxt. Men den effektueras sent, enligt LO.

- Vi ville motverka situationen med en del initiativ, säger Halldor Grönvold, vice generalsekreterare i LO i Island.

- Tyvärr så tror vi att det offentliga har fullt upp med akuta problem och inte riktigt hinner starta mer långsiktiga program.

LO tycker att regeringen tagit allt för lång tid på sig för att få bankerna på fötter igen efter raset i höstas, klara uppgörelsen om avbetalningar till utländska Icesave-sparare och få ner den höga räntan.

- Det ser inte bra ut för byggnadsmarknaden eller produktionsbranscherna och även handel och service har det kärvt.

Till följd av finanskrisen uppgår arbetslösheten nu till 8 procent motsvarande 1,1 procent förra året. Drygt 15 000 arbetslösa fick arbetslöshetsersättning i julimånad. Antalet långtidsarbetslösa ökar stadigt, runt 7 200 har varit arbetslösa mer än ett halvår. Vinnumalastofnun, den isländska arbetsförmedlingen, erbjuder omkring 1 000 jobb, många av dem tidsbegränsade eller speciella insatser som arbetats fram i samråd med fackförbunden.

Hjälpinsatser utnyttjas inte

- Vi hade väntat oss att speciella hjälpinsatser och resurser skulle användas flitigare av arbetslivet, säger Karl Sigurdsson vid Vinnumalastofnun.

- Vi undrar om man inte riktigt upptäckt att de finns eller om det faktiskt är mera liv i arbetsmarknaden än vi hade räknat med.

Men det tror inte Grönvold.

- Vi hoppades på ett kraftigare initiativ från arbetsförmedlingens sida för att informera och trycka på att resurserna används, säger han.

- Men personalen är för tillfället under stor press att sköta de dagliga arbetet. Dessutom är insatserna för få på grund av bristande handlingskraft hos arbetsgivarna. Vi måste få ut de arbetslösa på arbetsmarknaden igen så att de inte stagnerar.

I paketet finns bl.a. arbetslöshetsersättning mot deltidsanställning som 1500 registrerade arbetslösa använder sig av. Annat tycker Grönvold inte fungerar som det skall.

- Och det går inte att skylla bara på svartjobb. Arbetslösheten är ett stort och stadigt växande problem som kan påverka samhället negativt en lång tid framöver.

Kontor ja, plantera skog nej

Gudridur Dröfn Halfdanardottir ansvarar för de speciella anställningarna hos Kópavogur kommun. Även hennes ställning är en del av insatserna.

- Kommunen får lov hos arbetsförmedlingen att anställa arbetslösa till arbeten som inte är en del av ordinarie eller lagskyldig verksamhet. Vi betalar lön enligt löneavtal men får istället arbetslöshetsersättningen för vederbörande, säger Halfdanardottir.

Kommunen har planer på att erbjuda 80 sådana arbetstillfällen men totalt uppgår de till omkring 650 i landet, enligt Vinnumalastofnun, inklusive nydaningsprojekt och studierelaterad verksamhet.

- Oerhört lite, säger en besviken Grönvold hos LO.

- Det har gått ganska bra att anställa arbetslösa till kontorsarbeten, men trots den varma sommarn har det varit trögt att få folk till jobb utomhus, som t.ex. plantering av skog. Även om vissa klagar över att lönen inte är så mycket högre än arbetslöshetsersättningen tycker jag generellt att de flesta är nöjda med att få möjlighet att arbeta och komma ut bland folk. Inget är ju värre än sysslolöshet, säger Halfdanardottir.

Stabilitetspakten

Huvudmålen är att inflationen ska vara högst 2,5 procent vid slutet av 2010 och budgetunderskottet inte överstiga 10,5 procent av bruttonationalprodukten. Dessutom ska den isländska styrräntan ligga högst fyra procentenheter över räntenivån i euroländerna.

Skattehöjningar får inte stå för mer än 45 procent (58 miljarder isländska kronor) av vad som krävs för att balansera statsbudgeten. 70 miljarder ska sparas genom nedskärningar och rationaliseringar. Vidare omfattar stabilitetspakten skrivningar om löneökningar och tidtabeller för att snart kunna avskaffa valuta- och investeringsrestriktioner samt slutföra omstruktureringen av de förstatligade affärsbankerna.

(Källa: Islandsbloggen)
 
 

 

Nyhetsbrev

Motta Arbeidsliv i Norden gratis med e-post. Nyhetsbrevet utkommer 9 ganger i året.

(Påkrevd)
h
This is themeComment