Nyhetsbrev

Motta siste nytt fra Arbeidsliv i Norden med e-post. Nyhetsbrevet utkommer 9 ganger i året.

(Påkrevd)
Du er her: Forside i Nyheter i Nyheter 2009 i Mogna män kan stärka vården
Nyhet

Mogna män kan stärka vården

| Gunhild Wallin

När kommuner och landsting vill locka män till hälso- och sjukvård bör man försöka rekrytera lite äldre, mogna män. Det är en av slutsatserna i den nyutgivna boken ”Menn i pleie og omsorg – brødre i hvitt”, av Helge Svare vid Arbeidsforskningsinstituttet i Oslo.

Menn i pleie og omsorg - brødre i hvitt- Männen är äldre än kvinnorna när de väljer att jobba i vården. Det finns därför en bra potential för rekrytering om man satsar på att nå vuxna män, säger Helge Svare.

Helge Svare har i sin bok undersökt vad som händer när män kommer till en kvinnodominerad arbetsplats. Hur ser deras motstånd mot att arbeta i vården och vad händer med dem som faktiskt träder in i en kvinnodominerad arbetsplats?

- Det har ofta sagts att män som väljer att arbeta inom ett yrke där kvinnorna är i majoritet ofta får fördelar, till exempel i form av befordringar eller beröm. Så är det också till en del. Men det överraskade mig också att se styrkan i den kritik som männen fick av kvinnorna. Det var ganska illa att se, säger Helge Svare.

Det har i Norge gjorts flera försök att locka män till hälso- och sektorn, särskilt har man försökt att locka yngre män. Motiven är flera. Antalet äldre över 80 år blir mer än dubbelt så många fram till 2050 och vårdbehovet kommer att öka. Samtidigt finns mycket som tyder på att intresset att arbeta inom hälso- och sjukvården minskar. En lösning kan därför vara att få fler män att vilja arbeta inom vården.

En lång väg kvar

Ett annat motiv är att arbetsmiljön påverkas positivt om det blir en jämnare könsbalans, vilket också styrks av en dansk undersökning. Det är dock en lång väg kvar att gå. Till exempel är det bara tio procent av de norska sjuksköterskorna som är män och det är en siffra som legat oförändrat i många år. Dessutom slutar många av de män som börjar utbilda sig eller som går in i yrket. Det verkar också som om mäns intresse för att arbeta inom vård- och omsorg minskar, vilket innebär att den skeva könsfördelningen förstärks ytterligare. En förklaring till detta, särskilt inom äldrevården, kan vara att lönen är låg och arbetsförhållandena dåliga. Detta kan avskräcka män, mer än kvinnor.

Helge Svare har studerat vad som hände på ett äldreboende, här kallat Solkullen. Han ville se hur männen upplevde att arbeta så tätt in på de gamla och hur männens närvaro påverkade arbetsmiljön. Äldreboendet var också intressant, eftersom man aktivt gick in för att skapa en könsbalans där hälften av vårdpersonalen skulle vara män.

Med anor från 50-talet

När männen började arbeta på den somatiska avdelning på Solkullen, som särskilt studerats, klev de in i en kvinnlig kultur med anor i 50-talets husmorsroll. Ytan skulle vara perfekt och det skulle vara välstädat.

- Männen tyckte det var överdrivet och att rutinerna kom att styra alltför mycket på bekostnad av individuella värderingar, berättar Helge Svare.

Ett exempel på olika värderingar var rutingen att alla gamla skulle vara påklädda och uppe innan frukost. ”Varför då?”, undrade männen, medan kvinnorna ansåg att männens stil var alltför lite inriktad på ordning och att det hotade att undergräva driften av avdelningen.

- Det är nödvändigt att diskutera sådana problem tillsammans, vilket också gjordes i viss grad. Så småningom blev också kvinnorna mer avslappnade i förhållande till rutinerna och alla fick ett större utrymme för individuella initiativ, säger Helge Svare.

Undersökningen vid Solkullen kom i hög grad att påverkas av att kommunen plötsligt skulle spara och dra ner på bemanningen. Detta gjorde framför allt männen väldigt missnöjda och både män och kvinnor protesterade mot de nya ekonomiska ramarna.

- Det är vanligare med protester om det finns män på arbetsplatsen. Kvinnor verkar ha större tålamod med nedskärningar, vilket på sikt hotar deras hälsa, konstaterar Helge Svare.

Vårda varumärket

Hans slutsatser är att om man vill rekrytera män till vården bör man förstå att män är olika. De bör ges tillfälle att prova yrket och chansen att locka äldre män är betydligt större än att försöka nå de unga. Det finns en könsbarriär inom vården som är svår för yngre män att överträda därför att ångesten för att bryta med de maskulina normerna är större hos yngre män än hos äldre. Det är också viktigt att vårda ”varumärket” vård- och omsorg, inte minst inom äldrevården. När vi läser om äldrevård är det ofta i samband med en eller annan kris. Det förklarar en del av det allmänt fallande intresset för att jobba i vården och gagnar heller inte rekryteringen av män. Det är därför viktigt att arbeta systematiskt med att utveckla vårdens arbetsplatser till attraktiva jobb, till exempel genom ökad bemanning och en medveten utveckling av organisation och ledarskap.

- Vinnarna om framtidens arbetskraft kommer att vara de arbetsgivare som erbjuder villkor för att göra ett gott jobb och personlig utveckling, säger Helge Svare.

 

 

 

 

Nyhetsbrev

Motta Arbeidsliv i Norden gratis med e-post. Nyhetsbrevet utkommer 9 ganger i året.

(Påkrevd)
h
This is themeComment