Nyhetsbrev

Motta siste nytt fra Arbeidsliv i Norden med e-post. Nyhetsbrevet utkommer 9 ganger i året.

(Påkrevd)
Du er her: Forside i Nyheter i Nyheter 2010 i Arbetsförmedlingen får ansvar för nyanlända invandrare
Nyhet

Arbetsförmedlingen får ansvar för nyanlända invandrare

| Text: Gunhild Wallin

Den 17 mars beslutade svenska riksdagen att från och med 1 december 2010, kommer arbetsförmedlingen att ta över kommunernas roll att introducera nyanlända invandrare. Med hjälp av etableringslotsar är meningen att de snabbare ska komma in i samhälle och arbetsliv.

I dag är det kommunerna som har ansvaret för den så kallade introduktionen till nyanlända invandrare. Det är också kommunerna som betalar ut introduktionsersättning.

Som motiv för att flytta ansvaret från kommunerna till arbetsförmedlingen nämns på riksdagens hemsida att det finns stora skillnader i introduktionen mellan kommunerna och att det ofta tar lång tid att komma i arbete. Med en förflyttning av ansvar till arbetsförmedlingen betonas etableringen av den nyanlände.

Vistelsen i Sverige börjar genom ett så kallat etableringssamtal på arbetsförmedlingen. Där ska den nyanländes kompetens ringas in, för att därefter matchas med en lämplig kommun att bosätta sig i.
Därefter kommer Arbetsförmedlingen att tillsammans med den nyanlände att upprätta en individuell etableringsplan, som minst ska innehålla svenska för invandrare, samhällsorientering och arbetsförberedande insatser. Den nyanlände får också tillgång till en etableringslots. Det kan vara någon från ett företag, vars tjänster arbetsförmedlingen köpt in. Etableringslotsen kan också komma från en ideell förening eller branschorganisation. Tanken är att den nyanlände själv får välja vad som passar.

Arbetsförmedlingen kommer också att ta över ersättningen från kommunerna. Den kommer att kallas för etableringsersättning och villkoret för att få den är att man deltar i de aktiviteter som planerats. Annars har arbetsförmedlingen rätt att minska eller dra in ersättningen.

Kommunerna kommer även i fortsättningen att ha ansvar för att ordna bostad, erbjuda svenska för invandrare och det som rör barn och unga. 

Nyhetsbrev

Motta Arbeidsliv i Norden gratis med e-post. Nyhetsbrevet utkommer 9 ganger i året.

(Påkrevd)
h
This is themeComment