Nyhetsbrev

Motta siste nytt fra Arbeidsliv i Norden med e-post. Nyhetsbrevet utkommer 9 ganger i året.

(Påkrevd)
Du er her: Forside i Nyheter i Nyheter 2010

Nyheter 2010

Nordisk arbeidsministermøte: Vendepunkt i ungdomspolitikken

(30. November 2010) Hvordan er det mulig å få tak i de unge som ikke er i jobb eller skole? Hvordan kan de unge motiveres til å fullføre en utdanning? Hvordan kan man sikre en god overgang mellom skole og arbeidsliv? Slike spørsmål sto på tapetet da arbeidsministrene diskuterte ungdomsledigheten på ministermøtet i København 25. november.

Indsats mod social dumping i Norden

(30. November 2010) Viden skal forbedre kritisable arbejdsvilkår for østeuropæiske arbejdere i de nordiske lande.

Fællesnordisk front mod fortsat dansk enegang

(03. November 2010) Den danske regering står fast på retten til at udvise nordiske borgere på sociale ydelser. Nordisk Råd vil derfor anmode de nordiske samarbejdsministre om at tage sagen op.

Arbetsmiljön ska stärka den svenska konkurrenskraften

(26. Oktober 2010) Ofta är arbetsmiljö förknippat med risker, men nu vill den svenska regeringen vända på begreppet och betona fördelarna. En god arbetsmiljö kan utveckla medarbetarnas hälsa, främja verksamheten och förbättra konkurrensförmågan. Det konstaterar regeringen i den nationella handlingsplan för arbetsmiljö som presenterades i slutet av september.

Norsk arbetslivsbarometer viktigt verktyg i debatten

Norsk arbetslivsbarometer viktigt verktyg i debatten

(20. Oktober 2010) Hur gör man sig relevant i arbetslivsdebatten? Det bästa sättet är att ha något viktigt att säga. Därför inledde det norska YS ett samarbete med arbetslivsforskningsinstitutet AFI. Resultatet blev en arbetslivsbarometer som i år presenterades för andra gången.

Utlysning av midler til forskning om et mer konkurransedyktig Norden

(18. Oktober 2010) Med søknadsfrist 1. desember lyser Nordisk Ministerråd ut nærmere 10 millioner DKK for perioden 2010-2012 til tverrsektoriell velferdsforskning. Hensikten er å styrke Norden i møte med globaliseringens utfordringer.

Tidlig og aktiv indsats skal bremse ungdomsledighed

(08. Oktober 2010) Alle nordiske lande arbejder målrettet på at bremse den stigende ungdomsledighed. Indsatserne er forskellige, men der er bred enighed om, at det bedste middel er en tidlig, bred og aktiv indsats for at hjælpe unge til at gennemføre en uddannelse.

De nya jobben skapas i flaskhalsarna

(30. September 2010) Hållbar utveckling kommer att vara huvudtrenden i arbetslivet under kommande år, spår den finska framtidsforskaren Antti Kasvio vid Arbetshälsoinstitutet i Helsingfors. Tillsammans med kollegan Timo Räikkönen har han tagit fram ett scenario om hur globala förändringar påverkar vårt sätt att jobba.

Innsatsen mot arbeidsløsheten blant ungdom i Norden kartlagt

(29. September 2010) 8. oktober presenteres for første gang en samlet kartlegging av aktive tiltak mot ungdomsarbeidsløsheten i Norden. Rapporten viser den nasjonale innsatsen overfor arbeidsløse ungdommer på arbeidsmarkeds-, utdannings- og sosialområdet og analyserer og sammenligner innsatsen mellom de nordiske landene.

Skarp nordisk kritik af dansk enegang

(23. September 2010) Det nordiske pres vokser for at stoppe Danmarks hjemsendelser af nordiske borgere på sociale ydelser og for at tvinge den danske regering til at forklare sin enegang i det nordiske samarbejde.

Norden kan vinde på social kapital

(22. September 2010) De nordiske lande er uformelle verdensmestre i social kapital, og det er en markant konkurrencefordel. Men det kræver, at virksomhedslederne bliver bedre til at udnytte potentialet, fastslår ny dansk bog.

Arbetslivet – en ickefråga i svenska valet

(21. September 2010) Jobben och trygghetssystemen har varit viktiga teman i det svenska valet den 19 september. Däremot har frågor som handlar om hur vi har det på jobbet inte uppmärksammats. ”Det har varit en exceptionell frånvaro av arbetslivsfrågor i debatten”, konstaterar Roger Mörtvik, samhällspolitisk chef på TCO, tjänstemännen centralorganisation.

Ny NAV-direktör utsedd i Norge – från blåtunga till jobbet från helvetet

Ny NAV-direktör utsedd i Norge – från blåtunga till jobbet från helvetet

(17. September 2010) Joakim Lystad blir från 4 oktober chef för den norska myndigheten NAV, som har ansvaret för de statliga och kommunala välfärdstjänsterna, pensionerna och arbetsförmedlingarna. När arbetsminister Hanne Bjurstrøm presenterade honom sa hon att det inte var ett lätt jobb han fått:

Slutstreck för Laval-målet

(30. August 2010) Sveriges Högsta domstol avslog att riva upp Arbetsdomstolens dom. Arbetsrättsexpert föreslår att staten tar på sig ett ansvar för det stora skadestånd som fackföreningarna nu tvingas betala.

Sunde og kompetente borgere skal ruste Norden globalt

(27. August 2010) Kæmpesatsning på nordisk samarbejde om sundhed og velfærd tager fart.

Regeringen tillbakavisar EU-kritik mot svenska regler

(02. Juli 2010) Det finns ingen anledning att böja sig för EU-kommissionens kritik mot de svenska reglerna om tidsbegränsade anställningar eller mot de bestämmelser som gör att krav från Arbetsmiljöverket upphör att gälla om företaget som kraven riktas mot byter identitet, enligt Sveriges regering.

Blandet modtagelse af halveret dagpengeperiode

(08. Juni 2010) Den danske regerings beslutning om at skære dagpengeperioden ned til to år hilses velkommen blandt mange økonomer, mens fagbevægelsen advarer.

EU sätter ljuset på fattigdomen i Norden

(28. Mai 2010) Europeiska Unionens fattigdomsår 2010 sätter tummen på en öm punkt i Sverige och Finland. Fattigdomen och den sociala utestängningen ökar samtidigt som politikerna försäkrar att välfärdspolitiken är tilltagen för att klara av utmaningarna. I den här debatten framstår EU-kommissionen som den progressiva kraften och de nordiska regeringarna som den konservativa, konstaterar fattigdomsforskare enhälligt.

Island kvoterar in kvinnor i företagens styrelser

(26. Mai 2010) Island följer Norge och inför en lagstiftning som gör att det ska finnas minst 40 procent kvinnor i företagens styrelser. Men innan den kommer på plats 2013, har jämställdheten tagit ett litet steg tillbaka.

Arbetslösheten driver fram krav på ändrad finsk invandringspolitik

(26. Mai 2010) De senaste månaderna har debatten gått het i Finland om arbetskraftsinvandringen. I takt med att arbetslösheten stiger har vänsteroppositionen, med facket som pådrivare, alltmer högljutt krävt att regeringen ska frångå sin politik som utgår från att Finland om bra några år kommer att drabbas av en allvarlig brist på arbetskraft. Diskussionen följer välbekanta spår där ”vi” mot ”dem” är det grundläggandet temat.

Side-alternativer

Nyhetsbrev

Motta Arbeidsliv i Norden gratis med e-post. Nyhetsbrevet utkommer 9 ganger i året.

(Påkrevd)
This is themeComment