Nyhetsbrev

Motta siste nytt fra Arbeidsliv i Norden med e-post. Nyhetsbrevet utkommer 9 ganger i året.

(Påkrevd)
Du er her: Forside i Nyheter i Nyheter 2016 i Danske børneforældre vil have svenske vilkår for deltid
Danske børneforældre vil have svenske vilkår for deltid
Nyhet

Danske børneforældre vil have svenske vilkår for deltid

| Tekst: Marie Preisler, foto: Lars Bertelsen

Den danske ligestillingsdebat står i lys lue. Småbørnsforældre skal have ret til deltidsjob, mener et stort flertal af danskere, men fagbevægelsen, regeringen og feministerne er imod.

Den danske ligestillingsdebat er blusset op og har fået en skarpere tone i kølvandet på en nylig artikel i et landsdækkende dagblad, hvor en veluddannet mor fortæller, at hun har valgt at opsige et fuldtidsjob. Nu arbejder hun kun ti timer om ugen for at have frihed til at hente sin fireårige datter tidligt i daginstitution. 

Udsagnet har affødt en ophidset debat i medierne om hendes valg, og om småbørnsforældre bør have ret samme ret som svenske forældre til at arbejde på deltid, mens børnene er små. Ja, mener næsten tre ud af fire danskere. Nej, mener regering, fagbevægelse og feminister men er indbyrdes uenige om, hvorfor deltidsarbejde er en dårlig ide.

I europæisk sammenhæng arbejder forholdsvis mange danskere på deltid, viser tal fra Danmarks Statistik, men den nuværende adgang til deltid afhænger af arbejdsgiverens accept af deltid, og det er ikke tilstrækkelig for dagens travle børnefamilier, mener danskerne. Syv ud af ti danskere går ind for at give børneforældre en lovsikret ret til at arbejde på deltid ligesom i Sverige, hvor det siden 1995 har været en rettighed for forældre til børn under otte år at arbejde på deltid, hvis de ønsker det.

Nej fra regeringen

Ifølge den nye meningsmåling, som Magisterforeningens fagblad Magisterbladet har fået lavet, er 71 procent af danskerne enige eller overvejende enige i, at småbørnsforældre skal have ret til at gå på deltid. Kun 10 procent er uenige, mens 13 procent er overvejende uenige i, at deltidsarbejde bør være en ret, når man har mindre børn. Magisterbladet har også spurgt danskerne, om de ønsker længere åbningstider i daginstitutionerne, og det ønsker 68 procent.

Ønsket om deltidsarbejde møder ikke velvilje i regeringen. Både beskæftigelsesminister Jørn Neergaard Larsen (V) og hans partifælle børne- og ungeminister Ellen Trane Nørby har slået fast med syvtommersøm, at de ikke agter at arbejde for at give børnefamilierne ret til kortere arbejdstid. Arbejdstiden generelt er faldet, så mere deltid har samfundet ganske enkelt ikke råd til, vurderer de og vil i stedet udvikle de offentlige pasningsmuligheder,og sørge for at deres  åbningstider matcher forældrenes arbejdstid.  

- Vi har skabt et arbejdsmarked, hvor forældrene kan vælge den arbejdstid, de vil have. Og vi kan se, at lidt for mange af dem, mener jeg, vælger at gå på deltid, har Jørn Neergaard Larsen udtalt.

Han har også tilkendegivet, at, at han ikke synes, at danske forældre til mindre børn arbejder særligt meget i sammenligning med andre lande. 35 procent af danske kvindelige lønmodtagere var sidste år på deltid. Et tal, der ifølge beskæftigelsesministeren er alt for højt. 

Tilfredshed med ulighed

Regeringens holdning er fattig, fejlagtig og farlig for både individet og samfundet, har svaret lydt i debatindlæg fra børnefamilier, men deres ønske om mere deltid møder også modstand fra fagbevægelsen og mange feminister. Deltid er skidt for ligestillingen, mener de med henvisning til, at det især er kvinder, der vælger deltid, og at det kan bremse kvinders lønudvikling, ansættelses- og karrieremuligheder, og at kvinder bliver fattigere i alderdommen end mænd, fordi de har en mindre pensionsopsparing. 

Der er i Danmark stort set lige løn for lige arbejde, bortset fra en uforklarlig lønforskel på 4 og 7 procent, men arbejdsmarkedet er meget kønsopdelt, og der er overvægt af kvinder ansat i den offentlige sektor, hvor lønnen generelt er lavere end i private virksomheder, hvor andel af mænd er større. 

Fagbevægelsen ser også en risiko for, at mere deltid vil give flere arbejdsopgaver til kolleger på fuld tid og kæmper samtidig en kamp for, at medlemmer på deltid kan få ret til en fuldtidsstilling. 

Undersøgelser viser, at danske forældre er tilfredse med, at kvinder tager mere deltid end mænd, og der er også en markant tendens til, at det er kvinderne, som er hjemme med de mindste børn. Danske forældre kan deles om 32 ugers forældreorlov med løn, og den ret bliver fortrinsvis benyttet af kvinder. Den tidligere socialdemokratisk ledede regering lagde op til at gøre op til tre måneder af den betalte barselsorlov betinget af, at det er faderen, der holder den. Men frafaldt sit forslag.

Læs mere om deltidsarbejde

Deltid i Danmark og EU

Blandt EU's 28 medlemslande ligger Danmark sammen med Sverige højt i andel af beskæftigede i alderen 15-64 år, der arbejder på deltid. I både Danmark og Sverige er hver fjerde på deltid, og det er en væsentlig højere andel end i EU i snit, fastslår Danmarks Statistik, baseret på tal fra den fælleseuropæiske arbejdskraftundersøgelse Labour Force Survey, 2. kvartal 2015. 

I samtlige EU-lande arbejder kvinder langt oftere på deltid end mænd. 

For mændenes vedkommende har Danmark den næsthøjeste placering, idet 16 procent af danske mænd arbejder på deltid.

Kilde: Danmarks Statistik

- Jeg er afsindigt taknemmelig for deltid!

Cecilie Enevold35-årige Cecilie Enevold har et deltidsarbejde for at have god tid sammen med sine to små børn. Det var en svær men helt rigtig beslutning, vurderer hun.

Les mer:
Nyhetsbrev

Motta Arbeidsliv i Norden gratis med e-post. Nyhetsbrevet utkommer 9 ganger i året.

(Påkrevd)
h
This is themeComment