Nyhetsbrev

Motta siste nytt fra Arbeidsliv i Norden med e-post. Nyhetsbrevet utkommer 9 ganger i året.

(Påkrevd)
Du er her: Forside i Nyheter i Nyheter 2020 i Hvilke studiebyer i Norden er best likt av studentene?
Hvilke studiebyer i Norden er best likt av studentene?
Nyhet

Hvilke studiebyer i Norden er best likt av studentene?

| Text og grafikk: Björn Lindahl, foto: Mikael Risedal

Hva er studentene mest og minst fornøyde med i 10 studiebyer i Norden? SSB i Norge har brukt data fra den europeiske undersøkelsen Eurostudent VI og sammenlignet studentenes situasjon i ulike land.

Eurostudent er en stor europeisk undersøkelse som lages hvert tredje år i 30 land. Der finnes det statistikk om 26 nordiske studiebyer. Forskerne Daniel Albertsen og Anna-Lena Keut på Statistisk sentralbyrå, SSB, har sett på forholdene i følgende byer: Aalborg og Aarhus (Danmark). Tampere og Turku (Finland). Oslo, Bergen og Trondheim (Norge). Stockholm, Linköping og Lund (Sverige).

Dette er noen av konklusjonene:

  • Det er langt vanligere i de norske byene å bo sammen med andre studenter enn i de øvrige studiebyene. 58,9 prosent av studentene i Trondheim bor med venner eller andre studenter. I Turku og Stockholm er det 11,6 prosent.
  • De finske studiebyene Tampere og Turku markerer seg ved å ha størst andel studenter som er fornøyd med ulike aspekter knyttet til boligen.
  • I flere av de svenske byene er månedlig studiestøtte høyere enn månedlig median levekostnad. Oslo har den høyeste median levekostnaden på over 10 000 kroner.

Grafikk: Björn Lindahl, AIN

Oslo har flest studenter blant de ti byene, 76 793, men studentene står for den største delen av innbyggerne i Lund og Trondheim, med henholdsvis 28 433 og 36 595 studenter. Det gir en andel på 24 prosent for Lund  og 18,9 prosent for Trondheim.  Turku er også kjent som Åbo og Tampere som Tammerfors. Grafikk AIN, basert på SSB.

- Når det kommer til studenters opplevelse av deres studier ser vi forskjeller mellom studiebyene i tilfredshet med både undervisningskvalitet og hvordan studiene er organisert. De norske byene har lavest andel som er fornøyde med undervisningskvaliteten, skriver de to forskerne.

Jevnt over er det en større andel blant masterstudenter som er fornøyde med undervisningskvaliteten enn hva som er tilfelle blant bachelorstudenter. I alle byer er andelen studenter som er fornøyde med kvalitet på undervisning større enn andel studenter som er fornøyde med organisering av studiet.

Linköping utmerker seg ved at 8 av 10 studenter i denne byen anser arbeidsutsiktene etter endte studier i hjemlandet som gode. Til sammenligning vurderer kun halvparten av studentene i Bergen sine arbeidsutsikter i hjemlandet som gode. Også når det gjelder arbeidsutsikter i utlandet skiller Linköping seg ut, sammen med Tampere og Turku. I alle byene vurderer over halvparten av studentene mulighetene på arbeidsmarkedet som gode.

Grafikk SSB

En av de største forskjellene i undersøkelsen er hvor mange av studentene som ikke hadde hatt råd til å være student uten jobb. I Oslo svarte over 70 prosent av studentene at de må jobbe ved siden av studiene, i Linköping er andelen mindre en 15 prosent.

Universitetshuset i Lund

Lund er den studiebyen i Norden som har det høyeste antallet studenter i forhold til hvor mange som bor i byen (bildet ovenfor).

Studiebyer i Norden

Kilde: SSB

Rapporten er utarbeidet av Daniel Albertsen og Anna-Lena Keute ved seksjon for
utdannings- og kulturstatistikk på SSB. Arbeidet med rapporten er finansiert av StudyTrondheim.

Du finner hele SSBs undersøkelse av ti nordiske studiebyer her:

Hvordan håndterer NTNU corona?

Foto: Bjørn Lønnum Andreassen

AiN har besøkt universitetet i Trondheim og snakket med tre studenter og en studieveileder.

Les mer:
Nyhetsbrev

Motta Arbeidsliv i Norden gratis med e-post. Nyhetsbrevet utkommer 9 ganger i året.

(Påkrevd)
h
This is themeComment