Tema

Tro og likestilling i Norden

Magdalena Andersson og Margot Wallström i Sveriges feministiske regjering løfter landets posisjon på årets likestillingsbarometer. For femte år på rad måler Arbeidsliv i Norden likestillingen med vårt eget barometer. Det viser at Norden blir stadig litt mer likestilt. I år setter vi også Kirken i fokus der kvinner erobrer toppen, Danmark der kvinner entrer styrerommene og Sveriges satsing på kritisk innovasjon der kvinner går i bresjen.

05.03.2015 | Foto: Bertil Ericson / TT / NTB scanpix
Nyheter
Finland: Arbetslösa unga får mer uppmärksamhet (19.03.2015) Den finländska ungdomsgarantin har gjort att arbetslösa unga prioriteras på ett annat sätt än tidigare inom offentlig service.
Feilslåtte reformer ekskluderer unge funksjonshemmede (04.03.2015) Økt fleksibilitet fører ikke til et mer inkluderende arbeidsliv. Politiske reformer som er satt i verk i Norden i tiåret fra 2000, viser heller ingen målbar suksess, konkluderer den nordiske forskergruppen bak rapporten ”Ny politikk for å fremme inkludering av unge i arbeidsmarkedet”.
Ny arbejdsmiljøaftale med fokus på forebyggelse og fastholdelse (04.03.2015) Arbejdsmiljøindsatsen i Danmark styrkes de næste fire år med 135 millioner danske kroner, som især skal forebygge vold, trusler, arbejdsulykker og nedslidning på jobbet.
Finlands arbetsliv i omvandling (04.03.2015) Finland har väldigt svårt att ta sig ur den ekonomiska krisen och de kyliga vindarna märks i arbetslivet. Bara var tionde finländare tror att läget på arbetsmarknaden förbättras i år. Närmare hälften väntar sig sämre tider. Det visar Arbets- och näringsministeriets arbetslivsbarometer.
Seger för finska Elektrikerförbundet i EU-domstolen (04.03.2015) ”6 – 0 till Elektrikerförbundet!” ”Det största som hänt sedan Laval-domen!” Reaktionerna på arbetstagarsidan var översvallande sedan EU-domstolen kommit med sitt förhandsbesked i målet om 186 polska elektriker som varit utstationerade till Finland.
Norge: Streik og steile fronter - strid om endringer i arbeidsmiljøloven (07.02.2015) Kommer flere i jobb hvis flere kan ansettes midlertidig? Blir terskelen til arbeidslivet lavere? Blir det flere jobber, eller bare flere midlertidig tilsatte? Slike spørsmål er stridens kjerne når norske arbeidstakere kjemper for arbeidsmiljøloven.
Alle nyheter
Artikler
Leder: Ikke bare rosa - det handler om makt (05.03.2015) Kommentar For femte år på rad publiserer Arbeidsliv i Norden vårt eget likestillingsbarometer. Det viser at maktfordelingen i Norden er bedre enn noensinne. Dog ikke på alle områder. Vi har satt religiøse trossamfunn i fokus. I den verden er det stort sett menn som rår. Kirkene i Norden lyser som et unntak, med en kvinne som ledende biskop i Island, Norge og Sverige. Men henger makt og autoritet sammen?
Agnes M. Sigurðardóttir: Biskopen som städar kyrkan (04.03.2015) Portrett Sedan juni 2012 är den ledande biskopen på Island en kvinna. Arbeidsliv i Norden intervjuar henne om kyrkans makt och makt i kyrkan.
Anda Uldum: Manden med nøglen til Landskassen og minerne (04.03.2015) Innsikt Det nye medlem af Grønlands Landsstyre for finanser og råstoffer, Anda Uldum, står over for en kæmpe udfordring.
Direkte fra København: Er danskerne drillepinde eller glade for ligestilling? (03.03.2015) Kommentar Det ligner mere drilleri end ægte ligestillingsånd, når danskerne klager løs over manglende ligestilling i swingerklubben, i strikkeklubben og hos frisøren. Nu siger politikerne stop.
Minstelønn – mulighet eller trussel? (07.02.2015) Kommentar Drop berøringsangsten og bli med i kampen om lovbestemt minstelønn i EU, er brannfakkelen Bente Sorgenfrey kaster inn i debatten som ny leder for Nordens faglige samorganisasjon, NFS. Er berøringsangst problemet, eller er lovfestet minstelønn en reell trussel mot den nordiske modellen? Arbeidsliv i Norden tar utfordringen og starter diskusjonen i månedens tema i fokus.
Kristina Persson: Strategiminister som vill göra Arktis "grönt" (07.02.2015) Portrett Hon har hittills varit den mest anonyma ministern i den svenska regeringen. Men det kommer ändra sig när hon fått en tankesmedja etablerad på regeringskansliet.
Alle artikler
Siste

Finland: Arbetslösa unga får mer uppmärksamhet

Den finländska ungdomsgarantin har gjort att arbetslösa unga prioriteras på ett annat sätt än tidigare inom offentlig service.

Les mer:
Biskop stor Agnes M. Sigurðardóttir: Kyrkan präglas av den politiska maktkampen

- Biskopsarbetet är huvudsakligen ett förvaltningsarbete. Om jag får jämföra mitt arbete med hierarkin inom en stat, så kan vi säga att biskopen är både statsminister och president, förklarar Agnes M. Sigurðardóttir som i juni 2012 blev den førsta kvinnliga biskopen som leder Reykjavik stift - det enda i Island.

Hon har inte märkt av några fördomar mot kvinnor inom kyrkan. Men hon har märkt att det finns skillnader mellan könen när det gäller hur man bemöts. Kvinnor och män bemöts inte alltid på samma sätt. 

- Jag tror inte det handlar om fördomar mot kvinnor. Men det finns en skillnad beroende på om kyrkans ledning är manlig eller kvinnlig. Man litar inte på kvinnors ord på samma sätt som mäns, säger Agnes. M. Sigurðardóttir 

Les mer:
Direkte fra København:

"
Dråben, der fik bægeret til at flyde over for politikerne, var en sag om frisørers prisforskel på herre- og dameklipning."
Marie Preisler
Direkte fra Nordisk råd

Fångad i maktens korridorer:

Arbeidsløshet

i prosent av arbeidsstyrken -
merk lenke til kilde:

Danmark 6,2 - januar

Finland 8,8 - januar

Norge 3,7 - desember

Island 4,4 -  januar

Sverige 7,9 - februar

OECD  7,1 - desember

Eurostat

Nyhetsbrev

Motta siste nytt fra Arbeidsliv i Norden med e-post. Nyhetsbrevet utkommer 9 ganger i året.

Se tidligere nyhetsbrev
EU & arbetsrätt

Nr 4 2014

Bland rubrikerna:

  • Utmanande fråga från Danmarks Højesteret: Vilken vikt fäster EU-domstolen vid rättssäkerhetsprincipen?
  • Generaladvokat vill godta  finska begränsningar för inhyrning av arbetskraft
  • Kammarrätt godkänner karenskrav vid upphandling av inhyrd arbetskraft
  • Mammorna fick löneutfyllnad
  • Svenska AD frågar om rättigheter vid företagsöverlåtelse
  • Företagsintressen ska inte dominera i kommissionens expertgrupper 
  • Avskedad journalists yttrandefrihet kränkt
  • Fel neka tredjelandsmedborgare lönegaranti för illegalt arbete
  • Dansk studie av nordiskt intresse
  • Aktuell antologi som belyser Europakonventionens sociala dimension

Läs mer:
Arbeidsliv i Norden med fokus på:

Nedenfor finner du noen av de tema vi har tatt opp tidligere.