Tema

PIAAC Norden: Mange voksne svake på problemløsing med PC

Nordiske land ligger på topp når OECD måler voksnes kompetanse. Nå avdekker ny komparativ nordisk forskning at langt fra alle er på vinnerlaget. Overraskende 10 prosent av befolkningen har svake ferdigheter i lesing, regning og problemløsning ved bruk av PC. Hvis ikke noe gjøres, risikerer mange å bli utestengt fra å delta i arbeids- og samfunnsliv. Det viser resultatene av den første PIAAC Norden som måler voksnes kompetanse.

21.05.2015 | Foto: Vita Thomsen

Arbeidsliv i Norden har fått mulighet til å se på undersøkelsen før publisering, og har intervjuet representanter for det nordiske forskernettverket bak PIAAC Norden, på billedet fra overst til nederst: Aune Valk, Estland; Ann-Charlott Larsson, Sverige; Hanne Størset, Norge;  Antero Malin, Finland; Erik Mellander, Sverige og Anders Rosdahl, Danmark. 

Leder:

Til tema:

Nyheter
Snabbspår till arbete för högutbildade invandrare i Sverige (27.05.2015) Den svenska regeringen satsar nu på att tillsammans med parterna skapa snabbspår ut på arbetsmarknaden för invandrare med kompetens inom bristyrken. Andra utmaningar på den svenska arbetsmarknaden är de många vakanserna, problem med matchning och långtidsarbetslöshet.
Ny portal för nordiska jobb (13.05.2015) Den som vill söka jobb i ett av de nordiska länderna hänvisas i dag till tjänsterna vid de fem olika nationella arbetsförmedlingarna som annonserar på landets eget språk. Nu kan det bli enklare att hitta ett jobb genom en ny tjänst.
Island riskerar generalstrejk i juni (13.05.2015) Strejker pågår på Island med allt fler fackföreningar som varslar om strejk. Generalstrejk bryter ut i juni om förhandlingsparterna inte har kommit fram till ett kollektivavtal. Strejkerna har redan nu blivit den största arbetsmarknadskonflikten på Island under de senaste 25 åren.
Poul Nielson ska utreda nordiskt samarbete inom arbetslivet (24.04.2015) Hela den nordiska arbetslivssektorn ska genomlysas av Poul Nielson, tidigare dansk minister och EU- kommissionär, på uppdrag av Nordiska ministerrådet. Utredaren ska ge rekommendationer om hur det nordiska samarbetet på arbetslivsområdet ska förstärkas.
Eksperter tilrår et mer arbeidsrettet og brukervennlig NAV (14.04.2015) Det er ett år siden Norges arbeids- og sosialminister Robert Eriksson oppnevnte ekspertgruppen som skulle foreta en helhetlig gjennomgang av arbeids- og velferdsetaten NAV. Nå er rapporten her: «Et NAV med muligheter».
Medlare behövs för besked om arbetsvillkoren för utstationerade (14.04.2015) Den svenska regeringen bör tillsätta en medlare eller en arbetsgrupp som kan hjälpa parterna i vissa branscher att enas om vilka villkor i deras kollektivavtal som ska gälla för utstationerade arbetstagare.
Alle nyheter
Artikler
Leder: Ferdigheter er ferskvare (21.05.2015) Kommentar Den første nordiske PIAAC rapporten gir både spennende og skremmende perspektiver. Rapporten viser at overraskende mange har så svake grunnleggende ferdigheter at de har dårlige odds i arbeids- og samfunnsliv, og det blir ikke bedre med alderen.
Vilken effekt har den norska kvoteringen av kvinnor till företagsstyrelser haft? (20.05.2015) Forskning Åtta år efter att lagen om jämställda styrelser trädde i kraft i Norge är antalet kvinnliga koncernchefer noll i de 60 största företagen. Mari Teigen och andra forskare har skrivit en bok om varför smittoeffekten av kvoteringen till styrelserna blivit så liten.
Grønland – en reise verd (19.05.2015) Innsikt Fiskeriene med Grønlandsreka og hellefisk er fortsatt viktigste næringsvei på Grønland og fortsatt er overføringene fra Danmark viktigste inntektsgrunnlag. Drømmene er der om at gruvedrift og kanskje olje, skal gi større inntekter. Vår korte befaring til Ilulissat, Grønlands tredje største by, har gitt sterke inntrykk av naturen, kulturen og et samfunn i omstilling der turister kan bys 4 stjerners opplevelser.
Direkt från Helsingfors: Kvinnornas svåra val (20.04.2015) Kommentar Finland har valt riksdag och får en ny regering med valets vinnare som statsminister, centerpartisten Juha Sipilä. Vem han bildar regering med är i detta skede oklart, men mycket tyder på att populistpartiet Sannfinländarna är med och regerar under de närmaste fyra åren. Den regeringen blir i så fall mycket konservativ med familj, tro och fosterland som kärnvärden.
Leder: Blikk for individet (14.04.2015) Kommentar Hvordan hjelper man ungdom som mister fotfestet på veien ut i livet? Hvordan kan man motivere unge som ikke er i jobb, aktivitet eller utdanning til å komme på sporet av en fremtid? Slike spørsmål sto i sentrum da Norden nylig diskuterte hvordan man kan bekjempe ungdomsledigheten.
Ingrid Ihme, utvalgt til å få skikk på NAV (14.04.2015) Portrett - Dette må være tiårets mest krevende og spennende utvalg. Jeg er stolt over å ha vært med. Det sier Ingrid Ihme, direktør i Telenor Open Mind, og en av arbeids- og sosialministerens syv utvalgte i Ekspertgruppen som har vurdert mulige endringer i arbeids- og velferdsforvaltningen, NAV.
Alle artikler
Siste

Varför blev det inte fler kvinnliga chefer?

Åtta år efter att lagen om jämställda styrelser trädde i kraft i Norge är antalet kvinnliga koncernchefer noll i de 60 största företagen.

Les mer:
Ylva Johansson front Snabbspår för högutbildade invandrare i Sverige

Den svenska regeringen satsar nu på att tillsammans med parterna skapa snabbspår ut på arbetsmarknaden för invandrare med kompetens inom bristyrken. Andra utmaningar på den svenska arbetsmarknaden är de många vakanserna, problem med matchning och långtidsarbetslöshet. 

- Det känns helt galet. Hit kommer folk med rätt utbildning och vi får inte ut dem på arbetsmarknaden, säger arbetsmarknadsminister Ylva Johansson.

- De kommer att bli ett mycket viktigt tillskott till arbetsmarknaden. Utmaningen är hur de ska komma i jobb och jag är förvånad över att det fungerat så dåligt hittills.

Les mer:
Direkt från Helsingfors:

"
I det finska valet 2011 fanns fyra kvinnliga partiledare, men nu gick bara ett parti gick till val med en kvinna i ledningen, Kristdemokraterna. Debatten blev som den blev med bara män. "
Carl-Gustav Lindén
Direkte fra Stockholm

Direkte fra Stockholm

Fångad i maktens korridorer:

Arbeidsløshet

i prosent av arbeidsstyrken -
merk lenke til kilde:

Danmark 6,4 - mars

Finland 10,3 - april

Norge 4,1 - februar

Island 5,5 -  april

Sverige 8,3 - april

OECD  6,9 - mars

Eurostat

Følg oss på Twitter

Twitter 2

Berit Kvam

Björn Lindahl

 

Nyhetsbrev

Motta siste nytt fra Arbeidsliv i Norden med e-post. Nyhetsbrevet utkommer 9 ganger i året.

Se tidligere nyhetsbrev
EU & arbetsrätt

Nr 1 2015

Bland rubrikerna:

  • ILO:s föreningsfrihetskommitté: Danska regeringens försvar för ingrepp i avtalsförhandlingar räcker inte
  • Finland stämt för fördragsbrott
  • 6 – 0 till finska Elektrikerförbundet om minimilöner och lagval
  • Polsk lag kan inte hindra finskt fack från att föra talan
  • Tillåtet särbehandla feta om de inte är funktionshindrade
  • Tjänsteman med rätt till folkpension får särbehandlas
  • Dödförklarat direktivförslag på väg att återupplivas?
  • Parterna vill inte att arbetstidsdirektivet revideras
  • Europeiskt avtal om arbetstider i inlandssjöfart har blivit direktiv
  • Viktigt bidrag till diskussionen om balansen mellan ekonomiska och sociala intressen

Läs mer:
Arbeidsliv i Norden med fokus på:

Nedenfor finner du noen av de tema vi har tatt opp tidligere.