Tema

Arbeidsmiljøet: hvordan skape forandring til det positive?

En av fire arbeidstakere i Europa plages av stress eller andre psykososiale vansker viser Eurofounds siste undersøkelse. Men arbeidet for et bedre arbeidsmiljø er en kamp mot et mangehodet troll. Spennet i utfordringene som preger det moderne arbeidslivet øker. Det er andre farer i servicenæringer enn på fabrikkgulvet. Samtidig med at arbeidet for et bedre arbeidsmiljø endres til å handle mer om psykiske faktorer og positive tiltak, dukker det opp nye farer med ny teknologi, som nanopartikler.

11.11.2014 | Foto: Tomas Bertelsen

På bildet ovenfor stresser Mathias Schou Sørensen i den danske Nettokjeden for å få alle varer på plass. En av de største arbeidsmiljøtruslene i varehandelen er ran av unge arbeidstakere.

Leder:

Til tema:

Nyheter
Skab rum for kreativitet på arbejdspladsen (10.11.2014) Drop at sende medarbejdere på kursus i kreativitet og prioritér i stedet kreative afbrydelser i arbejdsdagen. Sådan lyder et af mange råd fra Danmarks nye professor i kreativt lederskab, erhvervsmand og milliardær Christian Stadil.
Arbeid først på agendaen under nordisk statsministermøte (28.10.2014) Fjerne grensehinder mellom landene og øke investeringene for å skape jobber er blant nordiske statsministeres felles visjoner. De vil også bygge videre på Norden som merkevare, sa nordiske statsministere under Nordisk Råds sesjon i Stockholm.
Det sociala Europa under press (23.10.2014) Det finns ett dilemma mellan EU:s sociala ambitioner och den nationella självbestämmanderätten, inte minst vad gäller arbetsmarknaden, konstaterade Sveriges nytillträdda arbetsmarknadsminister Ylva Johansson på ett seminarium i Stockholm den 22 oktober.
Tre fall i EU-domstolen som kan få nordiska konsekvenser (13.10.2014) Är det finska systemet med allmängiltiga kollektivavtal oförenligt med den fria rörligheten för tjänster? Det antyder i varje fall en av EU-domstolens generaladvokater i ett alldeles färskt förslag till dom. Målet är bara ett av tre aktuella mål som har stor betydelse för arbetsmarknaden i de nordiska länderna.
Stefan Löfven (S): Sverige skal være et globalt forbilde (03.10.2014) En feministisk regjering, kalte statsminister Löfven Sveriges nye regjering under tiltredelsestalen i Sveriges Riksdag. Regjeringen har 23 statsråder, hvorav 12 kvinner og 11 menn i tillegg til statsministeren, og er et samarbeid mellom Socialdemokraterna og Miljöpartiet de gröna. Arbeid kom først da Löfven talte.
Forskarkritik: Sysselsättningen har blivit viktigare än arbetets innehåll (09.09.2014) När arbetslivet hamnar på dagordningen i den svenska valrörelsen så är det framförallt arbetslösheten som är i fokus - jobben måste bli fler. Däremot tycks visioner kring arbetets innehåll stå tillbaka från den politiska agendan – en perspektivförskjutning som ett tiotal forskare nyligen belyste under ett möte i Stockholm nyligen.
Alle nyheter
Artikler
Bedre arbeidsmiljø – krever kunnskap og innsats (11.11.2014) Kommentar Alle ønsker vi et arbeidsliv å leve med. Hvordan får man det? Vi har spurt ansatte på arbeidsplasser som vinner priser for sitt gode arbeidsmiljø, eksperter og andre som tar arbeidsmiljøet på alvor: Hva skal til for å skape forandring til det bedre?
Ylva Johansson: Arbeidsmarkedsminister med feministisk agenda (10.11.2014) Portrett Ambisjonene er klare: Ungdomsledigheten har førsteprioritet. Utfordring nummer to er å sørge for at ledige personer og ledige jobber finner hverandre. Arbeidsforholdene på kvinnedominerte arbeidsplasser skal bli bedre og hun vil jobbe for økte sosiale rettigheter i EU.
Direkt från Nordiska rådet: Fångad i maktens korridorer (28.10.2014) Kommentar Det finns en fråga som engagerar alla delegater och journalister som bevakar Nordiska rådets session i Stockholm: Hur hittar man i Riksdagshuset? Vi känner oss alla fångade i maktens korridorer.
Leder: En garanti for fremtiden? (14.10.2014) Kommentar Danmark har færre unge som ikke er i praksis, jobb eller utdanning, enn Sverige. Hvorfor lykkes de bedre? Mens Europa ser til den finske ungdomsgarantien, har Arbeidsliv i Norden snakket med unge i Norden om deres erfaringer, og sett på hvordan landene lykkes i sine satsinger. I fokus står yrkesutdanninger, lærlingordninger og praksisplasser.
Kvinfo-direktør: Norden har ikke råd til at undvære ligestilling (14.10.2014) Portrett Moderne ligestilling skal sætte begge køn fri, og Norden må gå foran. Det er for dyrt at lade være, fastslår Nina Groes, direktør i Danmarks videnscenter for køn, ligestilling og mangfoldighed, Kvinfo.
Samfunnsviterne må vise veien ut av krisen (14.10.2014) Analyse - Det brer seg en harme i Europa, og det er et presserende behov for å roe spenningene. Nå må samfunnsforskerne på banen. Dogmatiske økonomer har altfor lenge fått dominere debatten, sier Maurizio Ferrera, professor ved Universitetet i Milano.
Alle artikler
Ylva Johansson Foto: Sören Andersson/Regeringskansliet Ylva Johansson: Arbeidsmarkedsminister med feministisk agenda

Ambisjonene er klare: Ungdomsledigheten har førsteprioritet. Utfordring nummer to er å sørge for at ledige personer og ledige jobber finner hverandre. Arbeidsforholdene på kvinnedominerte arbeidsplasser skal bli bedre og hun vil jobbe for økte sosiale rettigheter i EU.

- Min oppgave er å se til at arbeidsmarkedet fungerer og at innsatsen for at flere arbeidsløse skal få jobb blir bedre, sier Ylva Johansson til Arbeidsliv i Norden.
 
Det skal hun klare med godt samarbeid. Samarbeidsånd og optimisme ser ut til å være trekk hun bekjenner seg til for å få gjennomført politikken, enten det gjelder å få budsjettet til en mindretallsregjering i havn, eller å få til et godt samarbeid med partene i arbeidslivet, kommuner og landsting og ikke minst med resten av regjeringen.
 
- Hele regjeringens arbeid må være innrettet på investeringer og vekst for å skape flere jobber.
Les mer:
Direkt från Nordiska rådet:

"Det har varit ett helvete hur vi skulle få den tårtan. Det har säkert gått tusen mail fram och tillbaka om den"

Björn Lindahl
Arbeidsløshet

i prosent av arbeidsstyrken -
merk lenke til kilde:

Danmark 6,6 - september

Finland 8,2 - september

Norge 3,7 - august

Island 4,1 - september

Sverige 7,9 - oktober

OECD - 7,2 - september

Eurostat

Nyhetsbrev

Motta siste nytt fra Arbeidsliv i Norden med e-post. Nyhetsbrevet utkommer 9 ganger i året.

Se tidligere nyhetsbrev
EU & arbetsrätt

Nr 3 2014

Bland rubrikerna:

  • Synskadad kvinna klagar till FN över svensk diskrimineringslag.
  • EU-domstolens generaladvokat ifrågasätter finska regler.
  • Frågan kvarstår: Var blockaderna mot Sava Star proportionerliga?
  • Kollektivavtals efterverkan binder förvärvaren vid företagsöverlåtelse.
  • Avsaknad av regler till skydd mot asbest kränkte rätten till liv.

Läs mer:
Arbeidsliv i Norden med fokus på:

Nedenfor finner du noen av de tema vi har tatt opp tidligere.