Tema

Nordisk håndsrækning til unge udenfor

En stor gruppe unge er hverken i job, uddannelse eller træning, og i hele Europa er der voksende fokus på at forhindre, at denne gruppe af unge – kaldet NEETs - strander uden for arbejdsmarkedet. De nordiske lande har gode erfaringer at opspore, motivere og ruste disse unge til uddannelse og job, og en række af disse erfaringer blev delt og drøftet ved en konference om bekæmpelse af ungdomsledighed i København 25. marts 2015. Dette tema ser på, hvorfor de nordiske indsatser lykkes.

15.04.2015 | Foto: Tomas Bertelsen

20-årige Simon Slott May, har været del af projekt Brobygning til Uddannelse og er nu halvvejs i en uddannelse til elektriker:

- Uden projektet ville jeg nok stadig rende rundt med vennerne på gaden uden at tage en uddannelse og bare have småjobs, når jeg manglede penge, siger han. 

Leder:

Til tema:

Nyheter
Poul Nielson ska utreda nordiskt samarbete inom arbetslivet (24.04.2015) Hela den nordiska arbetslivssektorn ska genomlysas av Poul Nielson, tidigare dansk minister och EU- kommissionär, på uppdrag av Nordiska ministerrådet. Utredaren ska ge rekommendationer om hur det nordiska samarbetet på arbetslivsområdet ska förstärkas.
Eksperter tilrår et mer arbeidsrettet og brukervennlig NAV (14.04.2015) Det er ett år siden Norges arbeids- og sosialminister Robert Eriksson oppnevnte ekspertgruppen som skulle foreta en helhetlig gjennomgang av arbeids- og velferdsetaten NAV. Nå er rapporten her: «Et NAV med muligheter».
Medlare behövs för besked om arbetsvillkoren för utstationerade (14.04.2015) Den svenska regeringen bör tillsätta en medlare eller en arbetsgrupp som kan hjälpa parterna i vissa branscher att enas om vilka villkor i deras kollektivavtal som ska gälla för utstationerade arbetstagare.
Ännu en seger för finska facket i EU-domstolen (14.04.2015) Det finska facket haft ännu en stor framgång i EU-domstolen. Denna gång handlar det om kollektivavtalsregler som begränsar arbetsgivarnas möjligheter att hyra in arbetskraft från bemanningsföretag. Domen är betydelsefull också ur svenskt perspektiv.
Estländare vänder hemåt (14.04.2015) De baltiska länderna töms på aktiva invånare i snabb takt, men i Estland har myndigheterna börjat notera en inflyttning.
Arbetsförmedlingen i EU ska förstärkas (14.04.2015) EU-kommissionen vill bygga ut det så kallade Euresnätverket för arbetsförmedling över gränserna. Syftet är att förbättra matchningen och öka rörligheten över gränserna. Förslaget ska inom kort behandlas av EU-parlamentets sysselsättningsutskott.
Alle nyheter
Artikler
Direkt från Helsingfors: Kvinnornas svåra val (20.04.2015) Kommentar Finland har valt riksdag och får en ny regering med valets vinnare som statsminister, centerpartisten Juha Sipilä. Vem han bildar regering med är i detta skede oklart, men mycket tyder på att populistpartiet Sannfinländarna är med och regerar under de närmaste fyra åren. Den regeringen blir i så fall mycket konservativ med familj, tro och fosterland som kärnvärden.
Leder: Blikk for individet (14.04.2015) Kommentar Hvordan hjelper man ungdom som mister fotfestet på veien ut i livet? Hvordan kan man motivere unge som ikke er i jobb, aktivitet eller utdanning til å komme på sporet av en fremtid? Slike spørsmål sto i sentrum da Norden nylig diskuterte hvordan man kan bekjempe ungdomsledigheten.
Ingrid Ihme, utvalgt til å få skikk på NAV (14.04.2015) Portrett - Dette må være tiårets mest krevende og spennende utvalg. Jeg er stolt over å ha vært med. Det sier Ingrid Ihme, direktør i Telenor Open Mind, og en av arbeids- og sosialministerens syv utvalgte i Ekspertgruppen som har vurdert mulige endringer i arbeids- og velferdsforvaltningen, NAV.
Leder: Ikke bare rosa - det handler om makt (05.03.2015) Kommentar For femte år på rad publiserer Arbeidsliv i Norden vårt eget likestillingsbarometer. Det viser at maktfordelingen i Norden er bedre enn noensinne. Dog ikke på alle områder. Vi har satt religiøse trossamfunn i fokus. I den verden er det stort sett menn som rår. Kirkene i Norden lyser som et unntak, med en kvinne som ledende biskop i Island, Norge og Sverige. Men henger makt og autoritet sammen?
Agnes M. Sigurðardóttir: Biskopen som städar kyrkan (04.03.2015) Portrett Sedan juni 2012 är den ledande biskopen på Island en kvinna. Arbeidsliv i Norden intervjuar henne om kyrkans makt och makt i kyrkan.
Anda Uldum: Manden med nøglen til Landskassen og minerne (04.03.2015) Innsikt Det nye medlem af Grønlands Landsstyre for finanser og råstoffer, Anda Uldum, står over for en kæmpe udfordring.
Alle artikler
Siste

Poul Nielson ska utreda nordiskt samarbete inom arbetslivet

Hela den nordiska arbetslivssektorn ska genomlysas av Poul Nielson, tidigare dansk minister och EU- kommissionär, på uppdrag av Nordiska ministerrådet.

Les mer:
Ingrid Ihme front Ingrid Ihme, utvalgt til å få skikk på NAV

- Dette må være tiårets mest krevende og spennende utvalg. Jeg er stolt over å ha vært med. Det sier Ingrid Ihme, direktør i Telenor Open Mind, og en av arbeids- og sosialministerens syv utvalgte i Ekspertgruppen som har vurdert mulige endringer i den norske arbeids- og velferdsforvaltningen, NAV.

Les mer:
Direkt från Helsingfors:

"
I det finska valet 2011 fanns fyra kvinnliga partiledare, men nu gick bara ett parti gick till val med en kvinna i ledningen, Kristdemokraterna. Debatten blev som den blev med bara män. "
Carl-Gustav Lindén
Direkte fra Stockholm

Direkte fra Stockholm

Fångad i maktens korridorer:

Arbeidsløshet

i prosent av arbeidsstyrken -
merk lenke til kilde:

Danmark 6,2 - februar

Finland 10,1 - februar

Norge 3,9 - januar

Island 4,6 -  februar

Sverige 8,4 - februar

OECD  7,0 - februar

Eurostat

Følg oss på Twitter

Twitter 2

Berit Kvam

Björn Lindahl

 

Nyhetsbrev

Motta siste nytt fra Arbeidsliv i Norden med e-post. Nyhetsbrevet utkommer 9 ganger i året.

Se tidligere nyhetsbrev
EU & arbetsrätt

Nr 4 2014

Bland rubrikerna:

  • Utmanande fråga från Danmarks Højesteret: Vilken vikt fäster EU-domstolen vid rättssäkerhetsprincipen?
  • Generaladvokat vill godta  finska begränsningar för inhyrning av arbetskraft
  • Kammarrätt godkänner karenskrav vid upphandling av inhyrd arbetskraft
  • Mammorna fick löneutfyllnad
  • Svenska AD frågar om rättigheter vid företagsöverlåtelse
  • Företagsintressen ska inte dominera i kommissionens expertgrupper 
  • Avskedad journalists yttrandefrihet kränkt
  • Fel neka tredjelandsmedborgare lönegaranti för illegalt arbete
  • Dansk studie av nordiskt intresse
  • Aktuell antologi som belyser Europakonventionens sociala dimension

Läs mer:
Arbeidsliv i Norden med fokus på:

Nedenfor finner du noen av de tema vi har tatt opp tidligere.